Sociologie

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce zpracovává sedm témat z oboru sociologie. Charakterizuje sociologii jako vědu a představuje strukturu sociální stratifikace. Poté definuje sociální deviaci a patologické jevy. Následuje vysvětlení pojmům kultura a socializace. Závěr patří informacím o sociální komunikaci a interakci.

Obsah

1.
Sociální skupiny
1.1
Znaky
1.2
Klasifikace sociální skupiny
1.3
Struktura vztahů v sociální skupině
1.4
Vůdcovství v sociální skupině
1.5
Rodina a její sociální stratifikace
2.
Sociální stratifikace a mobilita
2.1
Hlavní typy společenského rozvrstvení
3.
Sociologie jako věda
3.1
Sociologie obecná
3.2
Vývoj sociologie
4.
Sociální deviace a sociálně patologické jevy ve společnosti
4.1
Sociální deviace
4.2
Agresivita
5.
Kultura, subkultura, masová kultura
5.1
Kultura
5.1.1
Kultura materiální
5.1.2
Kultura duchovní
5.2
Funkce kultury
5.3
Masová kultura
6.
Socializace, sociální status a role
6.1
Socializace
6.2
Mechanismy socializace
7.
Sociální komunikace a interakce
7.1
Typy komunikace
7.2
Principy sociální komunikace
7.3
Složky sociální komunikace
7.4
Podmínky správné komunikace
7.5
Sociální interakce

Úryvek

"Sociální skupiny
-sociální skupina=seskupení lidí, které v jejich vědomí utváří pocit sounáležitosti
=množství jedinců, ve kterém vztahy mezi jednotlivými členy jsou pravidelné, nabývají
trvalejšího rázu

-skupiny malé (3-40 členů), bezprostřední interakce
skupiny velké (nad 50 členů), interakce nepřímá-firmy, podniky, pol. strany, národ, stát, …

-znaky sociální skupiny: 1. interakce (vzájemné působení a ovlivňování)
2. existence společných cílů ve skupině
3. vědomí soudružnosti a příslušnosti ke skupině
4. určitá organizovanost
5. společné hodnoty a normy
6. časté sociální kontakty
7. dynamika (neustálá změna)

-klasifikace sociální skupiny: a) kvantitativní –makroskupiny (škola)
-mikroskupiny (třída)
b) podle vzniku –přirozená=primární skupina (rodina)
-umělá=sekundární skupina (třída)
c) podle trvání –trvalé (národ)
-přechodné (třída)
d) podle vztahů –vnitřní vazba (rodina) =neformální skupina
-formální pravidla (polit. třída) =formální skupina
-skupiny podle typu členství: dobrovolné
automatické
vynucené
-skupiny podle přístupnosti: inkluzívní (členem se může stát každý)
ohraničené (určité podmínky pro vstup)
exkluzivní (náročné podmínky pro vstup)
-skupiny podle trvání: dočasné, krátkodobé (po dosažení svého cíle)
trvalejší (školní třída, kolektiv na pracovišti)
stálé (rodina, přátelé, bydliště, církev)
-skupiny podle zaměření: výdělečné, zájmové, přátelské, …
-referenční skupina-chceme do ní patřit

-vliv sociální skupiny na jednotlivce: uspokojuje potřebu sounáležitosti, uznání, prestiže, ovlivňuje utváření osobnosti, chování a jednání členů a jejich výkonnost

-skupinová konformita: zřeknutí se vlastních názorů, postojů a jejich přizpůsobení názorům a postojům skupiny
-rozlišujeme jedince: a) konformní: podléhají skupině
b) nekonformní: jednají opačně než skupina
c) nezávislé: udržují si svůj názor přes nátlak skupiny
d) kolektivisticky autonomní: postaví se proti skupině, vyžaduje-li chování, jež nesouhlasí
se základními hodnotami akceptovanými v dané společnosti"

Poznámka

Práce je psaná formou odrážek. Klíčová slova jsou podtržena a zvýrazněna tučně. Rozsah jednotlivých částí je cca 1 strana.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21333
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse