Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Sociologie a sociální komunikace

Sociologie a sociální komunikace

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z přednášek a cvičení sociologie seznamují se základními pojmy a problematikou oboru a zabíhají rovněž do témat sociální psychologie. V úvodu charakterizují předmět zájmu sociologie a sledují její vývoj a myšlenky klasiků disciplíny. Následně zachycují sociologický pohled na otázku řádu a změn ve společnosti včetně tématu sociální stratifikace a mobility. Odtud se přesunují ke globalizaci a druhá polovina práce poté postihuje teorie a poznatky spjaté se sociální komunikací a působením skupiny na jednotlivce.

Obsah

1.
Sociologie jako věda a její historie
1.1.
Předmět zkoumání, směry
1.2.
Úrovně sociologického zkoumání ve společnosti
1.3.
Sociologická imaginace
1.4.
Historický kontext vzniku sociologie
1.5.
Myšlenkové reflexe presociologických myslitelů
1.6.
August Comte
1.7.
Karel Marx
1.8.
Émile Durkheim
1.9.
Vilfredo Pareto
1.10.
Max Weber
1.11.
Georg Simmel
1.12.
Ferdinand Tönnies
2.
Společenská stabilita a společenská změna
2.1.
Názory na společenskou stabilitu a změnu v předmoderních společnostech
2.2.
Tři hlavní sociologické perspektivy na otázky společenských změn a společenské stability
2.2.1.
Teorie konsensuální
2.2.2.
Teorie konfliktu
2.2.3.
Teorie interakcionismu
2.3.
Stratifikace společnosti a sociální mobilita
2.3.1.
Stratifikace a její historické podoby
2.3.2.
Třídy
2.3.3.
Sociální polarizace
2.3.4.
Sociální vyloučení, marginalizace
2.3.5.
Znevýhodněné oblasti
2.3.6.
Sociální mobilita
3.
Globalizace a její důsledky pro společnost
3.1.
Globalizace a její klasické teorie
3.2.
Teorie 60. až 80. let 20. století
3.3.
Současné teorie
4.
Sociální komunikace
4.1.
Typy a definice komunikace
4.2.
Lineární a cirkulární modely komunikace
4.3.
Příklady
4.4.
Rozdělení komunikace
4.5.
Interpersonální komunikace
4.6.
Komunikační záměr, porozumění
4.7.
Teorie asimilace
4.7.1.
Vnímání a teorie vnímání
4.7.2.
Stereotypy, předsudky
4.8.
Zdravá komunikace
4.9.
Asertivita
4.9.1.
Vymezení, typy, implikace
4.9.2.
Úrovně asertivity
4.9.3.
Tréninkové postupy
4.9.4.
Působení asertivity
4.9.5.
Komunikace v malé skupině
4.10.
Typy skupin
4.11.
Vlastnosti sociální skupiny
4.12.
Dynamika skupiny
4.13.
Vlivy skupiny na jednotlivce
4.13.1.
Konformita
4.13.2.
Vyhovění vs. konverze
4.13.3.
Skupinová polarizace a poslušnost
4.13.4.
Skupinové myšlení a jeho důsledky

Úryvek

"Sociologie ve společnosti: postavení mezi ostatními společenskými vědami, funkce, typické oblasti jejího působení (evr. hum. tradice, znalost. Soc. institucí, pragmatické oborové použití)

Sociologie: Auguste Compte, 19. stol.
Navazuje na filozofii, teologii a historii (nejvíce navazuje na filozofii- chápání světa)
Společný základ tázání (zájmu): co znamená že je společnost stabilní / spravedlivá, společenské změny, normy a hodnoty ve společnosti, jaká je autorita moci,

3 směry –
o Evropská humanitní tradice (sahá až k helénskému Řecku, obd. Křesťanství, současná moderní společnost) tradiční otázky – jaký je smysl člověka na zemi, co je spravedlivé, dobro a zlo, etické otázky, mravní, transcendentní
Erich Fromm (mít či být), Halík, Bělohradský, Keller
Sociologie je schopná zachycovat nové jevy a současnou společnost, otázky měnící se sociální stratifikace, otázky globální migrace, bezdomovectví, nové hodnoty ve společnosti, sexuální identita, gendre

o Znalost sociálních institucí – dívá se na ně z pohledu historického (jak se vyvíjely) a funkce ve společnosti
Rodina, vzdělávací instituce, náboženské, ekonomické a politické, typicky sociální
Sociologie si klade za cíl dívat se na ně jako na něco co má funkci, plní určitou roli, snaží se chápat v historickém vývoji, zda jsou prospěšné nebo škodí

o Pragmatické oborové použití – otázky populace na určité jevy,
vznikla v 30. letech min. století, zabývala se migrace do US, jejich přizpůsobování, sociální deviace, sociální hnutí (proč vznikají,…), studie masových médií

Úrovně sociologického zkoumání společnosti: makro, mezzo, mikro
Makro úroveň – typické jevy
Měnící se sociální stratifikace v české společnosti (kdo se stane bohatým / chudým, co to v dnešní společnosti znamená), změny globalizace (rizika,..)
Mezzo úroveň – výzkumy (jak změna vlastnictví bytu na Praze 1 změnilo úroveň bydlení v této čtvrti, omg) v organizacích a firmách
Mikro úroveň – detaily (zkoumání rodin – vztahy v rodině, mezi muži a ženami, pojetí gendru, modifikace, postavení dětí v rodině), zkoumá malé skupiny a komunikaci s nimi, překrývá se s ostatními obory (soc.antropologií, psychologií,..)

Pojem sociologická imaginace: historické, kulturní a kritické znaky uvažování
Soc. imaginace – schopnost dívat se na nějaký jev z hlediska historického, kulturního,..
Vznik pro rodící se potřeby měšťanské společnosti, jakou funkci asi měla,..
Společenský aktér – člověk je různými společenskými vědami různě pojímán. Pro sociologii je člověk vnímán podle toho jaké má vztahy a jak funguje v nejrůznějších společenských institucích

Historické kontexty vzniku sociologie. Vyčlenění sociologie z tradičních věd a okolnosti tohoto vyčlenění. Francouzská revoluce, průmyslová revoluce, urbanizace.
Tradiční společnost – fungovaly základní stavební kameny (velká rodina), které zaručovaly fungovaní společnosti; přeměna rodiny v nukleární rodinu
Urbanizace – rozrůstání měst, migrace lidí z venkova do měst, masivní industrializace, rozrůstání práv ; průmyslová revoluce"

Poznámka

Poznámky jsou útržkovité a nepřehledné.
Obsahuje věcné chyby (např. Thonies místo Tönnies).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23952
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse