Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Sociologie - poznámky z přednášek

Sociologie - poznámky z přednášek

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je přepisem přednášek ze sociologie, které se věnují níže uvedeným tématům.

Obsah

1.
Sociologie
2.
Sociol. výzkum
3.
Vývoj sociologie
4.
Společnost a příroda
5.
Kultura
6.
Osobnost ve světle sociologie
7.
Způsoby lidského sdružování
8.
Soc.kultura společnosti
9.
Společenský vývoj

Úryvek

"VI. Osobnost ve světle sociologie

K bodu a) sociální chápání osobnosti

Člověk je tvor přírodní (jí, pije, spí…) - dědičnost a současně bytost společenská.

Dědičnost: stále se formuje na základě vloh – dispozic (dědičnost)
vlohy k činnostem (nadání, talent)
dědičnost až do 4 generace

sociologie přebírá z genetiky přírodní vědy = sociobiologie
zařazení do přírody díky biolog. faktorům: 1) pohlaví
2) věk
3) rasa – odlišnost např. barvou pleti

K bodu b) odlišnost člověka od přírody
1) sociální soužití mezi lidmi
2) specifická lidská verbální (slovní) komunikace – jazykem = předávání informací
3) kooperativní uvědomělé činnosti = spolupráce, lidé něco společně dělají, s uvážením, ne chaoticky
4) práce s využitím různých nástrojů – k uspokojení svých potřeb

Osobnost: se tvoří působením vnitřních dispozic (biologické=vlohy) a vnějších vlivů (ať už lidí nebo nástrojů lidmi vynalezených = média) jako výsledek 3 procesů.
1) biologických
2) psychických
3) sociální – společenských
Bytostí společenskou se člověk stává procesem socializace.
Socializace = znamená osvojování si jedincem společenských hodnot, společenských hodnot a sociálních učení = což znamená osvojování si sociálních rolí.
Socializace = zespolečenštění = proces, během něhož se jedinec stává schopným sociálně žít v příslušném etnickém, sociálním, kulturním atd. společenství. Zprvu se pojem
socializace vztahoval pouze k přizpůsobování dětí sociálnímu celku. V současné době je socializace chápána jako proces, jímž jedinec prochází celý život. Z tohoto pohledu rozeznáváme primární a sekundární socializaci.

Socializace primární -je rozhodující v dětství (rodina, škola, přátelské skupiny, vrstevníci)

Socializace sekundární - zahrnuje období připravování se na budoucí profesi a vykonávání povolání. Jsou pro ni rovněž významné všechny společenské instituce.

Hodnota = je všechno co je důležité - říká psychologie
co je důležité pro společnost - když je to hodnota pro celou společnost =
celospolečenská, pro skupiny = skupinová nebo pro jedince individuální
hodnota = hodnocení daného člověka (člověk = přírodní tvůrce – základ dědičnost
– dědičnost vloh po 4 generace
Př. objektivně pro spol. je důležitý mír
objektivně pro člověka – zdraví
objektivně pro skupinu - VŠ vzdělání

Každý člověk je z hlediska přírody originál.

Sociální role: je chování, které společnost čeká od jedince na jeho sociální pozici.
sociální role = vzorec chování, který je vlastní určitému postavení ve společnosti. Vlastností role je, že by se v podstatě nemělo nic změnit, když bude vyměněna určitá osoba. (matka, učitel, policista...)
(chování, která očekává společnost od jedince na určité sociální pozici)
Většinou vystupujeme nikoliv jako celistvé osobnosti,, ale právě především jako nositelé určitých pozic a s nimi spojených rolí ( učitel - žák, nadřízení - podřízený)

Sociální pozice: je místo nebo postavení člověka ve společnosti a tomuto místu společnost přiřazuje určitá práva a povinnosti a jak člověka naplňuje , tak realizuje práva s povinnosti své pozice, tak zároveň plní (realizuje) sociální roli. Toho plyne: sociální role = sociální pozice (např. momentálně student – pozice = povinnost poslouchat rodiče.
sociální pozice (= postavení) = místo (sociální hodnota místa) zaujímané v sociální struktuře sociálního útvaru, s nímž je současně spojen souhrn práv a povinností, každý člověk zastává ve společnosti mnoho pozic
(místo, které jedinec zaujímá ve společnosti a tomu místu společnost přiděluje určitá práva a povinnosti )"

Poznámka

Z části kompilačního charakteru.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13158
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse