Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Sociologie - přednášky

Sociologie - přednášky

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je souborem 10 přednášek ze sociologie. Kromě vymezení samotného pojmu sociologie se věnuje její historii. Všímá si kultury, společnosti, sociální interakce, sociální komunikace i rodiny a manželství. Rozebírá normy, sociální patologii, stratifikaci a mobilitu. Závěr uvádí problematiku moci, masových médií a masové kultury.

Obsah

1.
Vymezení pojmu a předmětu sociologie
1.1.
Geneze pojmu sociologie
1.2.
Předmět sociologie
1.3.
Funkce sociologie
1.4.
Sociologická paradigmata
1.4.1.
Objektivistická paradigmata
1.4.2.
Interpretativní paradigmata
1.5.
Stupně zkoumání společnosti
1.6.
Definice sociologie
2.
Historie disciplíny
2.1.
Příčiny vzniku sociologie
2.2.
Společnost tradiční a společnost moderní
2.3.
Vývoj sociologie a její nejvýznamnější představitelé
2.3.1.
August Comte
2.3.2.
Emil Durkheim
2.3.3.
Karl Marx
2.3.4.
Max Weber
2.3.5.
Vilfredo Pareto
2.4.
Nástin vývoje české sociologie
2.4.1.
Tomáš Garrigue Masaryk
2.4.2.
Arnošt Bláha
2.4.3.
Emanuel Chalupný
3.
Kultura, kulturní vzorec, kultura tradiční a moderní
3.1.
Původ a vymezení pojmu kultura
3.2.
Vznik a vývoj člověka
3.3.
Charles Darwin
3.4.
Charakteristika kulturních komponent
3.5.
Vývojové fáze kultury
4.
Společnost
4.1.
Vývojové fáze
4.2.
Masová společnost
4.3.
Civilizace
4.4.
Globalizace
5.
Sociální interakce a sociální komunikace
5.1.
Sociální interakce a její složky
5.2.
Nonverbální komunikace
5.3.
Verbální komunikace
6.
Rodina, manželství a příbuzenství, funkce rodiny
6.1.
Socializace
6.2.
Domácnost
6.3.
Hlavní tendence typické pro rodinný život v postmoderní době
7.
Dodržování norem, konformita, dexiace, sociální patologie
7.1.
Model normálního rozložení
7.2.
Toleranční limit
7.3.
Příčiny sociálněpatologického chování
8.
Sociální stratifikace a sociální mobilita
8.1.
Systémy sociální stratifikace
8.1.1.
Otrokářský systém
8.1.2.
Kastovní systém
8.1.3.
Stavovský systém
8.1.4.
Třídní systém
8.2.
Teorie sociální stratifikace
8.2.1.
Teorie Karla Marxe, Maxe Webera a Franka Parkina
8.3.
Sociální role a status
9.
Moc
9.1.
Organizace
9.2.
Teorie organizací Maxe Webera
9.3.
Formální a neformální vztahy uvnitř organizací
9.4.
Organizace jako síť
10.
Masová média a masová kultura
10.1.
Noviny
10.2.
Televize
10.3.
Teorie masových médií
10.4.
Multimédia

Úryvek

"13.MASOVÁ MÉDIA A MASOVÁ KULTURA

13.1 MASOVÁ KULTURA
Kulturní produkce prezentovaná v podstatě, v neomezeném počtu exemplářů a určenou pro anonymní masu publika
Sféra, která je spojována s produkci nejrůznějších forem zábavy a oddechu, kvalita jednotlivých produktů má různou úroveň
Vznik byl umožněn rozvojem techniky a její prvopočátky tak můžeme klást až do doby vynálezu knihtisku, v polovině patnáctého století.
Populární kultura – nejrůznější formy zábavy, které sleduje, čte nebo se jich aktivně účastní statisíce až miliony lidí.
Masa = objekt cíleného ovlivňování, manipulace podléhá oficiálně sdělovaným názorům aniž by na to, co přímá reagovala
Masová společnost – společnost, ve které je početně slabá mocenská elita, cílevědomě a účelně manipuluje s masami, které jsou tvořeny jedinci vzájemně nepropojenými. Na jedince, kteří patří do masy působí propaganda, reklama, formální organizace

13.2 MASOVÁ MÉDIA
Hromadné sdělovací prostředky
Jako nástroj komunikace slouží k prezentaci určitého obsahu masám
Prezentují formy a obsahy jednotlivých prvků populární kultury, k nimž patří televizní vysílání, noviny a časopisy, reklama, filmy, audio a video a kompaktní disky
Jsou často zkresleně považována za pouhou formu zábavy, a i když na první pohled nemusí být zřejmé, velmi výrazně ovlivňují formy sociálního chování člověka
Formují zkušenosti lidí a podílejí se na utváření podoby veřejného mínění. Specifickými způsoby ovlivňují lidské postoje, a pro většinu lidí, představují, alespoň do určité míry, přístupovou cestu ke znalostem, na nichž potom závisí další formy jejich konkrétní činnosti.
Svým vlivem a dosahem formují názory lidí, jejich zkušenosti a veřejné mínění"

Poznámka

Práce má heslovitou formu. Obsahuje tabulku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11441
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse