Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Sociologie pro střední školy

Sociologie pro střední školy

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Praha 2, Botičská 1, Praha 2

Charakteristika: Práce obsahuje kompletní zápisky ze středoškolské sociologie. První část stručně představuje sociologii jako vědu včetně jejích výzkumných postupů. Druhý oddíl krátce seznamuje s významnými osobnostmi vývoje disciplíny od Augusta Comta po Ralpha Dahrendorfa a několik zmínek patří i historii české sociologie. Většinová část textu pak seznamuje se sociologickými pojmy, klasifikacemi a poznatky, které se týkají různých aspektů postavení člověka ve společnosti, pozornost tak patří například socializaci, sociálnímu statusu, rolím, mobilitě, skupinám, rodině, kultuře, náboženství či deviaci.

Obsah

1.
Sociologie jako věda
1.1.
Vznik
1.2.
Hraniční obory
1.3.
Základní techniky sběru dat
1.4.
Výzkumné strategie
1.5.
Fáze výzkumu
2.
Historie sociologie
2.1.
Období velkých teorií (19. století až počátek 20. století)
2.1.1.
Auguste Comte
2.1.2.
Herbert Spencer
2.1.3.
Karl Marx
2.1.4.
Max Weber
2.1.5.
Emile Durkheim
2.1.6.
Vilfredo Pareto
2.2.
Období velkých výzkumů (meziválečné období)
2.3.
Období hledání nových teorií (období po 2. světové válce)
2.3.1.
Talcott Parsons
2.3.2.
Ralph Dahrendorf
2.4.
Česká sociologie
3.
Člověk ve společnosti
3.1.
Socializace
3.1.1.
Druhy socializace
3.1.2.
Podoby socializace
3.1.3.
Základní způsoby sociálního učení
3.2.
Sociální status
3.2.1.
Složky sociálního statusu
3.2.2.
Indikátory
3.3.
Sociální mobility
3.3.1.
Sledování mobility
3.3.2.
Základní druhy sociální mobility
3.3.3.
Příčiny mobility
3.3.4.
Prostorová mobilita
3.4.
Struktura společnosti
3.4.1.
Druhy sociálních vrstev
3.5.
Seskupení a skupiny
3.5.1.
Druhy seskupení
3.5.2.
Komunita
3.5.3.
Dav
3.5.3.1.
Klasifikace davů podle povahy jednání
3.5.3.2.
Klasifikace davů podle způsobu vzniku a vztahu ke společnosti
3.5.4.
Skupiny
3.5.4.1.
Druhy skupin
3.6.
Rodina
3.6.1.
Základní funkce rodiny
3.6.2.
Různé druhy rodiny
3.7.
Sociální role
3.8.
Formální a neformální vztahy
3.9.
Konflikty
3.9.1.
Zvládání konfliktu
3.10.
Soutěž a spolupráce
3.11.
Sociální komunikace
3.11.1.
Druhy komunikace
3.12.
Sociální kontrola
3.13.
Kultura
3.13.1.
Znaky kultury
3.13.2.
Druhy kultury
3.13.3.
Hlavní funkce kultury
3.13.4.
Různost a druhy kultur
3.14.
Víra a náboženství
3.14.1.
Víra, náboženská víra
3.14.2.
Ateismus
3.14.3.
Hlavní světová náboženství
3.14.3.1.
Judaismus
3.14.3.2.
Křesťanství
3.14.3.3.
Islám
3.15.
Masová komunikace a masová kultura
3.16.
Sociální deviace
3.17.
Sociální patologie
3.18.
Sekty a nová náboženská hnutí
3.19.
Problematika intolerance a fanatismu

Úryvek

"SOCIOLOGIE JAKO VĚDA
název vznikl z lat. societas = společnost + řec. logos = věda

Sociologie je věda o společnosti, společenských jevech, strukturách, procesech,
jejich vzájemných vztazích a vývoji

Vznik
 vzniká v 1. polovině 19. století
 za jejího zakladatele je považován Auguste Comte
 vznik na základě společenských problémů průmyslové revoluce ve VB

Hraniční obory
 Filosofie
 Historie
 Ekonomie
 Psychologie
 Politologie
 Ekologie

Základní techniky sběru dat
 Analýza dokumentů (deníky, dopisy)
 Dotazník
 Rozhovor
 Anketa
 Pozorování
 Experiment

Výzkumné strategie
 Kvantitativní – omezený rozsah informací o mnoha jedincích
 Kvalitativní – mnoho informací o malém počtu jedinců

Fáze výzkumu
 Přípravná fáze: upřesnění problému a otázky, výběr metod a technik
 Realizační fáze: samotný sběr dat
 Závěrečná fáze: zpracování a vyhodnocení dat, publikování závěrů

HISTORIE SOCIOLOGIE

Období velkých teorií (19. stol. až počátek 20. stol.)

Auguste Comte
• považován za zakladatele sociologie
• rozděloval sociologii na
sociální statiku (zkoumání společenské struktury)
sociální dynamiku (vývoj společností a jejich zákonitostí)
• pozoruje jednotlivé etapy/fáze člověka:
teologická fáze
metafyzická fáze
vědecká fáze

Herbert Spencer
• anglický sociolog
• ovlivněn učením Charlese Darwina (evolucionismus)
(evolucionismus = realita, i každá její součást se vyvíjí)

Karl Marx
• německý politolog
• vystoupil jako kritik kapitalistické společnosti"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny. Součástí práce jsou obrázky a tabulky o rozsahu cca 2 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26645
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse