Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Sociologie - souhrn základních teorií - přednášky

Sociologie - souhrn základních teorií - přednášky

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o studijní materiál, který je zaměřen na shrnutí všech základních sociologických teorií a neopomíjí ani vysvětlení základní pojmů nebo představení významných osobností z oboru, jako např. August Comte, Mills, Giddens, Durkheim, Marx, Blau, Duncan, Weber, Wright, Parkin, Bourdie a Illich.

Obsah

1.
Úvod
a) Teleologický výklad dějin
b) Smysl soc. poznání
c) Sociologická imaginace
2.
Teoretický pluralismus - sociologie a Giddensova dilemata
a) Emile Durkheim
b) Funkcionalismus
c) Konfliktualismus
d) Karel Marx
e) Symbolický interakcionismus
f) Zdánlivé dilema: Struktura versus jednání
g) Trojí výklad rozvodovosti
3.
Sociální struktura
a) Funkce sociální struktury :
b) Makrosociologie
c) Mikrosociologie
d) Thomasův theorém
4.
Socializace
a) Socializace jako předpoklad vývoje společnosti
b) Socializace jako záruka stability a kontinuity společnosti
c) Vznik identity z hlediska socializace
d) Socializace jako kompas společnosti
e) Formy osvojení norem
f) Etapy osvojování si rolí (Mead)
g) Genetická výbava a socializace
5.
Rodina
a) Definice
b) Typy soužití mužů a žen
c) Typologie rodiny
d) Převažující typ rodiny u nás
e) Krize rodiny - je rodina v krizi
f) Změna definice dnešní rodiny
g) Pohlaví a rod
h) Typické rysy české rodiny
6.
Kultura
a) Jazyk
b) Hodnoty
c) Normy
d) Etnocentrismus
e) Stereotypy
f) Xenofobie
g) Rasa a etnikum
h) Rasismus
i) Střet kultur
7.
Sociální nerovnosti
a) Sociálně ekonomické nerovnosti
b) Sociálně kulturní nerovnosti
c) Nerovnosti rodu
8.
Sociální stratifikace jako makroproblém
a) Stratifikační systém
b) Hierarchie stratifikace z hlediska moci a úcty
c) Sociální mobilita
d) Typy sociální mobility
e) Rovnostářské společnosti
f) Složitější společnosti
g) Základní stratifikační systémy
h) Základní sociální otázky
9.
Konsesuální teorie sociální stratifikace
a) Emile Durkheim
b) Funkcionalismus
c) Vztah moci a materiálního postavení
d) Konsensuální pojetí demokratizace vzdělání
e) Blau - Duncanův model
f) Dosahování statusu
g) Prestiž
h) Škály prestiže profesí
10.
Konflitualistické teorie stratifikace
a) Marxova teorie
b) Max Weber
c) E. O. Wright
d) F. Parkin
11.
Konfliktualistický pohled na funkci školského systému
a) Bernsteinovy jazykové kódy
b) Habitus (Bourdien)
c) Individuální habitus jakožto strukturální varianta habitu třídního
d) Školský systém je nástrojem mocných (Bourdien)
e) Inflace diplomů a reprodukce nerovnosti
f) Skrytý učební plán (Illich)

Úryvek

" SOCIALIZACE

• = vrůstání individua do společnosti (mravenci, včely jsou geneticky naprogramováni, člověk ne
• definice: proces přetváření biologického organismu v originální sociální bytost, která je schopna vědomě jednat s druhými)
• význam:
- předpoklad vývoje společnosti
- záruka soudržnosti společnosti
- poskytuje lidem „kompas“ pro orientování ve společnosti, ve které žijí
- formuje individuální identitu
• Durkheim prohlásil, že po narození v člověku není nic lidského, musí být k lidství donucen
Socializace jako předpoklad vývoje společnosti
• technologický a kulturní vývoj je kolektivní výtvor, spolupráce generací lidí
• během socializace si individuum osvojuje to, čím lidstvo procházelo celá tisíciletí (Freud)

Socializace jako záruka stability a kontinuity společnosti
• individua si osvojuj sociální řád (normy a hodnoty), učí se sociálním rolím

Vznik identity z hlediska socializace
• identita = uvědomování si sebe sama jako jedinečné bytosti, vím v čem jsem podobná a v čem ne
- utváří se v interakci s druhými lidmi - Cooley : Odzrcadlené já
- Mead : Dva aspekty já (Self = I + Me)
• zrcadlo - reakce, chování lidí ke mně - zprostředkování interpretace je složité - ne vždy správně pochopené = > pokřivené zrcadlo, není zcela objektivní
• to jak si myslíme, že nás vidí druzí je základ naší identity - tudíž se s ní nerodíme, není to však pouze pasivní přijetí
• G. H. Mead
-uvažoval o tom, že přijetí naší identity (já) má jistou strukturu
-naše já = Self, má dvě složky - aktivní, vnitřní, subjektivní => I - naše já
- pasivní, vnější, objektivní => Me - zástupce společnosti v nás
-k tomuto tématu se vyjádřil i I. Kant a E. Durkheim (Homo duplex = egoismus + altruismus"

Poznámka

Práce potřebuje kotrolu jmen a názvů. Psané v heslech a obsahuje schémata.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8443
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse