Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Sociologie- vypracované otázky

Sociologie- vypracované otázky


Kategorie: Sociologie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: Ostravská univerzita Filozofická fakulta, Ostrava

Charakteristika: Práce obsahuje vypracované otázky ze sociologie od Staforka.

Obsah

1.
Otázky ze sociolgie

Úryvek

"1. Kdy vzniká sociologie jako věda? – Kolem roku 1840
2. Co sociologie zkoumá? Sociologie je věda o společnosti, jak o svébytném celistvém systému, o jeho jednotlivých částech, ale také o jevech a procesech společenského života. Sociologie se zabývá poznáváním zákonů struktury a vývoje společnosti. Zkoumá souvislosti společenských jevů a procesů, snaží se je popsat, pochopit a osvětlit.
3. Co znamená termín protosociologie? Protosociologie je období, které předcházelo vzniku sociologie.
4. Ve kterých vědách se objevují myšlenky, později rozvíjené v sociologii? Filosofie, etika, politické vědy.
5. Které sociální problémy jsou formulovány v předsociologickém období? Byly formulovány všechny podstatné sociální problémy – problém moci a jeho zneužití, sociální rovnosti a nerovnosti, problém spravedlnosti, lidské odpovědnosti za vlastní činy, téma svobody a určenosti lidského jednání, otázka tolerance, výchovy lidských potřeb, zákona a legitimity, autority a vlády, otázky po směru společenského vývoje, otázky pokroku a úpadku, po zákonitosti v dějinách. Formulovány vztahy mezi potřebami a vlastnictvím, mezi vlastnictvím a právem, mezi přírodním prostředím a národním charakterem.
6. Co jsou to sociální utopie? Filosofické, náboženské a politické vize dokonalé společnosti, ve kterých vládne věčný mír, jsou odstraněny veškeré sociální nerovnosti a křivky a kde vláda rozumu a moudrosti znemožňuje působení pověr a iracionálních představ.
7. Ve kterém evropském filosofickém díle se poprvé objevuje idea dokonalých lidí v dokonalém státě? Platón – Polieia – Stát
8. Které autory sociálních utopií znáte? Thomas More, Tommaso Campanella
9. Popište hlavní myšlenky některé ze sociálně utopických teorií? Thomas More – Utopie – ideální stát na ostrově Utopie, kde neexistuje soukromé vlastnictví, vykořisťování, lidské vztahy jsou postaveny na jiném základě, než v těch společnostech, kde se všechno měří penězi. Obyvatelé tohoto státu žijí ve shodě s humanitními ideály. Pozornost je věnována všestrannému rozvoji lidské osobnosti, spojení fyzické a duševní práce.
10. Jaké další vědecké práce, týkající se sociálních problémů, vznikají koncem 18 st. a v první polovině 19.st.? John Lock – teorie přirozeného práva, David Hume- organizované společenské útvary jako pokračování skupinového života založeného na sexuálním instinktu.
11. V čem spočívá sociologický pohled na sociální skutečnost a jak se liší od pohledu protosociologického. 1. Předpokládá přístup ke společnosti jako k určitému systémovému celku, který se rozvíjí a funguje podle vlastních zákonů. 2. Předpokládá vědomou orientaci na zkoumání reálně existujících společenských vztahů na rozdíl od utopického konstruování ideálního společenského řádu.3. Předpokládá oporu v empirických metodách výzkumu.
12. Charakterizujte stručně hospodářské poměry v Evropě koncem 18. a začátkem 19 st. Nejrozvinutější je Anglie. Nové technické vynálezy, rozvoj komunikačních prostředků- Průmyslová revoluce, přeměna feudální společnosti na kapitalistickou, výrazné změny v sociální struktuře obyvatelstva, začíná se prosazovat především průmyslová buržoazie. Růst průmyslových center, přelidnění měst, ochuzení zemědělských oblastí. Migrace obyvatel do měst, narůstající kriminalita, prostituce."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29024
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse