Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Sociologie - vypracované otázky ke zkoušce

Sociologie - vypracované otázky ke zkoušce

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce zpracovává níže jmenované zkouškové okruhy ze sociologie. Rozsah jednotlivých okruhů je zhruba jedna strana.

Obsah

1.
Vznik a podstata sociologie
2.
Sociologický výzkum – vymezení, předmět, druhy
3.
Kultura - vymezení, struktura, funkce
4.
Masová kultura, masové sdělovací prostředky
5.
Socializace
6.
Sociální skupiny
7.
Sociologické chápání rodiny

Úryvek

“Sociální skupiny

Sociální skupiny vznikají záměrně. Jedná se o určitý počet osob spojených určitými vztahy, kterými se odlišují od jiných skupin ve společnosti. Představují určitý zprostředkující článek mezi jednotlivcem a společností, člověk vstupuje do společnosti právě přes soc. skupinu. Tvoří základní prvek struktury společnosti. Musí mít alespoň 3 členy, aby byla skupinou.

Ve společnosti existuje velké množství skupin a každý člověk projde za svůj život několika soc. skupinami, jsme s nimi spjati od narození do konce života.

Znaky: 1. společná činnost, která směřuje k určitému cíly či zájmu
2. pocit sounáležitosti členů vůči sobě navzájem a pocit odlišnosti vůči ostatním členům
společnosti
3. určitá organizace, struktura pozic a rolí - hierarchie
4. společné hodnoty, normy a vzory chování
5. organizované jednání
6. určitý systém soc. kontroly tak, aby skupina mohla splnit svůj cíl

dělení:
1. podle velikosti
malé (20 – 40 osob, bezprostřední vztahy, rozhodující vliv na formování osobnosti)
velké (členové se navzájem neznají, formální vztahy)

2. podle hloubky vazby mezi členy
primární/prvotní (přímé a důvěrné vztahy, citově neformální vazby a pouta mezi členy, např. rodina)
sekundární/druhotné (uskutečňování konkrétních zájmů či úkolů, vztahy formální, náhodné
a zprostředkované, např. kluby a kanceláře)

3. podle způsobu vzájemné vázanosti členů
formální (určené formálními pravidly, předpisy a nařízeními. Různé organizace a instituce s určitou organizační
strukturou. Vztahy nadřízenosti a podřízenosti)
neformální (bezprostřední kontakt relativně stálého počtu členů, spojených určitými zájmy a činnostmi, početně
nevelké, silné osobní vazby, např. zájmový kroužek)

4. podle způsobu, jakým je jedinec se skupinou spjat
členské (jedinec sem aktuálně náleží, je členem, uznává hodnoty atd.)
referenční (jedinec se na ně orientuje svými hodnotami a jednáním i v případě, že není členem)
5. podle vztahu jedince ke skupině
vnitřní (členové se ztotožňují s cíli, hodnotami a normami skupiny)
vnější (skupiny pro jedince cizí, distance, jejich vlastnosti jsou ze subjektivního hlediska považovány za horší)

6. podle charakteru členství jedince ve skupině
dobrovolné (členství na základě vlastního rozhodnutí)
nedobrovolné (automatické členství, pocit sounáležitosti se vytváří postupně)

7. podle délky trvání
dočasné (vznikají na základě konkrétního podnětu a s jeho ústupem zase zanikají, např. brigáda)
trvalé (existují během značné části života člověka, někdy i po dobu několika generací, např. klub či rodina)

8. podle míry přístupnosti
otevřené (členství v širokém či neomezeném rozsahu)
uzavřené (nemají zájem o nové členy, např. mafie)
výběrové (přijímají nové členy na základě splněných podmínek)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12599
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse