Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Sociologie - vznik, vývoj, předmět a funkce - maturitní otázka

Sociologie - vznik, vývoj, předmět a funkce - maturitní otázka

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracovanou maturitní otázku ze sociologie. Zabývá se definicí a vznikem sociologie a jejím zakladatelem Augustem Comtem. Popisuje její cíl, předmět a strukturu, uvádí disciplíny a paradigmata. Věnuje se vývoji sociologie, v rámci kterého si všímá jejích jednotlivých etap. Závěr stručně zmiňuje téma české sociologie.

Obsah

1.
Sociologie - definice, vznik a zakladatel August Comte
2.
Cíl sociologie
3.
Sociologická paradigmata
4.
Předmět a struktura sociologie
5.
Sociologické disciplíny
6.
Vývoj sociologie
6.1.
Etapy vývoje
6.1.1.
Klasická etapa –1. pol. 19. stol. - 20. léta 20. století - představitelé, sociologické školy
6.1.2.
Období velkých výzkumů – 20. – 50. léta 20. století
6.1.3.
Interpretativní sociologie - 50. - 60. léta 20. století
6.1.4.
Soudobá sociologie – od 60. let 20. století
7.
Česká sociologie

Úryvek

"Vývoj sociologie
Před vznikem soc. byla PROTOSOCIOLOGIE – formulovala problémy spravedlnosti zákona,rovnosti,vztahy mezi vlastnictvím,problémy moci,autority,vlády atd.Všechny tyto otázky byly formulovány v rámci filozofie.
V 1.pol. 19. stol. se oddělila od filozofie a vznikla jako samostatná věda

Etapy vývoje:
I. .Klasická etapa –1. pol. 19. stol.- 20.léta 20. stol.
- vznikají různé teorie jak vysvětlit společ. život - ( t. rasové předurčenosti, t. z psych dispozic jedinců aj.),
- období velkých teorií a osobností
Představitelé :
August Comte – fr. filozof,
- zakladatel pozitivismu ( všímat si pouze jistých, pozitivních skutečností )
- zakladatel S – 1839 pojmenoval vědu o společnosti v díle –„Kurs pozitivní filozofie“, společnost je systém, který se rozvíjí podle vlastních zákonitostí.Vývoj společnosti odpovídá vývoji lid. organismu.
- oblasti lid. života jsou založeny na vědecko – sociologickém poznání
- funkce sociologie – a) spravedlivě poznat společnost
b) poskytovat návody jak společnost řídit
c) dosáhnout jednoty názorů ve společ. – konsensus (řád)

Herbert Spencer ( 1820- 1903)
- spoluzakladatel sociologie
- snaha vytvořit jednotný názor na svět
- společnost přirovnává k živému organismu

Karek Marx (1818 – 1883)
- teorie ekonom. determinace společnosti
- t. třídního boje,vznik beztřídní společ.

Emil Durkheim ( 1858 – 1917 )
- t. dělby práce a sebevražd
- vychází z empirických dat

Max Weber – 1864 - 1920
- zaměřil se na sociální jednání,položil základy politologické sociologie
- byrokracii považoval za nejefektivnější způsob lidské organizace – zabýval se problematikou moci a politiky,byrokracie"

Poznámka

Práce má heslovitou formu. Čistý text tvoří cca 2,5 strany. Částečně čerpá z: http://maturitni-otazky.superstudent.cz/sociologie/sociologie-jako-veda-discipliny-a-smery-metody-socialniho-vyzkumu-2129.html .

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10933
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse