Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Sókratés, Aristotelés, Platón - maturitní otázka z filosofie 2/8

Sókratés, Aristotelés, Platón - maturitní otázka z filosofie 2/8

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce důkladným a srozumitelným způsobem přibližuje život, myšlenky, dílo a vliv tří velkých osobností klasického období antické filosofie, Sókrata, Platóna a Aristotela. Oddíl věnovaný Sókratovi se otevírá zhodnocením věrohodnosti jeho obrazu v dochovaných pramenech. Dále postihuje Sókratův život úzce svázaný s filosofií, metodu tázání a etické jádro jeho učení. Po přehledu sokratovských škol se zájem obrací k Platónovi, kde se text zabývá aténskou školou, již založil, a stěžejními oddíly jeho filosofie od nauky o idejích po pojetí státu. Poslední část, určená Aristotelovi, probírá významné příspěvky tohoto myslitele do řady oblastí od metafyziky po logiku. Předchozí část série naleznete zde Nejstarší evropská filosofie - maturitní otázka z filosofie 1/8 a následující zde Helénistická filosofie - maturitní otázka z filosofie 3/8.

Obsah

1.
Sókratés
1.1.
Otázka pramenů a historičnosti zpráv
1.2.
Osobnost a život
1.3.
Filosofický životní styl
1.4.
Dialog jako forma filosofování, tzv. sokratovská metoda, učená skepse
1.5.
Etický intelektualismus
1.6.
Malé sokratovské školy
1.6.1.
Škola megarská – Eukleides z Megary
1.6.2.
Škola kynická – Antisthenés
1.6.3.
Škola kyrénská – Aristippos z Kyrény
2.
Platón
2.1.
Život
2.2.
Platónova Akademie
2.3.
Spisy
2.4.
Podobenství o jeskyni
2.5.
Platónova filosofie
2.5.1.
Nauka o idejích
2.5.1.1.
Svět idejí
2.5.1.2.
Svět smyslový
2.5.2.
Platónský trojúhelník
2.5.3.
Platónovo pojetí duše
2.5.3.1.
Lidská duše a její části
2.5.3.2.
Světová duše
2.5.4.
Etika a duše
2.5.5.
Pojetí státu
3.
Aristotelés
3.1.
Život
3.2.
Dílo
3.3.
Shrnutí Aristotelova myšlení
3.4.
Systém Aristotelovy filosofie
3.5.
Metafyzika
3.6.
Nauka o duši
3.7.
Etika
3.8.
Politika
3.9.
Logika

Úryvek

"3) Dialog jako forma filosofování, tzv. Sokratovská metoda, učená skepse („Vím, že nic nevím.“)

• Důraz na konkrétní praktické problémy, na odkrytí skutečného smýšlení partnerů, na rozum.
• Kdo vstupuje do hovoru se Sókratem, musí se připravit na to, že bude muset hodnotit své jednání ze stanoviska dobra a rozumu.
• Téma tvoří otázka po některé zdatnosti (ctnosti), která je vlastně otázkou po umění správně žít. Každý člověk se přirozeně domnívá, že toto umění ovládá, že žije dobře a že ví, v čem dobrý život spočívá. Sokrates však sebejistému partnerovi dokazuje, že toto vědění nemá, i když si myslí opak.
• Sókratovo tázání zasahuje dotyčného v jeho vlastním oboru - vojevůdce Lachés je tázán na statečnost, věštec Euthyfrón na zbožnost, rétor Gorgiás na výměr rétoriky, učitel areté Prótagorás na učitelnost areté - viz dialogy podle těchto postav nazvané.
• Odhalení nevědění působí jeho partnerům rozčarování z vlastní nedokonalosti a často vede k trpkosti vůči Sókratovi, který mu tuto pravdu odkryl.
• Ovšem na druhé straně mu Sókratés umožnil, aby se snažil dosáhnout skutečného vědění, protože jej zbavil vědění domnělého a ukázal, kde pravé vědění hledat.
• Dialog, který zbavuje partnera chyb a ukazuje mu cestu k nápravě jeho nedostatků, působí jako výchovný nebo vyučovací prostředek.

• Sokratovská metoda, tzv. porodnické umění - pomáhal při „zrození myšlenek druhým“. Zvláštnost této metody spočívá v tom, že partnerovi (ne žákovi) nepředává hotové poznatky. Partner sám musí mít zájem zdokonalit se, který projeví tím, že poté, co mu Sokrates jeho domněnky vyvrátí neuteče a nezanevře na něj. Znamená to, že se musí zajímat o stejné otázky a problémy jako Sókratés a že musí být schopen myšlenkové práce. Proto Sókratés rozmlouvá pouze s některými, především mladými lidmi, kteří jsou ochotni přizpůsobit svoje životní hodnoty těm jeho.
• Hovory se Sókratem byly pro jeho partnery přínosné v tom, že Sókratés je nechal přemýšlet a docházet k vlastním myšlenkám. Sám o sobě tvrdil, že nic neví, a proto nemůže být učitel. Právě otevřenost a bezprostřední bezvýslednost jeho hovorů pobízela partnery k přemýšlení. Sami si svůj zájem o zkoumání nedovedli vysvětlit, proto hovořili o magickém působení Sókratovy osoby.
• Ve všech dialozích je kladen důraz na rozum, který je zároveň péčí o duši – když poznáme dobro, budeme podle něj i konat
• Věřil, že vědění je síla, která činí člověka svobodným- ,,Vědění je ctnost“ – tvrdil, že není možné nejednat spravedlivě, když vím, co spravedlnost je.
• Učená skepse - ,,Vím, že nic nevím“ – Sokrates zjistil, že člověk nemůže vědět všechno, a čím moudřejší je, tím více si to uvědomuje"

Poznámka

Částečně zpracováno formou odrážek. Důležité pojmy jsou značeny tučně, citace kurzívou.
Některé pasáže práce jsou volně dostupné na internetu.
Součástí práce je drobné schéma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23128
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse