Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Soubor maturitních otázek z matematiky

Soubor maturitních otázek z matematiky

Kategorie: Matematika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Soubor 60 maturitních otázek z matematiky je souhrn středoškolské matematiky, od výroků po integrály. Práce představuje výpočty, důkazy, schémata a tabulky pro účely maturitních otázek.

Obsah

1.
Úprava algebraického výrazu
2.
Množiny a operace s nimi
3.
Mocniny a odmocniny
4.
Elementární teorie čísel
5.
Výroky a operace s nimi
6.
Lineární rovnice a nerovnice s jednou neznámou
7.
Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou
8.
Rovnice s neznámou pod odmocninou
9.
Kvadratické rovnice
10.
Kvadratické nerovnice
11.
Soustavy lineárních rovnic a nerovnic
12.
Rovnice a nerovnice s parametrem
13.
Konstrukce trojúhelníka
14.
Konstrukce kružnice a čtyřúhelníka
15.
Eukleidovy věty a věta Pythagorova
16.
Obsah mnohoúhelníka, kruhu a jeho částí
17.
Shodná zobrazení - osová souměrnost a posunutí
18.
Shodná zobrazení - středová souměrnost a otočení
19.
Podobné zobrazení - stejnolehlost
20.
Lineární funkce
21.
Kvadratická funkce
22.
Lineární lomená funkce
23.
Mocninné funkce
24.
Funkce s absolutní hodnotou
25.
Exponenciální a logaritmická funkce
26.
Logaritmy
27.
Exponenciální rovnice
28.
Logaritmické rovnice
29.
Goniometrické funkce a jejich grafy
30.
Úprava výrazu s goniometrickými funkcemi
31.
Goniometrické rovnice
32.
Trigonometrické řešení trojúhelníka
33.
Stereometrie - polohové vlastnosti přímek a rovin
34.
Stereometrie - metrické vlastnosti přímek a rovin
35.
Objemy a povrchy těles
36.
Komplexní čísla
37.
Binomické rovnice
38.
Rovnice v oboru komplexních čísel
39.
Vektorová algebra
40.
Analytická geometrie přímky v rovině
41.
Analytická geometrie přímky a roviny v prostoru
42.
Analytická geometrie kružnice
43.
Analytická geometrie elipsy
44.
Analytická geometrie hyperboly
45.
Analytická geometrie paraboly
46.
Variace a permutace
47.
Kombinace
48.
Binomická věta
49.
Pravděpodobnost
50.
Matematická indukce a další typy důkazů
51.
Posloupnosti
52.
Aritmetická posloupnost
53.
Geometrická posloupnost
54.
Nekonečná geometrická řada
55.
Limita funkce
56.
Extrémy funkce
57.
Derivace funkce
58.
Průběh funkce
59.
Neurčitý integrál
60.
Užití integrálu v praktických úlohách

Úryvek

"5. Výroky a operace s nimi

Výrok, negace výroku, pravdivostní hodnota

Výrok – každé tvrzení, o kterém má smysl říct, že je pravdivé nebo není pravdivé; (jednotlivé výroky popisujeme velkými tiskacími písmeny A,B .....)

Pravdivostní hodnota- každému výroku lze jednoznačně přiřadit pravdivostní hodnotu 1,0; buď je výrok pravdivý nebo je nepravdivý.

NEGACE VÝROKU – VZNIKNE NOVÝ VÝROK, KTERÝ MÁ OPAČNOU PRAVDIVOSTNÍ HODNOTU NEGOVANÉHO VÝROKU
(ZNAČÍME
)

KONJUNKCE, ALTERNATIVA, IMPLIKACE, EKVIVALENCE A JEJICH NEGACE

LIBOVOLNÉ VÝROKY MŮŽEME SPOJOVAT LOGICKÝMI SPOJKAMI, VZNIKÁ SLOŽENÝ VÝROK

KONJUNKCE – ÝROK, KTERÝ VZNIKNE ZE DVOU VÝROKŮ SPOJENÍM SPOJKOU A (ZÁROVEŇ)
Alternativa – spojením dvou výroků logickou spojkou nebo; je pravdivá pokud je alespoňjeden výrok pravdivý
Implikace – podmínka– ýrok, který vznikne z výroků A(předpoklad),B(závěr,důsledek) spojením logickou
spojkou Jestliže, pak; nepravdivá pouze pokud z pravdivého předpokladu plyne nepravdivý závěr;
Ekvivalence– ýrok, který vznikne z výroků A,B spojením logickou právě tehdy, když.

Tautologie
Tautologie - výroková formule – složený výrok, který je vždy pravdivý, nezávisle na pravdivostních hodnotách
jednotlivých výroků
Jejím opakem je kontraindikace.
Kvantifikované výroky a jejich negace
Kvantifikované výroky jsou výroky, které obsahují údaj o počtu prvků; množství vyjadřujeme pomocí -každý,
alespoň, právě, žádný, nejvýše,..
(Nejlepší způsob negace kvantifikovaných výroků je znázornit situaci na číselné ose.)
Kvantifikátory
- obecný kvantifikátor (každý, libovolný, kterýkoliv);(negace - alespoň jeden není...)
- existenční kvantifikátor (existuje alespoň jeden);(negace – neexistuje žádný);
- kvantifikátor jednoznačné existence - existenční kvantifikátor s vykřičníkem(existuje právě jeden); (negaceneexistuje
žádný nebo existuje více než jeden)
***
(A⇒B)⇔(¬A∨B)
(A⇒B)⇔(¬B⇒¬A) - obměněná implikace
disjunkce se někdy chápe odlišně než alternativa a pokud jsou oba výroky pravdivé, pak je výsledkem disjunkce
nepravda; logická spojka bud', nebo (disjunkce se dá snadno nahradit.)"

Poznámka

Práce je ve formátu Adobe Acrobat (*.pdf). Důležité informace jsou zvýrazněny barevně a tučně. Součástí práce jsou schémata a tabulky. Čistý text je cca 80 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23708
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse