Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Soubor maturitních otázek ze společenských věd – část 1/4

Soubor maturitních otázek ze společenských věd – část 1/4

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o první část kompletně zpracovaných maturitních otázek ze základů společenských věd z oblasti psychologie, sociologie, etiky, práva a politologie. Přičemž každá z 11 uvedených otázek nabízí základní pojmy a přehled o dané problematice. Zde naleznete odkaz na následující díl práce - Soubor maturitních otázek ze společenských věd - část 2/4.

Obsah

1.
Základní vymezení psychologie
1.1
Psychologické školy
1.1.1
Směry podléhající přírodním zákonitostem
1.1.2
Směry chápající člověka jako celek
1.2
Metody zkoumání v psychologii
1.2.1
Metody sbírání materiálu
1.3
Biologická podmíněnost psychiky
1.4
Sociální podmíněnost
1.5
Systém psychologických škol
1.5.1Teoretické psychologické vědy
1.5.2
Praktické psychologické vědy
1.5.3
Speciální psychologické vědy
2.
Obecné otázky psychologie, poznávání jako psychický proces, projevy psychiky
2.1
Základní projevy psychiky
2.2
Psychické procesy
2.3
Psychické stavy
2.4
Psychické vlastnosti
3.
Psychologie osobnosti
3.1
Temperament
3.1.1
Teorie I. P. Pavlova podle nervových procesů
3.1.2
Teorie G. C. Junga
3.1.3
Teorie Hanse Jürgena Eysencka
3.2
Schopnosti
3.2.1
Typy inteligence
4.
Socializační proces
4.1
Vývoj sociologie
4.2
Proces socializace
5.
Možné pohledy na skupinovou strukturu společnosti
5.1
Primární a sekundární skupina
5.2
Znaky primárních skupin - Cooley
5.3
Skupiny vlastní a cizí - Summer
5.4
Teorie referenčních skupin - Merton
6.
Sociální stratifikace a sociální mobilita
6.1
Základní systémy stratifikací
6.2
Sociální mobilita
6.3
Znaky a funkce kultury
6.4
Weberovo pojetí třídy, statusu, strany
6.5
Třídní struktura vyspělé západní společnosti
6.6
Sociální nerovnost a její legitimizace
7.
Etika jako nauka o morálce, pojetí autonomní a heteronomní morálky
7.1
Pojem etika
7.2
Druhy etiky
7.3
Kořeny etiky
7.3.1
Antická etika
7.3.2
Křesťanská etika
7.4
Typy moderní etiky
7.5
Některé základní etické kategorie
7.6
Základní lidská práva
8.
Praktická a sociální etika, dilemata vědy
8.1
Etika
8.2
Lidská důstojnost a odpovědnost
8.3
Svoboda vůle
8.4
Svědomí
8.5
Rovnost a spravedlnost
8.6
Lékařství a genetika
8.7
Obrana, armáda, zbrojení
9.
Vznik státu, práva a povinnosti občana, ústavní právo ČR
9.1
Stát
9.2
Znaky státu
9.3
Vznik státu
9.4
Teorie vzniku státu
9.4.1
Thomas Hobbes
9.4.2
John Locke
9.4.3
Jean Jacque Rousseau
9.5
Právo
9.5.1
Vznik práva
9.5.2
Descendenční teorie - vzestupná
9.5.3
Volební právo
9.6
Právní a morální normy
9.7
Lidská a občanská práva a povinnosti
9.7.1
Listina základních práv a svobod
10.
Formy a druhy státu, státy podle národnostního složení
10.1
Formy státu
10.2
Státy podle rozvržení státní moci
10.3
Státy podle struktury
10.4
Národ, národnost a národnostní menšina
10.5
Romové
11.
Právní systém České republiky
11.1
Ústava a její části
11.2
Listina základních práv a svobod
11.2.1
Základní lidská práva a svobody
11.2.2
Politická práva
11.2.3
Práva národnostních a etnických menšin
11.2.4
Hospodářská a sociální práva
11.2.5
Kulturní práva
11.2.6
Práva na soudní a jinou právní ochranu
11.3
Státní symboly
11.4
Moc zákonodárná
11.5
Moc výkonná
11.6
Moc soudní
11.6.1
Ústavní soud v Brně
11.6.2
Správní právo
11.7
Vývoj české ústavnosti

Úryvek

"- stát = organizované společenství lidí, žijících trvale na určitém ohraničeném území, není podřízen žádnému vyššímu orgánu
- znaky:
• státní aparát- moc zákonodárná, soudní, výkonná
• území s hranicemi- suchozemské, vodní i vzdušné
• občané- se státním občanstvím
• ozbrojená moc
• právní subjektivita
+ právní suverenita = svrchovanost
- nezávislost státní moci, omezená pouze prostorově
a) vnitřní - nezávislost na subjektu uvnitř státu
b) vnější - právo uzavírat mezinárodní dohody
- podstata státu- mocenská organizace nadřízená občanům a obyvatelům
- vznik státu:
a) prvotní tvořen í- úplně původní vznik, nikdy předtím neexistoval, dohoda obyvatel
b) druhotné tvoření - vzniká ze států (spojováním, rozdělováním)
- např. z ČSL→ ČR A SR
- teorie vzniku státu:
1) náboženská- bůh dal podnět k vzniku státu
2) patriarchální/matriarchální - rozšíření rodiny
3) mocenská - lidé musí být ovládáni
4) smluvní - dohodou, společenskou smlouvou
- Thomas Hobbes - absolutní monarchie→ fašismus
- vláda jednoho (silnějšího), lidé chtějí být ovládáni
- John Locke- konstituční monarchie→ zastupitelská demokracie
- dělba moci - lidé si zvolí své zástupce, předají část práv
- Jean Jacque Rosseau- přímá demokracie→ komunismus, socialismus
- všechno je všech
- přímá účast na vládě

PRÁVO
- soubor předpisů, podle kterých se organizuje a řídí živo lidské společnosti
- určuje jak se mají lidé v určitých situacích chovat
a) objektivní- nařízení, vyhlášky, zákony,…
→ spol. vztahy upravené právem= právní vztahy (manželství, kupní smlouvy)
b) subjektivní- nárok účastníka na právní vztah
1) absolutní- obecné, neadresováno určité osobě
2) konkrétní- určena osoba, které se to týká
- vznik práva:
• na počátku- nepsaná pravidla= zvykové (obyčejové) právo
→ v rodových společnostech, před vznikem státu
-např. trestní právo
• po vzniku státu→ práva v písemné(kodexové) podobě
- dodržování vynucováním státních orgánů
→ zapisování jednotlivých případů→ precedent
- pozitivní právo= platné
- přirozené právo= od boha, přírody, lidského rozumu
- právní řád- souhrn všech právních předpisů ve státě
- descedenční teorie- vzestupná"

Poznámka

Práce je psaná formou hesel. Práce obsahuje schémata. Čistého textu je cca 28 stran. Rozsah jednotlivých otázek je 2 až 5 stran. Text je barevně členěn.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20088
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse