Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Soubor maturitních otázek ze společenských věd - část 4/4

Soubor maturitních otázek ze společenských věd - část 4/4

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Čtvrtá část souboru maturitních otázek ze společenských věd poskytuje přehled pěti témat týkajících se zrodu řecké filozofie a prvních filozofických škol, filozofie starého období a středověku, filozofie období renesance a přechodu od středověku k novověku, filozofie období osvícenství, německé filozofie od Kanta do Hegela a filozofie konce 19. století. Autor poskytuje základní informace o této problematice a seznamuje s hlavními představiteli daných období. Práce je součástí souboru maturitních otázek ze společenských věd. Zde naleznete předchozí díl práce Soubor maturitních otázek ze společenských věd - část 3/4.

Obsah

1.
Zrod řecké filozofie, první filozofické školy
1.1
Antická filozofie
1.2
Předsokratovská filozofie
1.2.1
Milétská škola
1.2.1.1
Thales
1.2.1.2
Anaximandros
1.2.1.3
Anaximenés
1.2.2
Pythagoras
1.2.3
Eleaté
1.2.3.1
Xenofanés
1.2.3.2
Parmenidés
1.2.3.3
Zénón z Eleje
1.2.4
Herákleitos z Dresu
1.2.5
Atomisté
1.2.5.1
Leukippos
1.2.5.2
Demokritos
1.2.6
Empedokles
1.2.7
Anaxagorás
2.
Filozofie starého období a středověku, filozofie období renesance a přechodu od středověku k novověku
2.1
Křesťanství
2.2
Patristika
2.2.1
Aurelius Augustinus
2.3
Scholastika
2.3.1
Raná scholastika
2.3.1.1
Anselm z Canterbury
2.3.1.2
Nominalisté X realisté
2.3.2
Vrcholná scholastika
2.3.2.1
Tomáš Akvinský
2.3.3
Pozdní scholastika
2.3.1
Duns Scotus
2.3.2
William Occam
2.4
Renesance a humanismus
2.4.1
Nové vidění světa
2.4.1.1
Nicolo Machiavelli
2.4.1.2
Utopisté
2.4.1.3
Mikuláš Kusánský
2.4.2
Hermetika
2.4.2.1
Paracelsus
2.4.3
Panteismus
2.4.3.1
Giordano Bruno
2.4.3.2
Johannes Kepler
2.4.3.3
Galileo Galilei
2.4.4
Empirismus
2.4.4.1
Francis Bacon
2.4.4.2
Thomas Hobbes
2.5
Novověk
2.5.1
Dějinné pozadí a struktura filozofických systémů
2.5.2
Racionalismus
2.5.2.1
René Descartés
2.5.2.2
Baruch Spinoza
2.5.2.3
Gottfried Wilhelm Leibniz
2.5.3
Empirismus
2.5.3.1
John Locke
2.5.3.2
George Berkeley
2.5.3.3
David Hume
2.6
České myšlení předhusitské a husitské
2.6.1
Milíč z Kroměříže
2.6.2
Matěj z Janova
2.6.3
Tomáš Štítný
2.6.4
Jan Hus
3.
Filozofie období osvícenství
3.1
Teoretikové
3.1.1
Charles - Louis Montesquieu
3.1.2
Francois Marie Voltaire
3.2
Materialisté
3.2.1
Dietrich von Holbach
3.2.2
La Mettrie
3.3
Encyklopedisté
3.3.1
Denis Diderot
3.3.2
D´Alambert
3.4
Osvícenství v nejistotách
3.4.1
Jean Jacques Rousseau
3.5
Období polipanské v českém myšlení
3.5.1
Jednota bratrská
3.5.2
Petr Chelčický
3.5.3
Jan Amos Komenský
3.5.4
Bernard Bolzano
4.
Německá filozofie od Kanta do Hegela
4.1
Německá (klasická) filozofie jako reakce na osvícenství
4.2
Immanuel Kant
4.2.1
1. spis - teorie poznání
4.2.2
2. spis - Kantova etika
4.3
Idealismus J. G. Fichta, filozofická romantika F.W.J.Schillera
4.3.1
Johann Gottlieb Fichte
4.3.2
Friedrich Wilhelm Joseph Schelling
4.3.3
Johann Wolfgang Goethe
4.3.4
Johann Gottfried Herder
4.4
Dialektika Georga F. Wilhelma Hegera
4.5
Materialismus Ludwiga Feuerbacha
5.
Filozofie konce 19. století
5.1
Pozitivismus
5.1.1
Herbert Spencer
5.1.2
Ludwig Feuerbach
5.2
Materialismus v Německu - Marxismus
5.2.1
Karl Marx, Friedrich Engels
5.3
Souboj proletariátu a buržoasie
5.4
Iracionalistické proudy
5.4.1
Arthur Schopenhauer
5.4.2
Friedrich Nietzsche
5.4.3
Sören Kierkegaard
5.5
19. století v českém myšlení
5.5.1
František Palacký
5.5.2
František Matouš Skácel
5.5.3
Augustin Smetana
5.5.4
T. G. Masaryk
5.5.5
František Krejčí

Úryvek

"1) TEORETIKOVÉ
- počátky
- Charles - Louis Montesquieu
- srovnává Francii s východní despocií, obdivuje Velkou Británii (náboženská tolerance, politická svoboda, filozoficko- sociální ideje)
- dílo ,,Duch zákonů“ - historie a forma práva, státu, společenských institucí
- rozpracoval Lockovu myšlenku rozdělení státní moci → přidává nezávislou soudní moc
→ kritika absolutního státu a teorie dělby moci → odrazový můstek k soc. revolučním procesům

- vrchol
- Francouis Marie Voltaire
- nejpopulárnější z osvícenců, kritizuje absolutismus
- osvícenství je určeno především aristokracii a změny společnosti vyjdou od osvíceného panovníka, který má jediný možnost na změnu
- dějiny = proměny kultury a ducha, nestojí na bitvách
- náboženství nemají absolutní platnost → je odvozeno od historie
- deismus = bůh stvořil přírodu a dále do ní nezasahuje
- myšlenky tolerance - všichni mohou mluvit s Bohem

2) MATERIALISTÉ - popírají víru, náboženství, víru v duchovní substanci
- DIETRICH VON HOLBACH
-spis Systém přírody - zdůrazňování materialismu, vše je jenom hmota a její pohyb a hmota je vše, co působí na naše smysly = materialistický monismus - vychází z atomismu

- LA METTRIE
-podle něj není třeba rozlišovat mezi živou přírodou, strojem a člověkem
-myšlení považuje za fyziologický proces
-zjednodušování (redukcionismus) člověka na pouhý stroj

3) ENCYKLOPEDISTÉ
- DENIS DIDEROT
- organizátor, redaktor, autor ENCYKLOPEDIE VĚD, UMĚNÍ A ŘEMESEL
→ shrnout vědění doby, proti všemu zastaralému, autorské práce se účastnili všichni francouzští osvícenci

- d´ALAMBERT
-napsal úvod k této encyklopedii - ,,Věk, náboženství a filosofie ustoupil století vědy“
-materialistický filosof"

Poznámka

Rozsah jednotlivých otázek je 2 - 7 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20099
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse