Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Soubor prací na téma zanedbávání dítěte a dětských práv

Soubor prací na téma zanedbávání dítěte a dětských práv

Kategorie: Software, Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Dokument obsahuje tři práce týkající se problematiky zanedbávání dítěte a dětských práv. První práce se věnuje syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (CAN). Vyjasňuje relevantní terminologii, věnuje se typům a faktorům zanedbávání i jeho skutečným případům a otázce prevence. Druhá práce referuje o stavu uplatňování Úmluvy o právech dítěte v ČR dle Výboru OSN pro dětská práva. Třetí práce seznamuje s projektem na vytvoření funkčního modelu registru týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí. Specifikuje cíle projektu, možnosti navrhovaného systému, jeho technické požadavky nebo typy uživatelů.

Obsah

1.
Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (CAN)
1.1.
Úvod
1.2.
Problematika syndromu CAN
1.3.
Více o zanedbávání
1.4.
Skutečné případy zanedbaných dětí z literatury
1.5.
Prevence
1.6.
Závěr
2.
Dětská práva v České republice a jejich plnění (k roku 2001)
2.1.
Úvod
2.2.
Úmluva o právech dítěte v ČR
2.3.
Pozitivní aspekty v plnění dětských práv
2.4.
Nedostatky a problémy
2.5.
Návrh a řešení
3.
Registr týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte: databázová aplikace v prostředí internetu
3.1.
Úvod
3.2.
Cíl
3.3.
Co systém umožňuje
3.4.
Požadavky na software a hardware
3.4.1.
Server
3.4.2.
Klient
3.5.
Použité technologie
3.5.1.
MySQL verze3.23.22
3.5.2.
PHP verze 4.03
3.6.
Struktura aplikace
3.6.1.
Aplikační skripty
3.6.2.
Pomocné skripty
3.7.
Typy uživatelů
3.7.1.
Administrátor
3.7.2.
Doktor
3.7.3.
Sociální pracovník
3.8.
Popis bezpečné komunikace s aplikací
3.9.
Závěr

Úryvek

"Problematika syndromu CAN
V literatuře převládá anglická terminologie, která zahrnula pod pojem „ZNEUŽÍVÁNÍ“ prakticky veškeré formy násilí, agrese, či aktivní nedostatečné péče. Převládlo poznání, že v podstatě jedna forma více či méně vyvolává druhou, či je sní bezprostředně spjata. Dítě je tak poškozováno v řadě oblastí svého života. (Dunovský,Dytrych, Matějček a kol.;Týrané zneužívané a zanedbávané dítě: dále jen TZZD, Avicenum, Grada, 1995; str:22)
V české terminologii se nadále pracuje se třemi základními pojmy, zdůrazňujíc na prvním místě týrání, spojené bezprostředně především s užitím síly vůči dítěti. Zneužívání se pak chápe spíše jako pohlavní zneužívání, kde mnohdy ani bezprostřední násilí nemusí figurovat. Zanedbávání pak zahrnuje především všechny škodlivé formy nedostatečné péče o dítě se všemi nepříznivými důsledky pro jeho život a vývoj jak v oblasti fyzické (nedostatek potravy…), psychické( deprivace v dětském období…) tak v oblasti sociální(děti na ulici, děti toxikomanů…). Při zanedbávání dochází ke značnému poškozování dětské osobnosti, některé případy pak mohou mít za následek i smrt dítěte.
Na druhém místě po smrtelně ohrožujících formách CAN jsou nejzávažnější (z hlediska aktuálních i dlouhodobých dopadů na dítě) některá specifická spojení jako je například:“závažné tělesné zneužití spolu se zanedbáváním a psychickým týráním, nebo těžké psychické vydírání plné stresu, spolu s incestuálním zneužíváním“(TZZD;str:22)
Syndrom CAN není uznáván stejně ve všech zemích světa. K týrání, zneužívání, či zanedbávání dětí se staví různě především lidé odlišných kultur. V některých zemích popřípadě náboženstvích je všeobecně tolerována rituální obřízka, které se musí podrobovat za krajně nehygienických podmínek muslimské dospívající dívky, a také dívky v některých afrických státech. Takové zákroky jsou na dětech páchány většinou neodborně vesnickými felčary, bez užití místní či úplné narkózy a důsledky dívčích obřízek bývají pro „oběti“ často drastické. Od znetvoření vnějšího genitálu, po nemalé bolesti v sexuálním životě při pohlavním styku. Pro nikoho také není neznámý fakt, že očistnou rituální obřízkou procházejí všichni židovští pubertální chlapci. Také jsou známy antické praktiky usmrcování postižených dětí shazováním ze skály, pouštěním po vodě atd. Dnes víme o případech v Číně, kde platí „zákon jednoho dítěte“. Číňané mají kulturně dáno, že chlapec je z dvou pohlaví ten důležitější, a proto se lidé převážně na vesnicích zbavují děvčátek ve víře, že další narozené dítě „přinese určitě čáp“. Je tedy jasné, že úvahy v rovině syndomu CAN se mnohde liší zejména na základě kulturních tradic a náboženských zvyklostí.

III.
Více o zanedbávání
Z informací Dětského krizového centra vyplývá, že zanedbávání znamená takový nedostatek péče, který zapříčiňuje vážnou újmu na vývoji dítěte, a to v oblasti tělesné i duševní.

FORMY
1)tělesné zanedbávání = neuspokojování tělesných potřeb dítěte
nedostatek přiměřeného jídla, pití, přístřeší, oblečení,
nedostatečná lékařská péče, zanedbávání prevence (př. povinného - očkování)
2)citové zanedbávání = neuspokojování citových potřeb dítěte, nedostatek náklonnosti, lásky
3)zanedbávání výchovy a vzdělání = neustálá neodůvodněná absence ve škole, nepřiměřená dětská práce bránící naplňování vzdělávání
4)zanedbávání dozoru = ponechání zejména malých dětí bez adekvátního dohledu

Zanedbávané dítě se ocitá v situaci, kdy je akutně a vážně ohroženo nedostatkem podnětů důležitých ke svému zdravému fyzickému a psychickému vývoji. Jedná se také o celé rozpětí nebezpečnosti takovýchto situací, od těch nejtěžších ohrožujících přímo život dítěte, až po relativně lehké, které ve spojení s dalšími činiteli mají neblahý společenský důsledek. Podle autorů TZZD pojem zanedbávaného dítěte splývá s pojmem dítěte deprivovaného, či lépe řečeno, vystaveného nebezpečí psychické deprivace(jestliže by jeho momentální životní situace nebyla náležitě řešena).
Psychická deprivace je výsledkem životní situace, kdy dítěti nejsou uspokojovány jeho základní psychické potřeby v náležité míře a po určitou dosti dlouhou dobu. Takovým zacházením můžeme rozumět izolaci od veškerého společenského dění, citový chlad ze strany rodičů, zejména pak matky, a další. V souvislosti s deprivací je dobré uvést příklady, ke kterým se dostanu ve IV. Kapitole."

Poznámka

Třetí práce byla vytvořena na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25565
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse