Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Soubor přednášek do regionalistiky

Soubor přednášek do regionalistiky

Kategorie: Evropská unie, Regionální ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je souborem přednášek do regionalistiky. Autor představuje obecné principy, nástroje a cíle regionální politiky. Dále informuje o společné regionální politice Evropské unie a České republiky.

Obsah

1.1
Hlavní pojmy regionalistiky
1.1.
Definice regionalismu
1.2
Současné projevy regionalismu
1.3
Region a jeho struktura
2.
Osídlení a jeho struktura
2.1
Vývoj osídlení
2.2
Nerovnoměrnost osídlení
2.3
Hierarchie sídel
2.4
Počet sídel a obcí
2.5
Regionální struktura státu
2.6
Evropská regionalizace
3.
Regionální rozvoj, regionální politika a ekonomie
3.1
Vznik a vývoj regionální politiky
3.2
Hlavní vývojové etapy
3.3
Přehled všech teorií
3.3.1
Neoklasický přístup - lokalizační teorie
3.3.2
Keynesiánský přístup
3.3.3
Neomarxistický přístup
3.3.4
Neokonzervativní přístup
3.3.5
Institucionální přístup
3.4
Nejdůležitější nástroje regionální politiky
4.
Regionální politika EU
4.1
Obecné cíle regionální politiky
4.2
Regionální specifikace
4.3
Vznik a vývoj regionální politiky v EU
4.3.1
Období „důvěry ve volný trh“
4.3.2
Zrod „evropské“ regionální politiky
4.3.3
Směrem k hospodářské a sociální soudržnosti
4.3.4
Nová výzva – příprava na východní rozšíření
4.3.5
Zlepšování situace v nových členských zemích
4.4
Princip regionální politiky
4.5
Strukturální fondy
4.6
Finanční nástroje - formy pomoci
4.7
Programovací dokumenty a jejich druhy
5.
Zemědělská politika EU
5.1
Počátky společné zemědělské politiky
5.2
Ekonomické cíle
5.3
Společný trh
5.4
Záruky a regulace cen
5.5
Finanční solidarita
5.6
Společné tržní organizace
5.7
Nástroje regulace
5.8
Nutnost reforem
5.9
Klíčové reformy
6.
Regionální politika v Česku
6.1
Strategie regionální politiky
6.2
Regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností
6.3
Zásady regionální politiky ČR - vztahy a kompetence
6.4
Základní dokumenty regionální politiky
6.5
Hlavní směry a cíle regionální politiky
6.6
Vazba na strategii udržitelného rozvoje
6.7
Strategický cíl a dílčí cíle
6.8
Politika územního rozvoje
6.9
Hlavní úkoly státu
6.10
Hlavní úkoly kraje
6.11
Vztahy stát versus kraj
6.12
Východiska strategie regionálního rozvoje
6.13
Priority strategie regionálního rozvoje
6.14
Principy strategie regionálního rozvoje
6.15
Solidarita a soudržnost
6.16
Strategický rámec regionální politiky
6.17
Prioritní oblasti a priority strategie regionálního rozvoje
6.18
Zabezpečení realizace strategie
6.19
Hlavní aktéři v regionálním rozvoji
7.
Rozvoj obcí a měst
7.1
Základní dokumenty
7.2
Strategické plánování (SP)
7.3
Hlavní úkoly a cíle SP
7.4
Integrovaný plán rozvoje (IPR)
7.5
Hlavní úkoly a cíle IPR
7.6
Příprava a realizace rozvojových projektu
7.7
Rozbor nákladu a užitku
7.8
Společné evropské indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni
7.9
Principy udržitelného rozvoje
7.10
Idea sdružování samospráv - obhajoba jejich zájmu

Úryvek

"(B) OSÍDLENÍ A JEHO STRUKTURA

VÝVOJ OSÍDLENÍ

- Dynamický proces, který se rozvíjí v souladu s lokálními podmínkami (přírodními, ekonomickými, historickými)
- Systémy osídlení jsou do značné míry závislé na historicky vzniklých podmínkách jednotlivých regionů a států
- Priority původního osídlení – přístupnost, úživnost a obrana lokality

VÝVOJ

- Sídla byla závislá na ekonomických schopnostech – využívání zdrojů, obchodní funkce
- Později i funkce správní, kulturní, vzdělávací a další
- S rozvojem industrializace nastala kumulace lidí do měst
- S ekonomickým rozvojem vznikají systémy satelitních sídel

NEROVNOMĚRNOST OSÍDLENÍ

- Přírodní podmínky dodnes výrazně limitují možnosti vzniku sídel
- Živelnost ve vývoji struktury osídlení přinesla řadu negativních jevů (přelidnění, zhoršení životního prostředí, obrovské regionální disproporce)
- Proto snahy o zkoumání a řízení sídelní struktury

VÝZKUMNÉ ÚKOLY

- Hledání optimální velikosti sídel, jejich vybavenosti infrastrukturou, propojení s jinými sídly, vyváženost mezi centry a jejich zázemím
- Fungování sídel, hledání zdrojů pro ekonomické aktivity, odstraňování sociálních disproporcí atd.

HIERARCHIE SÍDEL

- Vyplývá z velikosti, administrativního i ekonomického významu
- Hypertrofie metropolitních sídel
- Aglomerace
- Konurbace
- Megalopole
- Venkovská sídla

OBCE A SÍDLA

- Sídlo je prostorově oddělený soubor lidských sídlišť (i samota jediného sídliště) včetně ostatních výrobních a nevýrobních základních fondů – sídla nemají právní subjektivitu
- Obec – základní územně-správní jednotka s vymezeným územím zahrnujícím 1-n sídel – obce mají právní subjektivitu, většinou se dělí na města a vesnice

POČET SÍDEL A OBCÍ

- Administrativní slučování a rozdělování
- připojování vesnic k městům, oddělování je mnohem méně časté
- slučování/rozdělování vesnic či měst
- Zánik a vznik
- likvidace obcí při velkoplošných zásazích do krajiny (těžba, vodní plochy aj.)
- výstavba nových sídel a jejich povýšení na samostatné obce"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách. Rozsah jednotlivých přednášek je cca 6 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20184
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse