Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Současné směry sociální pedagogiky v ČR

Současné směry sociální pedagogiky v ČR

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Diplomové práce

Škola: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií, Zlín

Charakteristika: Práce je zaměřena na současné směry sociální pedagogiky v České republice jako vyučovacího předmětu na vysokých školách. Teoretická část je zaměřena na obecné vymezení sociální pedagogiky a jejího pojetí. Oddíl o historickém vývoji sociální pedagogiky vystihuje stav disciplíny od jejího vzniku až po současnost v České republice a okolních státech, ale také pojetí sociální pedagogiky jako vědního a studijního oboru. Praktická část se věnuje rozboru výuky sociální pedagogiky jednotlivých vysokých škol, které ji nabízí. Výstupem je ucelený pohled na koncepci výuky jednotlivých vysokých škol a možnost uplatnění jejich absolventů v praxi.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoretická část
2.1.
Sociální pedagogika
2.1.1.
Vymezení sociální pedagogiky
2.1.2.
Vymezení předmětu sociální pedagogiky
2.1.3.
Úkoly sociální pedagogiky
2.1.4.
Sociální pedagogika a její význam v informační společnosti
2.1.5.
Sociálně pedagogické školy
2.2.
Historický pohled na sociální pedagogiku
2.2.1.
Počátky sociální pedagogiky
2.2.2.
Sociální pedagogika ve vybraných zemích
2.3.
Sociální pedagogika jako studijní obor
2.3.1.
Koncepce studijního oboru
2.3.2.
Akreditace studijního oboru
2.3.3.
Sociální pedagogika jako studijní obor na VŠ v roce 2005
2.4.
Metody sociálné výchovné činnosti
2.4.1.
Pozorování
2.4.2.
Dotazování
2.4.3.
Rozhovor
2.4.4.
Sociometrické metody
2.5.
Sociální pedagogika jako vědní disciplína
2.5.1.
Vymezení oboru
2.5.2.
Vztah k ostatním vědním disciplínám
3.
Praktická část
3.1.
Výzkumné šetření
3.1.1.
Cíle empirické části
3.1.2.
Charakteristika zkoumaného souboru
3.1.3.
Průběh výzkumného šetření
3.2.
Studijní obor sociální pedagogiky na vybraných univerzitách v ČR
3.2.1.
Masarykova univerzita
3.2.2.
Univerzita Hradec Králové
3.2.4.
Univerzita J. E. Purkyně Ústí na Labem
3.2.5.
Univerzita Karlova v Praze
3.2.6.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
3.2.7.
IMS Brno
3.3.
Výsledky výzkumného šetření
3.3.1.
Profil a uplatnění absolventa
3.3.2.
Počet přijatých studentů
3.3.3.
Obory sociální pedagogiky na vysokých školách
4.
Závěr
5.
Přílohy (tabulky, skenovaný text)

Úryvek

"Sociální pedagogika je obor, jenž pomáhá v utváření optimálního způsobu života. Především hledání zdroje konfliktů mezi společností a jedincem a jejich řešení skrze procesy výchovy, řízení činností nebo vzdělání. Ke svému cíli využívá poznatku od ostatních vědních oborů a v některých oblastech se doplňuje.
82 HŘEBÍČEK, L., Vědní a aplikační tvář sociální pedagogiky. In Sociální pedagogik jako vědecká a společensky užitá disciplína. Brno: Institut mezioborových studií Brno, 2000, str. 7 – 16.
83 LACA, S., Sociální pedagogika. Brno: Institut mezioborových studií, 2012, s. 28.
UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 62
5.2 Vztah k ostatním vědním disciplínám
Sociální pedagogika má charakter transdisciplinární a výrazně integrující. Ve své praxi soustřeďuje a dále rozvíjí teoretické poznatky pedagogických, společenských, ale i dalších vědních disciplín. Má blízko k sociologii, k antropologii, k psychologii, politologii, k teologii, právním a medicínským oborům.
Obr. č. 2: Systém vědních disciplína, o které se opírá sociální pedagogika.
Zdroj: KRAUS, B., Základy sociální pedagogiky. Praha: Portál, 2008, 53 s.
UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 63
Sociologie poskytuje sociální pedagogice poznání o fungování společnosti, struktuře a o procesech. V makroprostředí mají společné cíle v oblasti výchovy a vzdělání. Nejblíže má sociální pedagogika ze speciálních sociologických disciplín k sociologii výchovy. Sociální pedagogika je chápána jako praktičtější a sociologie výchovy jako teoretičtější. Mezi další disciplíny, které jsou blízké, můžeme uvést sociologie rodiny, sociologie životního způsobu, sociologie města a venkova, sociologie dětí a mládeže a další.
Psychologie je další disciplína, na kterou má sociální pedagogika těsnou vazbu. Při efektivním sociálně výchovném působení, je třeba pochopit osobnost vychovávaného, chování, prožívání a vztahy k ostatním. Nejblíže k této oblasti má sociální psychologie. K sociální pedagogice navazuje psychologická diagnostika, poradenství a forenzní psychologie.
Biologie člověka je třeba k poznání osobnosti jako objektu výchovného působení. Znalosti o biologické podstatě přispívají ke komplexnímu pohledu na možnosti ovlivňování člověka. K pochopení biologických aspektů výchovy mohou přispět i některé medicínské disciplíny. K sociální pedagogice má nejblíže neurologie, psychiatrie, geriatrie a také sociální lékařství.
Antropologie poskytuje komplexní přístup k člověku. Sociální a kulturní antropologie může být pro sociální pedagogiku jedním ze základních východisek pro moderní pojetí tohoto vědního oboru. Jedná se o souvislost se základní charakteristikou člověka a jeho existencí v konkrétním čase a prostoru. Při nárůstu světového společenství bude třeba hlubšího pochopení druhých lidí a z něj plynoucí porozumění, toleranci k lidem z různých kontinentů, zemí a kultur.
Filozofie je obecným východiskem pro sociální pedagogiku tak jako pro všechny vědní disciplíny. Poskytuje odpovědi na nejobecnější otázky vztahů člověk k přírodě, k druhým lidem, ke společnosti a k sobě samému. K sociální pedagogice má z filozofických nejblíže filozofie výchovy. Důležitá je taktéž etika.
Ekonomie studující zdroje a způsoby tvorby hmotných statků. Realizace sociálně pedagogického působení se nachází v neziskové sféře. Ekonome má při rozdělování zdrojů značný vliv na samotný výsledek sociálního působení. Ekonomie poskytuje i poznatky o získávání prostředků pro sociální a výchovně-vzdělávací politiku a pomoc."

Poznámka

Součástí práce je naskenované zadání diplomové práce a prohlášení autora diplomové práce. Práce dále obsahuje tabulky, schémata a skenovaný text o rozsahu cca 16 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28043
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse