Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Soudobé koncepce ekonomiky podniku

Soudobé koncepce ekonomiky podniku


Kategorie: Management, Podniková ekonomika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce, která sleduje některé tendence v soudobém podnikání, popisuje nejprve rozdíly mezi podnikáním v 20. a 21. století, charakterizuje zásady úspěšné firmy 21. století a nakonec se věnuje oblasti intrapodnikání.

Obsah

1.
Povinnosti managementu
2.
Zaměření rozvoje podnikání
3.
Zásady úspěšné firmy 21. století
4.
Intrapodnikání
5.
Znaky intrapodnikatelské kultury

Úryvek

"Zásady úspěšné firmy 21. století (Z. Souček, 2005)
• absolutní orientace na zákazníka,
• silný top management,
• řízení firmy jako celku,
• aktivní vytváření poptávky a hledání nových trhů,
• specifické přednosti a vnímané hodnoty,
• orientace na špičkové výsledky,
• vysoká výkonnost,
• správné produkty a jejich značka,
• znalosti základem úspěchu,
• efektivní portfolio a core business,
• rychlost a pružnost,
• výkonnostní motivační systém,
• centralizace, procesní řízení,
• inovativnost,
• vytváření síly podniku fúzemi, akvizicemi, aliancemi, sítěmi, formováním virtuálních podniků,
• používání nejmodernějších metod managementu,
• ucelený systém řízení a plánování,
• využívání moderních informačních technologií,
• respektování zásad Corporate Governance, principů etiky, společenské odpovědnosti a ekologičnosti,
• kvalifikované strategické řízení.
Intrapodnikání
 poznání a uchopení podnikatelského ducha uvnitř organizace,
 podnikání v rámci stávající podnikatelské infrastruktury,
 metoda stimulace a následného ocenění osob, které jsou schopny přijít s něčím novým,
 vychází z poznatku, že koordinace činností ve velké firmě zajištěná zevnitř může být často efektivnější než koordinace dosažená na základě působení tržního mechanismu.
Znaky intrapodnikatelské kultury
 podpořena plochou organizační strukturou, která staví na týmové práci, podpoře a spolupráci s vedoucími
 pracovní vztahy jsou založeny na principu důvěry a spolupráce, která směřuje k uskutečnění vizí a cílů
 úkoly jsou vítanou příležitostí ke zdolávání překážek
 zaměstnanci považují práci za zábavu a dobrovolně věnují svůj čas potřebné práci. Stále přicházejí s nějakými nápady bez ohledu na vlastní pole působnosti"

Poznámka

Součástí práce je tabulka o rozsahu cca 0,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4fe598414146c.zip (119 kB)
Nezabalený formát:
Soudobe_koncepce_ek_podniku.pdf (127 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse