Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Soudobé koncepty rozvoje podniku

Soudobé koncepty rozvoje podniku

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce podává přehled přímých a nepřímých konceptů rozvoje podniku a charakterizuje je. Následně se zabývá formami podnikatelské infrastruktury a seznamuje s projekty Evropské unie zaměřenými na její podporu. V závěru se stručně dotýká vybraných nových konceptů podnikání.

Obsah

1.
Přímé koncepty
1.1.
Synergické podnikání
1.2.
Síťové podnikání
1.3.
Podnikání založené na analogiích s živými organismy
1.4.
Strategické podnikatelské jednotky
1.5.
Učící se organizace
1.6.
Znalostní podnik
1.7.
Virtuální podnik
2.
Nepřímé koncepty
2.1.
Podnikatelská infrastruktura a služby
2.2.
Regionální dopravní infrastruktura
2.3.
Rozvoj venkova a měst
3.
Systematizace forem podnikatelské infrastruktury
3.1.
Podnikatelský inkubátor
3.2.
Podnikatelské parky
3.3.
Podnikatelská inovační centra
3.4.
Centra pro transfer technologií
3.5.
Podnikatelská a inovační centra
3.6.
Evropské sítě podporující rozvoj MSP s garancí Evropské komise
3.6.1.
Evropská síť podnikatelských a inovačních center
3.6.2.
Síť evropských informačních center
3.6.3.
Síť center pro transfer technologií
3.6.4.
Evropská síť služeb pro zaměstnanost
3.6.5.
Spolupráce sítí na podporu podnikání
3.6.6.
Další rozvojové iniciativy EU
3.7.
Vědecko-technologické parky a erupční inovační klastry
3.8.
Vědecko-technologický park Ostrava – budování
4.
Způsoby hledání a projektování nových konceptů podnikání
4.1.
Siemensovská metoda plánování budoucnosti
4.2.
Biologické podnikání
4.3.
Genetické podnikání
4.4.
Technologie budoucnosti

Úryvek

"Synergické podnikání
- přináší kladné synergické efekty (celek dosahuje větších efektů, než je součet efektů částí)
- společným cílem a efektem je dosahování synergie
- zaměřeno na vhodné uspořádání a uvolnění potenciálu s významným kladným synergickým efektem
- má svůj smysl v rozvoji (resp. nalézání) efektivních forem (konkrétních podob) podnikání v určitých podmínkách, které přinášejí kladné synergické efekty
Síťové podnikání
- dlouhodobě cílevědomé dohody mezi vzájemně spjatými podniky, které jim umožňují získat a udržovat si konkurenční výhody ve vztahu k podnikům, jenž do této sítě nepatří
- v síťovém modelu podnikání vzniká řídící článek v procesu spolupráce všech strukturálních prvků (konsensus)
- rozdělení odpovědnosti v různé míře mezi všechny články sítě
- síťové efekty např.:snižování nákladů pro uzavírání transakcí či snižování výrobních nákladů (specializace, dělba práce, přístup k soudobým technologiím, přístup k informacím, zavádění novinek, možnost vstoupit na nové trhy, rozdělování rizika mezi členy sítě, společné informační databáze apod.)
Podnikání založené na analogiích s živými organismy
- analogie podnikání s živými organismy – amébami (měňavkami)
- koncept pojetí sítí v podniku nebo mezi firmami (povětšině malými) s cílem dosáhnout vysoké ziskovosti, návratnosti investic, snižování nákladů atd.
- améba je nejmenší, ještě efektivní a „sám sebe řídící“ autonomní tým, který se dělí, slučuje, rozpadá, ale i pohybuje z místa na místo, jako biologická améba
- pohyby améby s ohledem na linii transformací zdroj – produkt jsou ve třech základních směrech:
vertikální směr – navazování činností od zdroje přes transformace zdrojů (výrobu) až po produkt a jeho prodej,
horizontální směr – provazování činností charakterem odlišujících se od hlavní výrobní (vertikální) osy (např.financování, personální a sociální činnosti),
diagonální směr – rozvíjení specifických aktivit doplňujících, rozvíjejících apod. hlavní „výrobní“ osu (např. zpracování odpadu, rekultivace, recyklace odpadního tepla).
Strategické podnikatelské jednotky
- rozdělení společnosti do uzavřených a relativně samostatných podnikatelských jednotek, kdy každá je zodpovědná za pokrok a rentabilitu a specificky zaměřená na trh
- nejmenší celky, které jsou ještě řízeny z vrcholové úrovně
- komplexně uspokojuje určitou potřebu určité skupiny zákazníků
- má své vlastní konkurenty
- měl by být odděleně řízen a měl by stát relativně samostatně od zbytku firmy (organizačně i účetně)
- měl by ho být schopen uřídit jeden liniový manažer, zodpovědný za strategické podnikatelské plánování a tvorbu zisku
- liniový manažer musí mít delegovány kompetence (pravomoc a odpovědnost) za všechny hlavní podnikatelské funkce (marketing včetně prodeje, výrobu a ekonomiku)"

Poznámka

Součástí práce jsou schémata o rozsahu cca 2 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23961
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse