Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Soudy, soudci a soudnictví

Soudy, soudci a soudnictví


Kategorie: Základy společenských věd, Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce zaměřená na české soudnictví nejprve charakterizuje jeho právní zakotvení a poté se zabývá postavením, strukturou a funkcí jednotlivých stupňů od okresních soudů po Ústavní soud. Zvláštní oddíl patří povinnostem, pravomocím a dalším náležitostem soudců a práci zakončuje vlastní názor na funkčnost našeho soudnictví.

Obsah

1.
Úvod
2.
Soudnictví a jeho organizace
3.
Okresní soudy
4.
Krajské soudy
5.
Vrchní soudy
6.
Nejvyšší soud
7.
Ústavní soud
8.
Soudci
9.
Závěr: vlastní názor na funkčnost našeho soudnictví

Úryvek

"Soudnictví a jeho organizace
Základním právním pramenem pro oblast soudnictví je Ústava České republiky. O moci soudcovské pojednává hlava čtvrtá. V článku 81 se uvádí, že soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé soudy. V článku 82 je garantována nezávislost soudců, jejich neodvolatelnost proti jejich vůli. Zároveň je vymezena inkompatibilita soudcovské funkce s jinými funkcemi ve státě. Články 83 až 89 pojednávají o Ústavním soudu jako orgánu ochrany ústavnosti v České republice. Články 90 až 96 pojednávají o organizaci soudnictví, vymezují požadavky na to, kdo může být soudcem, kdo jmenuje soudce, vázanost soudce zákonem a konečně rovnost občanů před soudem.
V páté hlavně Listiny základních lidských práv a svobod je vymezeno právo na soudní a jinou právní ochranu. Je zde garantováno, že každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu. Dále jsou v Listině garantována základní práva účastníků soudního řízení, jako právo odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké. , právo na právní pomoc v řízení před soudy, právo na tlumočníka před soudem, jestliže se soudní řízení vede v jazyce, který neovládá. Nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Každý má právo, aby jeho věc byla projednávána veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti a by se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Veřejnost může být vyloučena jen v případech stanovených zákonem.
Soudní soustava České republiky navazuje na soudní soustavu ČSFR s tím, že byl zrušen nejvyšší soud ČSFR a naopak vznikly vrchní soudy. V současné době tedy v České republice působí následující soudy:
• Okresní soudy
• Krajské soudy
• Vrchní soudy
• Nejvyšší soud České republiky
Na území hlavního města Prahy vykonává působnost krajského soudu městský soud, působnost okresních soudů zde vykonávají obvodní s
soudy. Součástí této soustavy je i obchodní soudnictví a správní soudnictví, které je vykonáváno řádnými soudy.

Okresní soudy
Nejnižším článkem soudní soustavy jsou soudy, které vykonávají prvostupňové řízení jak ve věcech trestních, tak civilních. Zákon rovněž stanovuje, že okresní soudy v občanském soudním řízení také přezkoumávají rozhodnutí jiných orgánů.
Okrasní soud se skládá z předsedy soudu, místopředsedy nebo místopředsedů, dalších soudců a přísedících. Okresní soud rozhoduje v senátech nebo samosoudcem. Senáty okresního soudu se skládají ze soudce a dvou přísedících.
V občanskoprávním řízení okresní soudy projednávají a rozhodují věci, které vyplývají z občanskoprávních, pracovních, rodinných, družstevních, jakož i obchodních vztahů včetně vztahů podnikatelských a hospodářských, pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgány. Občanský soudní řád příslušnost okresních soudů vymezuje negativně, tak že rozhodují vše co nepřísluší krajským soudům nebo vrchním soudům. Můžeme tedy hovořit o obecné příslušnosti, kdežto v případě příslušnosti krajských soudů o příslušnosti zvláštní.
Ze sféry práva občanského rozhodují například spory z oblasti práv věcných, vlastnických práv, v jejich rámci i spory týkající se institutu spoluvlastnictví a bezpodílového spoluvlastnictví manželů, práva k věcem cizím, mezi nimi i zástavní právo, právo podzástavní, spory z oblasti věcných břemen..
Některé okresní soudy jsou pověřeny vedením obchodních rejstříků. Těmto soudům se říká rejstříkové soudy. Obchodní rejstřík vede pověřený okresní soud v sídle krajského soudu.
V trestním řízení rozhodují okresní soudy o všech trestných činech s výjimkou těch, o niž podle zákona rozhodují v prvním stupni krajské soudy. V oblasti správního soudnictví jsou okresní soudy věcně příslušné pouze k přezkoumávání rozhodnutí o přestupcích a v případech, kdy to stanoví zákon."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24991
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse