Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Soudy za stavovské monarchie

Soudy za stavovské monarchie

Kategorie: Historie, Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce nastiňuje problematiku českého soudnictví za stavovské monarchie. Cílem práce není, a to vzhledem i k předpokládanému rozsahu, globálně zpracovat celé toto téma, ale především vytvořit nástin českého soudnictví v tomto období. Velký důraz je kladen na skutečnost, jakým způsobem ovlivňovala dobové soudnictví potřeba panovníka o udržení moci a zároveň snaha stavů ubránit svou nezávislost. Práce v přehledných a stručných odstavcích popisuje jednotlivé instance a fungování státních, zemských a ostatních soudů.

Obsah

1.
Úvod
2.
Soudnictví v období stavovského státu
3.
Celostátní soudy
3.1
Soud dvorský
3.2
Komorní soud
3.3
Soud apelační
4.
Zemský soud
4.1
Přípravné řízení
4.2
Líčení pře
4.3
Soudní exekuce
5.
Ostatní soudy
5.1
Soud purkrabský
5.2
Soud mezní
5.3
Soud českého zemského maršálka
5.4
Soudy městské
5.5
Soudy církevní
5.6
Vrchnostenské soudy
6.
Závěr
7.
Použitá literatura:

Úryvek

„Mlčenlivost 4. Zemský soud
Zemský soud větší vznikl ve druhé polovině 13. století, byl to nejdůležitější šlechtický český soud. Vyvinul se z dvorského sjezdu, od nějž převzal i kompetence – rozhodování sporů mezi šlechtici. Zemský soud byl nejvýznamnějším soudem pro šlechtu v Čechách, který zasedal na Pražském hradě, a až do roku 1627, nebylo proti rozhodnutí tohoto soudu odvolání.
„Byl obsazen nejdůležitějšími zemskými úředníky a přísedícími byli zástupci šlechty. Jejich počet v průběhu doby kolísal. Ve 14. století jich bylo dvanáct, přičemž zasedání soudu muselo být přítomno alespoň osm. Říkal se jim kmeté zemští a v některých rodech byla tato funkce dědičná. Posléze se počet ustálil na dvaceti soudcích. V Čechách měli páni 12 míst a rytíři 8, na Moravě, kde se zemský soud vytvořil postupně slučováním zemských soudů konaných na župních hradech a v knížecích sídlech, bylo 14 pánů a 6 rytířů. Na obsazování zemského soudu měl stále menší vliv král a větší šlechta.“ Český zemský soud větší měl své sídlo na Pražském hradě, moravský zemský soud v Brně nebo v Olomouci.
Soud projednával spory týkající se majetku šlechty a byl výlučným soudem pro spory o tzv. svobodné statky. Hodnota sporů majetkových musela být vyšší než 10 kop grošů českých. Tento soud soudil i záležitosti trestní a svými tzv. obecnými nálezy vytvářel právní normy. Vedle většího soudu zemského existoval ještě menší soud zemský. Zde zasedali menší úředníci: purkrabí hradu pražského, místokomorník, místosudí, menší písař, zástupce královny, zástupce královského podkomořího. Jednání probíhalo u úřadu zemských desek a příslušely mu spory majetkové, jejichž hodnota byla menší než 10 kop bez lotu.
Soudní nálezy měly význam i jako prameny práva. Obecný nález byl v analogických případech závazný i pro další soudní rozhodnutí. Toto bylo zakázáno až v roce 1627 po přijetí Obnoveného zřízení zemského.
Samotné řízení se členilo na tři stádia – půhon (zakázán roku 1627 Obnoveným řízením zemským), líčení pře a exekucí.

4.1 Přípravné řízení
Přítomnost žalovaného u soudu v přípravném řízení zajišťovala zpočátku soukromá iniciativa žalobce. Později zprostředkovával předvolání žalovaného soud. K předvolání žalovaného na přímý příkaz samého soudu docházelo až od 16. století.
První co musel žalobce udělat, bylo ohlášení neboli úrok starostovi komorníků, kteří doručovali tzv. půhon, že má v úmyslu pohnat protivníka k soudu. Jedna žaloba se mohla týkat pouze jedné věci, ovšem po ukončení jednání první pře mohl žalobce podat na žalovaného ještě další dvě žaloby. Samotný půhon ještě nebyl žalobou. Obsahoval však jména stran, jména komorníků zajišťujících půhon, od 13. století také vyjadřoval, na který den se žalovaný předvolává a v jaké věci. Později muselo být také uvedeno, jaké důkazy hodlá žalobce uvést. Formulace půhonu tedy byla velmi důležitá, jakákoliv chyba mohla žalobcovy nároky poškodit nebo dokonce zmařit...“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18182
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse