Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Souhrn maturitních otázek z ekonomiky

Souhrn maturitních otázek z ekonomiky

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje 21 vypracovaných maturitních otázek z ekonomiky. U jednotlivých otázek autor uvádí hlavní pojmy týkající se dané problematiky, věnuje se jejich dalšímu členění a definování.

Obsah

1.
Základní ekonomické pojmy
1.1
Ekonomické systémy
1.2
Potřeby
1.3
Spotřeba
1.4
Hospodářský proces.
2.
Trh
2.1
Definice nabídky a poptávky
2.2
Tržní mechanismus
2.3
Vlivy na poptávku a nabídku
3.
Životní úroveň
3.1
Složky životní úrovně
3.2
Inflace (deflace)
4.
Podnik
4.1
Definice
4.2
Základní pojmy
4.3
Hlavní činnosti
4.4
Podnikání podle živnostenského zákona
4.5
Rozdělení živností
5.
Osoba fyzická
5.1
Osoba právnická
5.2
Obsah zápisu do obchodního rejstříku
5.3
Organizace – rozdělení (ziskové, neziskové)
6.
Majetek pro podnikání
6.1
Rozdělení majetku podle jeho charakteristiky (dlouhodobý, oběžný, odpisy)
7.
Zdroje financování podniku
7.1
Vlastní zdroje
7.2
Cizí zdroje
8.
Zákoník práce
8.1
Druhy pracovního poměru
8.2
Pracovní smlouva
8.3
Ukončení pracovního poměru
8.4
Pracovní doba
8.5
Dovolená
8.6
Práce konané mimo pracovní poměr
8.7
Nároky vyplývající z pracovního poměru
8.8
Zdravotní a sociální pojištění zaměstnanců
8.9
Formy základní mzdy
9.
Hospodářská politika státu, nezaměstnanost.
10.
Clo
10.1
Celní sazby
10.2
Celní zákon
10.3
Silniční daň
10.4
Poplatník
11.
Finanční trhy
11.1
Peněžní trh
11.2
Kapitálový trh
12.
Algoritmus výpočtu mezd (starý i nový)
12.1
Nezdanitelné položky a kdy se mohou uplatnit
13.
Význam účetnictví pro podnikatele
13.1
Účetní systémy
13.2
Knihy jednoduchého účetnictví
13.3
Rozdíl mezi systémy
13.4
Účetní doklady – význam, rozdělení
14.
Společné stravování
14.1
Rozdělení
14.2
Charakteristika veřejného a účelového stravování
14.3
Základní předpisy upravující podnikání v oboru
15.
Platební styk
15.1
Definice
15.2
Bezhotovostní platební styk
15.3
Příkaz k úhradě
16.
Hotovostní platební styk
16.1
Poštovní poukázky
16.2
Pokladna
17.
Náklady a jejich členění
18.
Stručná charakteristika společností
18.1
a.s.
18.2
s.r.o.
18.3
Družstva
18.4
v.o.s.
18.5
k.s.
19.
Leasing
19.1
Druhy
19.2
Charakteristika
20.
Daňová soustava – přehled
21.
Daň z přidané hodnoty
21.1
Daň darovací
21.2
Daň dědická a z převodu nemovitostí
21.3
Spotřební daně

Úryvek

"8. Zákoník práce – druhy pracovního poměru, pracovní smlouva – obsah, ukončení pracovního poměru – způsoby, pracovní doba, dovolená, práce konané mimo pracovní poměr, nároky vyplývající z pracovního poměru, zdravotní a sociální pojištění zaměstnanců, formy základní mzdy.

Zákoník práce upravuje pracovněprávní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.
(Způsob vzniku, trvání a zániku pracovního poměru, pracovní kázeň, pracovní podmínky, mzdy a náhrady mzdy, BOZP, péči o zaměstnance, pracovní podmínky žen a mladistvých, pracovní spory a náhrady škod).
Pracovní poměr se uzavírá písemnou smlouvou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, musí obsahovat: druh práce, místo výkonu práce, den nástupu do práce.
U některých funkcí se zakládá pracovní poměr volbou (např. statutární orgány obchodních společností – představenstvo), nebo jmenováním (ředitel státního podniku, mistři).

Ukončení pracovního poměru – lze ukončit dohodou dnem, na kterém se zaměstnanec a zaměstnavatel písemně dohodnou. Na žádost zaměstnance může být uveden důvod rozvázání pracovního poměru. Takovému ukončení pracovního poměru říkáme dohodou.
- Výpovědí se ukončuje pracovní poměr jak ze strany zaměstnance, tak i ze strany zaměstnavatele. Musí být dána písemně druhé straně. Ze strany zaměstnance musí být udány důvody dle zákoníku práce, zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď v ochranné době (zaměstnanec dočasně práce neschopen pro nemoc, úraz).
- Okamžitým zrušením se pracovní poměr ukončuje jen výjimečně. Musí být doručeny v písemné formě druhé straně, podat může jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel s udáním důvodů dle zákoníku práce.
- Zrušení pracovního poměru ve zkušební době se provádí písemně, jak ze strany zaměstnavatele, tak zaměstnance, zpravidla tři dny před dnem ukončení pracovního poměru.
- Skončení pracovního poměru sjednaného na určitou dobu končí uplynutím doby, na kterou byl sjednán. Je-li zaměstnanec dále v pracovním poměru se souhlasem zaměstnavatele, mění se pracovní poměr na dobu neurčitou.

Pracovní doba je nejvýše 40 hodin týdně. Práce konaná nad tuto dobu z příkazu zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem, pokud za ni nebylo poskytnuto náhradní volno, je práce přesčas. Po čtyřech a půl hodinách nepřetržité práce musí zaměstnavatel poskytnout 30 minutovou přestávku v práci, která se nezapočítává do pracovní doby. Noční práce je práce konaná v době mezi 22:00 a 06:00 hodinou.
Za stanovených podmínek vzniká zaměstnancům dovolená na zotavenou, může to být:
- Dovolená za kalendářní rok nebo její poměrné části, náleží zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něj práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce.
- Dovolená za odpracované dny náleží zaměstnanci, který nemá nárok na dovolenou podle předchozího bodu. Za každých 22 odpracovaných dní náleží jedna dvanáctina dovolené za kalendářní rok.
- Dodatková dovolená, zvláštní dodatková dovolená a další dovolená vzniká zaměstnanci, který vykonává práci za ztížených podmínek.

Druhy pracovního poměru
Hlavní pracovní poměr – zaměstnanec je zaměstnán po stanovenou týdenní pracovní dobu (max. 40 hodin týdně).
Vedlejší pracovní poměr – zaměstnanec vykonává za trvání hlavního pracovního poměru práce v dalším pracovním poměru, uzavřeném na kratší než stanovenou týdenní pracovní dobu.
Souběžné pracovní poměry – sjednal-li zaměstnanec několik pracovních poměrů (i u více zaměstnavatelů)."

Poznámka

Otázky jsou psány částečně v odrážkách a částečně ve větách. Každá je zpracovaná přibližně na 1 stranu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19520
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse