Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Souhrn maturitních otázek z práva

Souhrn maturitních otázek z práva

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce v heslech shrnuje základní informace z oblasti práva, organizace právního řádu, ústavního, vlastnického, obchodního, živnostenského, pracovního a správního práva.

Obsah

1.
Právní řád
2.
Právní dogmatika
3.
Právní vědomí
4.
Druhy právních norem
5.
Ústavní právo
5.1
Ústavní právo a Ústava ČR
5.2
Právo na život
5.3
Listina základních práv a svobod
6.
Vlastnické právo
6.1
Spoluvlastnictví
6.2
Dědictví
7.
Obchodní právo
7.1
Obchodní společnost
7.2
Konsorcium
7.3
Holding
7.4
Veřejná obchodní společnost
7.5
Komanditní společnost
7.6
Společnost s ručením omezeným
7.7
Akciová společnost
8.
Živnostenské právo
8.1
Provozování živností
9.
Pracovní právo
9.1
Pracovní poměr
9.2
Vznik pracovního poměru
9.3
Náležitosti pracovní smlouvy
9.4
Skončení pracovního poměru
9.5
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
10.
Správní právo
10.1
Obce
10.2
Kraje

Úryvek

“Obchodní společnost – je právnická osoba založená za účelem podnikání. Zakládá se společenskou smlouvou podepsanou zakladateli. Je-li společnost založena jedním zakladatelem, nahrazuje společenskou smlouvu zakladatelská listina.
Náležitosti:
- Obchodní firma, v níž musí být typ společnosti
- Sídlo společnosti, předmět podnikání
- Jména a bydliště zakladatelů, určení statutárního orgánu
Společnost vzniká dnem, ke kterému byla zapsána do obchodního rejstříku. Ve společnostech se povinně vytváří základní kapitál. Základním kapitálem se rozumí souhrn vkladů společníků. Vkladem jsou peníze nebo jiné hodnoty penězi ocenitelné. Dle výše vkladu se určuje společníkův podíl na čistém obchodním majetku společnosti.
Ke zrušení a zániku obchodní společnosti dochází buď z její iniciativy, nebo rozhodnutím soudu. Zrušení se uskutečňuje bez likvidace, jestliže majetek společnosti, pohledávky a dluhy přejímá právní nástupce. Dochází ke sloučení společnosti s jiným subjektem (fúze). Jinak dochází k vypořádání majetkových poměrů zrušené společnosti likvidací.
Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. Neúspěšně hospodařící obchodní společnost může zaniknout v konkurzním řízení. Účelem tohoto řízení je uspořádání majetkových poměrů dlužníka.
Konsorcium – je dočasné podnikatelské spojení, obvykle je to z důvodu, že k dosažení cíle nestačí prostředky jednoho subjektu.
Holding – je kapitálová účast na obchodní společnosti, nejčastěji na akciové společnosti, vedoucí k jejímu finančnímu ovládnutí.
Veřejná obchodní společnost – V. O. S. – je společnost, ve které alespoň dvě osoby podnikají pod společným jménem a ručí za závazky společnosti veškerým svým majetkem společně a nerozdílně. Zákon základní kapitál a vklady společníků nevyžaduje.
Změnou společenské smlouvy může do společnosti vstoupit nový společník nebo dosavadní společník vystoupit, zůstanou-li ve společnosti alespoň dva společníci.
Na všechny společníky se vztahuje zákaz konkurence. Z toho plyne, že společník nesmí bez souhlasu ostatních podnikat mimo společnost ve stejném oboru, který je předmětem podnikání společnosti."

Poznámka

Použitá literatura: učebnice Právo pro SŠ od Radovana Rysky.
Práce je velmi špatně strukturována, je tudíž nepřehledná.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13686
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse