Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Soukromé detektivní agentury - maturitní práce

Soukromé detektivní agentury - maturitní práce

Kategorie: Ostatní předměty

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se velmi přehledně a rozsáhle věnuje soukromým detektivním agenturám. Nejprve popisuje historii detektivní činnosti a poté charakterizuje fungování, strukturu, služby a zákonné úpravy detektivní kanceláře. Závěr je věnován odborným znalostem, které by měl detektiv mít.

Obsah

1.
Soukromá detektivní agentura
1.1
Historie detektivní činnosti
2.
Soukromá detektivní služba
2.1
Všeobecná ustanovení
2.2
Podmínky udělení licence
2.3
Bezúhonnost
2.4
Spolehlivost
2.5
Odborná způsobilost k provozování detektivních služeb
3.
Služby soukromých detektiv
3.1
Detektivní ochrana
3.2
Klasické detektivní služby
3.3
Detektivní služby v podnikatelské sféře
3.4
Konkurenční zpravodajství
3.5
Obranné konkurenční zpravodajství
3.6
Ofenzivní konkurenční zpravodajství
4.
Formy a metody detektivní činnosti
4.1
Detektivní dohled
4.2
Detektivní pátrání
4.3
Detektivní prověrka
4.4
Detektivní rozpracování
4.5
Detektivní dokumentování
4.6
Konkurenční zpravodajství
4.7
Detektivní osobní ochrany – Bodyguard
4.8
Detektivní vytěžování
4.9
Detektivní pozorování
4.10
Detektivní vyhodnocování dokumentů
4.11
Detektivní vytěžování evidencí, registrací a archivů
4.12
Detektivní vyhodnocování informací z otevřených zdrojů
4.13
Vedení a vyhodnocování detektivních databází
4.14
Detektivní obhlídka místa
4.15
Detektivní legenda
4.16
Detektivní kombinace
4.17
Detektivní informační proniknutí
4.18
Detektivní osobní pátrání
4.19
Detektivní dezinformace
5.
Nutnost zřízení odborného vzdělávacího střediska
6.
Odborné předpoklady pro práci detektiva
7.
Závěr

Úryvek

“7. Detektivní osobní ochrany – Bodyguard :
- Metoda osobní ochrany – bodyguard spočívá v zajištění bezpečnosti (života, zdraví, osobní důstojnosti, neobtěžování, majetku, osoby apod.) osob. Jedná se o specifickou metodu detektivní činnosti, která je jaksi na rozhraní s ochranou majetku a osob tj. fyzickou ochranu či hlídací službou. Je zde ale na zváženou, zda jde o souhrn či komplexní metodu nebo formu soukromé detektivní činnosti. V tomto případě je hranice mezi metodou a formou značně strmá.
Protože osobní ochranu osob – bodyguard chápeme z hlediska forem jako součást detektivního dohledu, proto osobní ochranu chápeme jako metodu. Jako komplexní metodu ji chápeme proto, že v jejím rámci jsou využívány další metody soukromé detektivní činnosti, a to metoda pozorování, metoda vytěžování apod. Rozpoznat v posouzení zda jde o metodu či formu pak vyplývá z toho, že dílčím úkonem (opatřením) této metody je zpravidla i detektivní prověrka osoby, což je forma soukromé detektivní činnosti. V dalším období se bude muset teorie soukromé detektivní činnosti těmito záležitostmi zabývat. V této souvislosti to však není tak významné. Praxe a od ní odvozená teorie osobní ochrany – bodyguard rozlišuje následující způsoby osobní ochrany:
 osobní ochrana s předchozí přípravou (zde je ovšem potřeba dále se zabývat):
• osobností chráněné osoby;
• trasou pohybu či místem pohybu;
• operativní bezpečnostní situací na trase přesunu nebo místem pobytu chráněné osoby;
• vozidlem (dopravními prostředky) přesunu osoby z hlediska výhod a nevýhod z hlediska bezpečnosti a ochrany bezpečnosti osoby;
• osobní ochrana bez předchozí přípravy (Pro osobní ochranu chráněné osoby chráněných osob), je-li nutno ji zajišťovat bez předchozí přípravy, je nezbytné se alespoň urychleně na počátku zjišťovat a v průběhu doplňovat;
• informace o chráněné osobě;
• rámcový program chráněné osoby;
• rizika nebezpečí napadení chráněné osoby apod.;
• taktika sektorového dělení prostoru (Jedná se o případy tzv. kruhové ochrany při součinnosti dvou a více osobních strážců);
• taktika pásmové ochrany (Její použití lze doporučit v případech pohybu chráněné osoby nebezpečným prostorem). V podstatě se jedná o organizovanou týmovou ochranu;
• taktika pozorování a vnímání (Je základní a podstatnou součástí detektivní ochrany osob). Souvisí s tím správný výběr místa osobního ochránce z něhož činnost zajišťuje;
• taktika naslouchání (Spočívá v tom, že je třeba vnímat zvuky, hluky, zvláště ty které se vymykají z běžné situace);
• taktika anticipace činnosti okolí (Tato taktika znamená předvídání útoku na podkladě vnějších znaků). Soukromý detektiv zajišťující osobní ochranu chráněné osoby musí anticipovat:
o prostředí a terén jimž se pohybují;
o činnost osob v prostředí pobytu či chráněné osoby;
o změny k nimž v prostředí dochází.
• taktika umění improvizace (Osobní ochranu chráněné osoby nelze do každého detailu naplánovat a vyžaduje to tedy značný stupeň improvizace;
• taktika pohybu (Taktice pohybu musí soukromý detektiv zajišťující ochranu věnovat zvýšenou pozornost). Z hlediska snížení rizik napadení je velmi důležité správně volit rychlost, rytmus a směr pohybu. Stálý pohyb znesnadňuje např. správně zaměřit při střelbě apod.;
• taktika krytí a skrývání (Taktika krytí a skrývání patří k velmi častým taktikám osobní ochrany). Hledání krytů a úkrytů patří k prvořadým úkolům osobního ochránce. Pokud je to s ohledem na situaci možné, měly by být kryty pro vznik mimořádné situace v průběhu sledování vytipovány předem. S ohledem na měnící se situaci musí být typovány a vyhodnocovány průběžně s ohledem na vývoj situace;
• taktika souhry s partnery a taktika čelení útoku (Tato taktika souvisí s pohybem v reálné situaci). Souhrn úkonů mezi nimiž je nutná souhra musí mít osobní strážce vycvičené a zažité, je třeba aby v tomto směru byly u osobních ochránců vycvičeny dynamické stereotypy."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14115
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse