Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Soukromé podnikání - maturitní otázka 17/25

Soukromé podnikání - maturitní otázka 17/25

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato maturitní otázka popisuje soukromé podnikání. Uvádí definici podnikání a hospodářské soutěže. Formou stručných bodů informuje o živnostenském podnikání. Charakterizuje obchodní rejstřík, pracovní smlouvu a daně soukromých podnikatelů. Zmiňuje ceny v soukromém podnikání a zdravotní a sociální pojištění osob samostatně výdělečně činných. Zde naleznete předchozí díl Nepřímé daně - maturitní otázka 16/25 a následující díl Právní formy podnikání - maturitní otázka 18/25.

Obsah

1.
Definice podnikání a hospodářská soutěž
1.1.
Podnikání
1.2.
Podnik
1.3.
Dělení: Podle jakého zákona podnikají
1.4.
Obchodní jméno podniku
1.5.
Zákony opravňující soukromé podnikání
2.
Živnostenské podnikání
2.1.
Podmínky pro provozování živnosti
2.2.
Druhy živností
2.3.
Provozování živnosti průmyslovým způsobem
2.4.
Ohlášení živnosti
2.5.
Vznik živnosti
2.6.
Zaslání opisů živnostenského listu
2.7.
Zánik živnosti
2.8.
Pokračování v živnosti po úmrtí živnostníka
2.9.
Provozovna
2.10.
Provozování živnosti pomocí odpovědného zástupce
2.11.
Neoprávněné podnikání a ukládání pokut
2.12.
Živností není
3.
Obchodní rejstřík
3.1.
Údaje uvádějící se u všech druhů
3.2.
Údaje podle typu společnosti
4.
Pracovně-právní vztahy
4.1.
Pracovní smlouva
4.2.
Změna pracovní smlouvy
4.3.
Práce mimo pracovní poměr
4.4.
Dohoda o pracovní činnosti
4.5.
Dohoda o provedení práce
4.6.
Pracovní doba
4.7.
Pracovní podmínky mladistvých
4.8.
Pracovní podmínky žen
4.9.
Odpovědnost zaměstnance za škodu
4.10.
Odpovědnost zaměstnavatele za škodu
4.11.
Odpovědnost za škodu na odložených věcech
4.12.
Bezpečnost a ochrana při práci
4.13.
Doklady pro výpočet mezd
5.
Daně soukromých podnikatelů
5.1.
Daň z příjmu FO
5.2.
Družstevník
5.3.
Tichý společník
5.4.
Daň silniční
6.
Ceny v soukromém podnikání
6.1.
Cena
6.1.1.
Druhy cen
6.1.2.
Tvorba cen (stanovení ceny)
6.1.3.
Zákon o cenách (526/90 Sb.)
6.1.4.
Cenová kalkulace a její význam
7.
Zdravotní a sociální pojištění osoby samostatně výdělečně činných

Úryvek

"1) Definice podnikání a hospodářská soutěž

Podnikání
= soustavná ucelená činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem zisku

Podnik = právně samostatný subjekt trhu, zakládaný a provozovaný podnikatelem za účelem dosažení zisku a skládá se ze tří složek: osobní = zaměstnanci, zaměstnavatel
hmotná = vybavení podniku, majetek
nehmotná = výrobní postupy, licence

Dělení: Podle jakého zákona podnikají

1. Podniky zapsané do Obchodního rejstříku, upravené podle Obchodního zákona
- společnosti, družstva, státní podniky, podniky s zahraniční majetkovou účastí
2. Podnikatelé podnikající na základě živnostenského oprávnění (Živnostenský list, koncesní listina) FO
3. Osoby podnikající na základě jiného oprávnění - advokáti, znalci, tlumočníci, lékaři,...
4. FO provozující zemědělskou výrobu (zvláštní evidence)

Obchodní jméno podniku
FO - jméno a příjmení, dodatek
PO - název společnosti, dodatek (typ společnosti)

Zákony opravňující soukromé podnikání
Živnostenský zákon, Obchodní zákoník, Občanský zákoník, Zákon o účetnictví, daňové zákony, zákony upravující důchodové zabezpečení

2) Živnostenské podnikání
- řídí se zákonem č.455/91 Sb. o živnostenském podnikání
- je vymezen negativně tzn. je uvedeno co není živností
- provozují je fyzické i právnické osoby

Podmínky pro provozování živnosti
a) všeobecné - 18 let
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost
b) zvláštní - odborná nebo jiná způsobilost"

Poznámka

Tato práce obsahuje tabulku.
Práce obsahuje překlepy a pravopisné chyby.
Některé informace již nemusí být aktuální.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2217
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse