Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Soukromé právo - maturitní otázka 10/16

Soukromé právo - maturitní otázka 10/16

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka pojednává o soukromém právu. Informuje tedy o třech právních odvětvích a to o právu rodinném, občanském a pracovním. První část definuje pojmy manželství, vyživovací povinnost a charakterizuje typy náhradní rodinné péče. Další kapitola se věnuje vlastnictví, dědění, uvádí typy smluv a závazkových vztahů a stručně popisuje reklamaci. V poslední části se práce soustředí na oblast pracovního práva. Zabývá se úřady práce i jejich funkcemi. Všímá si principů pracovního poměru a přibližuje obchodní právo, zaměřuje se především na živnostenské podnikání. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Veřejné právo - maturitní otázka 9/16 a následující zde Právo - maturitní otázka 11/16.

Obsah

1.
Rodinné právo
1.1.
Manželství
1.1.1.
Ukončení manželství
1.2.
Vyživovací povinnost
1.2.1.
Výživné
1.3.
Náhradní rodinná péče
1.3.1.
Osvojení
1.3.2.
Pěstounská péče
1.3.3.
Opatrovnictví
1.3.4.
Poručenství
1.3.5.
Ústavní péče
1.4.
Práva dětí
1.4.1.
Listina základních práv a svobod
1.4.2.
Úmluva o právech dítěte
2.
Občanské právo
2.1.
Vlastnictví
2.2.
Dědění
2.3.
Závazky
2.3.1.
Dluh
2.4.
Reklamace
3.
Pracovní právo
3.1.
Úřady práce
3.2.
Pracovní poměr
3.3.
Obchodní právo

Úryvek

"- MANŽELSTVÍ
o Je trvalé společenství muže a ženy vzniklé zákonem stanoveným způsobem. Hlavním účelem je založení rodiny a řádná výchova dětí
o Dva typy sňatku, při kterých je nutné splnit stejné podmínky:
- Církevní
- Občanský
o Sňatek uzavřený v cizině – konzulární
o Podmínky pro vstup do manželství:
- Věk alespoň 18 let (s povolením soudu 16)
- Způsobilost k právním úkonům
- Žádné další trvající manželství
- Podání žádosti na matričním úřadě → předložení dokladů →prohlášení (nejsou mi známy okolnosti vylučující uzavření manželství) → určení jména → případná předmanželská smlouva → svobodné prohlášení muže i ženy před matričním úřadem nebo pověřeným orgánem (církví)
o Manželé mají vzájemná práva a povinnosti (rovnoprávnost, péče o děti, respektování důstojnosti, uspokojování potřeb rodiny, právo zastupovat se v běžných záležitostech, majetkové pouto – společné jmění manželů…)
o Ukončení manželství
- Smrtí jednoho z manželů
- Prohlášením jednoho z manželů za mrtvého
- Rozvodem
• Musí se vyřešit majetkové vypořádání, svěření dětí do péče a úprava styků s druhým rodičem, přijetí dřívějšího příjmení …
• Tři druhy:
o Sporný (nemohou se dohodnout)
o Nesporný (oba souhlasí a shodnou se)
o Tvrdostní klauzule (jeden nesouhlasí – byla by mu způsobena újma)

- VYŽIVOVACÍ POVINNOST
o Rodič je zákonným zástupcem dítěte
o Rodič má rodičovskou zodpovědnost
o Povinností rodiče je starat se o zdravý citový, tělesný, rozumový a mravní vývoj dítěte
o Dítě (pokud žije ve společné domácnosti s rodiči) má povinnost rodičům pomáhat a přispívat na úhradu společných potřeb rodiny
o Výživné – dokud není dítě připraveno na zaměstnání
- Více typů výživného:
• Rodiče vůči dětem
• Děti vůči rodičům
• Mezi příbuznými
• Mezi manželi
• Bývalému manželovi/manželce
• Neprovdané matce

- NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
o Způsob péče o děti, o které se jejich vlastní rodiče nemohou nebo nechtějí starat (smrt, zbavení práv, nemoc…)
o Stát dává přednost NRP před ústavní
o Typy:"

Poznámka

Otázka je psaná formou odrážek. Klíčová slova jsou zvýrazněna tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21087
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse