Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Soustava veřejných rozpočtů v ČR

Soustava veřejných rozpočtů v ČR


Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje zápisky popisující základní rozdělení soustavy veřejných rozpočtů v ČR, zdroje veřejných rozpočtů, základní rozdělení daní a poplatků, popisuje také základní informace o rozpočtové skladbě v ČR, případně i definice jednotlivých veřejných rozpočtů.

Obsah

1.
Soustava veřejných rozpočtů
2.
Zdroje veřejných rozpočtů
3.
Soubor předpokladů jak by měl vypadat ideální daňový systém
4.
Principy, na kterých je založen náš daňový systém
5.
Spravedlivá velikost při placení daní
6.
Popis typů daní
7.
Definice jednotlivých veřejných rozpočtů
8.
Zásady při víceúrovňovém financování
9.
Konsolidační hledisko třídění

Úryvek

"Popis typů daní
1. daň z důchodu jednotlivců - základem je hrubý příjem poplatníka, ale na druhé straně je to čistý příjem s náklady spojený. Od hrubého příjmu jsou odečteny odpočitatelné položky (osobní – manželka, dítě. Věcné – snižují daňový základ). S růstem příjmů se daňová sazba zvyšuje.
2. daň z důchodů společností - základem je hrubý příjem, od kterého jsou odečteny náklady spojené s touto činností. Mají možnost snížit základ daně o výdaje na soc. účely pro pracovní organizace, náklady na dopravu do zaměstnání, výdaje na oblast používání motorových vozidel. Daňové sazby jsou uplatňovány proporcionálně (jedna sazba).
3. daně spotřební - vedou relativně k nižšímu zdanění u osob, co mají vyšší příjmy, jedná se o zdaňování spotřeby, platíme ji jako spotřebitelé v ceně výrobku. Výhodou je to, že na rozdíl od daní z příjmu nevidíme kolik je zdaněno, neboť je to v ceně. Dále to, že spotřebitel si sám může vybrat typ daně, všichni jsou zdaněni stejným dílem, nezáleží na výši příjmů. Způsob zdanění je regresivní. Nízké příjmy věnují na spotřebu celý důchod, vysoké příjmy neutratí vše, ale spoří.
4. universální spotřební daň
• daň z obratu
- jednostupňová (je vybírána v okamžiku přechodu zboží z velkoobchodu do MO, do r. 1993 byla uplatňována i u nás.
- vícestupňová (v každém stupni zpracování dochází ke zdanění)
• daň z přidané hodnoty – různé země EU používají různé sazby. EU si vytýčila cíl přiblížit sazby v zemích. Nepůsobí na růst inflace. Jsou používány % sazby, kdy se daň stanoví podle ceny zboží.
5. daně majetkové – vhodnost zdanění půdy-tím, že je půda zdaněna, vede k tomu, aby byla využívána. Základem daně je majetek. Majetek je zdaňován na základě tržní ceny majetku. Daň dědická – představuje snahu, aby bohatství se nekumulovalo mezi několika málo osob.

Poplatky
- státní
- správní
- soudní
- poplatky za životní prostředí
- místní (9 poplatků - poplatek ze psa, poplatek z výherních automatů, poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst a částí měst, poplatek za lázeňský a rekreační pobyt, poplatek za komunální odpad, poplatek za vstupné (kulturní a společenské akce), poplatek z ubytovací kapacity, poplatek za využívání veřejného prostranství, poplatek za zhodnocení stavebního pozemku

Rozpočtová skladba
Rozpočtová skladba se v ČR vztahuje na třídění operací, které mají charakter tzv. veřejných operací (tzn. operací v rozpočtech a v mimorozpočtových fondech, o kterých se rozhoduje veřejnou volbou). Je založena na principu peněžních pohybů. Rozpočtová skladba upravuje způsob třídění všech peněžních operací rozpočtů a fondů.

Rozpočtová skladba umožňuje analyzovat příjmy a výdaje za pomoci využití třídění, 4 hlediska:
• kapitolní, neboli odpovědnostní, které je povinné pouze u státního rozpočtu. U státního rozpočtu je 41 kapitol, každá reprezentuje určitou část, s kterou hospodaří určité ministerstvo
• druhové, které je základem třídění a týká se všech peněžních operací, které třídí až na jednotlivé položky. Druhové třídění je základním systémem třídění v rozpočtové skladbě. Třídí operace do tří základních okruhů, které představují 7 tříd.
o příjmy, které představují nenávratná inkasa, nezahrnují však ta inkasa, kterými se přijímají vypůjčené finanční prostředky (návratné výpomoci, půjčky, úvěr, apod.)
o výdaje, kterými jsou nenávratné platby a poskytované půjčky za účelem realizace rozpočtové politiky v členění na běžné a kapitálové
o financování. Financujícími operacemi se rozumí přijetí finančních prostředků návratné povahy související s likviditou"

Poznámka

všb-tuo, práce obsahuje tabulku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28107
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse