Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Soutěžní právo - přednášky

Soutěžní právo - přednášky

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z přednášek se zabývají základními pojmy a tématy soutěžního práva a seznamují s jeho platnými právními úpravami na území České republiky i Evropské unie. Úvodní vymezení klíčových pojmů a oblastí střídá výklad otázek nekalé soutěže, jejích procesněprávních souvislostí a mezinárodních aspektů. Následující části jsou určeny tématu spotřebitelských smluv a zákonů regulujících užití reklamy. Práce pokračuje úvodem do kartelového práva a problematiky spojování soutěžitelů a uzavírá se výkladem soutěžního práva v rámci Evropského společenství.

Obsah

1.
Úvod
1.1.
Systém soutěžního práva
1.2.
Nekalá soutěž
1.3.
Kartelové právo
1.4.
Soutěžní právo
1.5.
Systém nekalosoutěžního práva
1.6.
Reklamní právo
1.7.
Kartelové právo a jeho systém
1.8.
Generální klauzule
1.9.
Generální klauzule vs. zvláštní skutkové podstaty
1.10.
Dobré mravy soutěže
1.11.
Poctivé zvyklosti soutěže
1.12.
Jednání
1.13.
Hospodářská soutěž
1.14.
Soutěžitel
1.15.
Újma
1.16.
Odpovědnost, zvláštní skutkové podstaty, generální klauzule
2.
Nekalá soutěž
2.1.
Vymezení
2.2.
Klamavé označení výrobků a služeb
2.3.
Klamavá reklama
2.4.
Vyvolávání nebezpečí záměny
2.5.
Parazitování na pověsti
2.6.
Parazitní soutěž
2.7.
Zlehčování
2.8.
Srovnávací reklama
2.9.
Podplácení
2.10.
Obchodní tajemství
2.11.
Ohrožování zdraví či životního prostředí
2.12.
Zajištění práv z nekalé soutěže
3.
Procesněprávní otázky nekalé soutěže
3.1.
Podání žaloby
3.2.
Žaloba určovací
3.3.
Předběžné opatření
3.4.
Nepojmenované skutkové podstaty
4.
Mezinárodní aspekty nekalé soutěže
4.1.
Vymezení, principy
4.2.
Mezinárodní úmluvy
5.
Spotřebitelské smouvy
5.1.
Vymezení
5.2.
Typy smluv
5.2.1.
Uzavřené na dálku
5.2.2.
Uzavřené mimo provozovnu
5.2.3.
„Sdílení času“
5.2.4.
Obecně nekalé ujednání ve smlouvách
5.3.
Veřejné právo a trestní zákoník
5.4.
Přestupkový zákon z roku 1900
6.
Právní regulace reklamy
6.1.
Právní úpravy
6.2.
Zákon o regulaci reklamy
6.3.
Zákon o rozhlasovém a televizním vysílání
6.4.
Zákon o ochraně spotřebitele
6.5.
Zákon o loteriích
6.6.
Zákon o spotřebitelském úvěru
7.
Veřejné právo – správní regulace reklamy
7.1.
Správní regulace
7.2.
Zákon o regulaci reklamy
8.
Etický kodex reklamy, evropské reklamní právo
8.1.
Etický kodex reklamy
8.2.
Asociace reklamních agentur
8.3.
Etický kodex reklamy (rozbor)
8.4.
Evropské reklamní právo
8.5.
Judikáty
8.5.1.
Theodor Kohl versus Ringelham a Rennet (r.1983)
8.5.2.
Královský prokurátor belgický versus Dassonville (r.1974)
8.5.3.
Cassis de Dijon
8.5.4.
Clinique
8.5.5.
Paola Faccini Dori
9.
Úvod do kartelového práva
9.1.
Vývoj
9.2.
Ochrana hospodářské soutěže
9.3.
Zvláštní soutěžitelé
9.4.
Teritoriální dopad
9.5.
Dominantní postavení a jeho zneužití
10.
Spojování soutěžitelů, procesní právo
10.1.
Spojování soutěžitelů
10.1.1.
Formy spojování soutěžitelů
10.1.2.
Druhy kontroly
10.1.3.
Co se nezapočítává do spojení
10.1.4.
Monopolizace
10.2.
Procesní právo
10.2.1.
Zahájení řízení o povolení spojení
10.2.2.
Rozhodnutí o povolení spojení
10.2.3.
Kritéria posuzování, odklad realizace
10.2.4.
Dekoncentrace
10.2.5.
Postavení Úřadu na ochranu hospodářské soutěže
10.2.6.
Řízení u úřadu
10.2.7.
Pokuty
10.2.8.
Opatření k nápravě
10.2.9.
Kartelový rejstřík
10.2.10.
Leniency program
11.
Soutěžní právo Evropského společenství, podpory, veřejné zakázky
11.1.
Soutěžní právo v Evropském společenství
11.1.1.
Podmínky
11.1.2.
Narušení
11.1.3.
Spojování soutěžitelů
11.1.3.1.
Podmínky
11.1.3.2.
Lhůty
11.1.3.3.
Rozhodnutí Evropského soudního dvoru
11.2.
Veřejné podpory
11.2.1.
Veřejné podpory v EU
11.3.
Veřejné zakázky
11.3.1.
Rozdělení
11.3.2.
Formy
11.3.3.
Jistota
11.3.4.
Zvýhodnění
11.4.
Zákon o cenách
11.4.1.
Zákon na ochranu před dovozem dumpingových výrobků
11.4.2.
Šetření
11.4.3.
Rozhodnutí
11.5.
Zákon o subvencovaných dovozech

Úryvek

"1. ÚVOD

systém soutěžního práva
= právo hospodářské soutěže (soutěžní právo)
- v některých zemích se používá pro kartelové i nekalosoutěžní právo název soutěžní právo

nekalá soutěž
- soukromoprávní disciplína
- rušitel x poškozený – oba jsou soutěžitelé – je o sporné řízení – vztah je upraven obchodním zákoníkem §44-54 (1.stupeň – krajský soud – specialisté na obchodní právo; 2. stupeň - odvolání – vrchní soud)
- navazuje správní právo – regulace reklamy nebo ochrana spotřebitele
- trestní postih nebo přestupky

kartelové právo
- právo hospodářské soutěže
- má povahu veřejnoprávní
- Úřad pro kontrolu hospodářské soutěže x rušitelé (soutěžitelé) – někdy existuje i poškozený (soutěžitel), který dává podnět (argumenty) – řízení ex offo nebo může být i účastníkem – „spor“ – řešení dle správního řádu
- rozhodnutí Úřadu pro kontrolu hospodářské soutěže může být přezkoumáno krajským soudem (specialisté na správní právo); dříve vrchní soudy

- aspekty antidumpingového práva, veřejné zakázky, cenové otázky, veřejné podpory – přimykají se k soutěžnímu právu

soutěžní právo
= soubor právních norem, které upravují vztahy týkající se hospodářské soutěže (normy
z různých odvětví – obchodní právo, správní právo, trestní právo)

- 1968 – představa, že bude jedna úprava v Soutěžním zákoně – neuskutečnilo se to
- po roce 1968 – nápad, že bude upraveno v rámci obchodního zákoníku – neuskutečnil se
– zvláštní zákon o ochraně hospodářské soutěže
– nekalá soutěž upravena spolu s obchodním zákoníkem
– §41-43 společná úprava (definice soutěžitele = FO/PO která se účastní hospodářské soutěže i když nepodniká, např. nemocnice, charita – sponzorské příspěvky)
– §41 právo svobodně soutěžit a svobodně se sdružovat – asociace, fúze – ale nesmějí porušovat pravidla hospodářské soutěže – ta nejsou nikde „pozitivně“ vymezena (jsou vyjmenovány jen ty špatné stránky – trochu to připomíná trestní právo)
– Listina svobod – článek 26 – právo svobodně podnikat a vyvíjet hospodářskou činnost
– §42 dvě části:
zneužití účasti = nekalá soutěž
nedovolené omezování = kartel

systém nekalosoutěžního práva
• úprava obecná v generální klauzuli – musí být naplněna aby mohl být postih uplatněn
• zvláštní skutkové podstaty §45-52 - pojmenované
• existují i nepojmenované skutkové podstaty, ale musíme jít přes §44 (generální klauzuli)

reklamní právo
- účelový soubor právních norem, které upravují reklamu a to z různých právních odvětví (obchodní právo, občanské právo, správní právo, trestní právo, mezinárodní právo soukromé)
- reklamní právo a nekalosoutěžní právo » sjednocení, propojení"

Poznámka

Zpracováno formou odrážek.
Práce zahrnuje dvě schémata, rozsah čistého textu činí cca 29,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22442
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse