Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Speciální hry a výchovné programy pro děti se sluchovým postižením v předškolním věku

Speciální hry a výchovné programy pro děti se sluchovým postižením v předškolním věku

Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Znaky hry (Rubinštejn), experimentace, hra, hračka. Rozdělení her - tvořivé, volné, s pravidly (pohybové (základem pohybová čin.), didaktické (základem čin. rozumová n. smyslová – poznávací). Význam hry. Řeč - jak si ji sluchově postižené dítě osvojuje (v uměle vytvořené situaci, v přirozených situacích, odezírání, globální čtení). Reedukace sluchu - metodický postup při sluchové výchově. Výchova aktivního mluveného projevu - slovní doprovod různých činností, hlasová cvičení (hry s mluvidly, hry s napodobováním zvuků, při vyprávění a dramatizaci pohádek). didaktické hry pro SP - podmínky, hry k rozvoji postřehu, pozornosti a představivosti (hledej správný obrázek, postav stejný dům, pověz co chybí, pamatuj si a nakresli, co se změnilo?, poznej, co je to?, co sem nepatří?, škrtni, co sem nepatří, doplň, co chybí, dokresli!, sestav, nalep, nakresli stejný vzor!, pokračuj!, domino, sestav postavy!, co kam patří?, ochutnej a řekni co to je, hledej poklad, házej, přetáhni provaz), hry k nácviku odezírání (hry, kt. lze využít k odezírání různých tematických celků, na vlak, na prodavače, diktát, přines…, kde je…, na rybáře, vyhledej svou židličku, na listonoše, na stavitele, oblékni si čepici!, na zahradníka, pohybové napodobení dopravních prostředků, co každý dělá?, co dělám?), hry k reedukaci sluchu (přeběhy od mety k metě z různých startovacích poloh, pochoduj!, na vojáky, na zajíce, na medvědy, na židličky, na sadaře, každý domů, všichni ke mně!, na vlak, ptáci u krmítka, na hudebníky), příklady her s mluvidly (hry s napodobováním zvuků, dramatizace pohádek).

Obsah

1.
Znaky hry (Rubinštejn), experimentace, hra, hračka
2.
Rozdělení her
3.
Význam hry
4.
Řeč - jak si ji sluchově postižené dítě osvojuje
5.
Reedukace sluchu
6.
Didaktické hry pro sluchově postižené

Úryvek

"Didaktické hry pro SP:
- podmínka: dobré vedení, správný výběr hry, dobré vysvětlení a řízení hry
- při výběru přihlížíme k věku, herní zkušenosti, prostředí, výběr pomůcek, oblečení dětí
- při vstupu ď do MŠ vycházíme z toho, že ď nemají zkušenost s kolektivní hrou výběr her, jejichž podstatou je jednoduchá, při nácviku a provedení srozumitelná rce ď na urč. podnět  předcházíme tím neúspěchu ď + ↑ pocit jistoty a bezpečí
- nejprve vzbudit zájem o hru; nejdříve pravidla co nejjednodušší, po ukončení: hodnocení

 k rozvoji postřehu, pozornosti, paměti a představivosti
 k výcviku odezírání
 k reedukaci sluchu
 vedoucí ď k aktivnímu mluvnímu projevu

 Hry k rozvoji postřehu, pozornosti a představivosti

 Hledej správný obrázek
- 2 stejné řady obrázků, Pexeso

 Postav stejný dům
- 2 sady kostek, ď staví stejnou stavbu jako učitelka

 Pověz co chybí
- několik hraček, určit, kt. chybí (kolektivní hra)

 Pamatuj si a nakresli
- drobné pty, kt. ď snadno nakreslí, obrázky ptů; ď kreslí pty, kt. zmizely

 Co se změnilo?
- jedno ď za dveře, pak má určit se ve třídě změnilo

 Poznej, co je to?
- neprůhledný sáček, drobné pty; dle hmatu určit co nahmatalo + vyndej urč. pt

 Co sem nepatří?
- soubory hraček, obrázků; určit, kt. pt do souboru nepatří

 Škrtni, co sem nepatří
- listy s předtištěnými řadami ptů; řady ptů a jeden, dva do souboru nepatří


 Doplň, co chybí
- listy s postavami neúplnými kresbami; doplnit co chybí

 Dokresli!
- listy s předkreslenými domy – jeden je úplný, dalším chybí části, dokreslit

 Sestav, nalep, nakresli stejný vzor!
- barevné kostky, vystříhané geo tvary; učitelka sestaví vzor z kostek  ď za úkol sestavit,
nalepit, případně nakreslit to samé"

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5903
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse