Speciální pedagogika

Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta, Olomouc

Charakteristika: Práce je souhrnem srozumitelných přednášek ze speciální pedagogiky obsahující kompletní učivo ke zkoušce. Text seznamuje se speciální pedagogikou jako vědou a etiologií a diagnostikou v jejím rámci. Další témata zahrnují rodinu dítěte s postižením, socializaci z hlediska speciální pedagogiky a přiblížena jsou i zařízení, v nichž se speciální pedagogika uplatňuje.

Obsah

1.
Úvod do speciální pedagogiky
1.1.
Lidé s postižením
1.2.
Člověk se speciálními potřebami
1.3.
Speciální pedagogika: předmět, cíle, vztah k dalším vědám
1.4.
Členění speciální pedagogiky
1.5.
Nové pojetí speciální pedagogiky
2.
Etiologie ve speciální pedagogice
2.1.
Etiologie
2.2.
Endogenní a exogenní příčiny
2.3.
Prenatální, perinatální a postnatální rizikové faktory
3.
Speciálně pedagogická diagnostika
3.1.
Diagnostika
3.2.
Speciálně pedagogická diagnostika
3.3.
Diagnostické principy
3.4.
Diagnostické metody
3.4.1.
Pozorování
3.4.2.
Dotazník, rozhovor, analýza produktů činnosti
3.5.
Hlavní oblasti speciálně pedagogické diagnostiky
3.5.1.
Hrubá a jemná motorika
3.5.2.
Grafomotorika a kresba
3.5.3.
Lateralita
3.5.4.
Sebeobslužné činnosti
3.5.5.
Sociální a citová oblast
3.5.6.
Diagnostika citové oblasti
3.5.7.
Diagnostika rodinného prostředí
3.5.8.
Rozumové schopnosti
3.5.9.
Oblast verbálních schopností
3.5.10.
Školní zralost
4.
Rodina dítěte s postižením
4.1.
Rodina
4.2.
Rodiče a fakt postižení
4.2.1.
Šok a popření
4.2.2.
Fáze bezmoci
4.2.3.
Postupná akceptace reality, vyrovnání se s problémem
4.2.4.
Postupná akceptace reality, vyrovnávání se s problémem – obranné mechanismy
4.2.5.
Období smlouvání
4.2.6.
Realistický postoj k situaci
4.2.7.
Přijetí realistického postoje
4.3.
Získané postižení
4.4.
Změny v uspokojování zákl. psych. potřeb u rodičů
4.5.
Sourozenci postiženého dítěte
4.6.
Specifičnost postavení sourozence s postižením
4.7.
Exterminace postojů a očekávání rodičů ve vztahu k intaktním potomkům
5.
Socializace
5.1.
Vymezení
5.2.
Socializace ve vývoji dítěte
5.3.
Socializace v rodině
5.4.
Socializace dítěte s postižením
5.5.
Úkoly rodiny
5.6.
Problémy u dětí se zrakovým postižením
5.7.
Problémy u dětí s mentální retardací
5.8.
Problémy dětí se sluchovým postižením
5.9.
Problémy dětí s TP
5.10.
Socializace z pohledu speciální pedagogiky
5.11.
Členění socializace podle věku
5.12.
Členění podle schopnosti míry začlenění
6.
Raný a předškolní věk
7.
Zařízení
7.1.
Raná péče
7.1.1.
Cíle, uživatelé, cílové skupiny
7.1.2.
Tři oblasti podpory
7.1.3.
Průběh
7.1.4.
Principy rané péče
7.1.5.
Předškolní výchova dětí s postižením
7.1.6.
Mateřská škola
7.2.
Dítě, žák a student se speciálními vzdělávacími potřebami
7.3.
Formy speciálního vzdělávání žáků se zdravotním postižením
7.4.
Školská poradenská zařízení
7.4.1.
Pedagogicko-psychologická poradna
7.4.2.
Speciálně pedagogické centrum
7.5.
Škola
7.5.1.
Výchovní poradci
7.5.2.
Školní metodici prevence
7.5.3.
Školní psychologové, školní speciální pedagogové
7.6.
Typy speciálních škol
7.7.
Individuální vzdělávací plán (IVP)
7.7.1.
Východiska
7.7.2.
Obsah
7.7.3.
Vypracování
7.8.
Asistent pedagoga

Úryvek

"Lidé s postižením
- minorita – vymezená přítomností postižení
- svébytná, vnitřně velmi diferencovaná skupina občanů vykazující řadu shodných charakteristik odlišných od intaktní populace
- nepřesnosti – odlišná kritéria definování termínu zdravotní postižení
- – kdo bude zařazen a kdo ne – školství, sociální dávky
- národní plán vyrovnávání příležitostí pro ZP(1998-1.2mil)–10%obyvatel ČR,
- EU – dochází k podobnému procentu – dotýká se většího počtu lidí – osoby s postižením žijí v rodinách
- Zasažení ve sféře psychologické, sociální, ekonomické a dalších

Člověk se speciálními potřebami(intaktní)
 se zrakovým postižením(nevidomý, se zbytky zraku, slabozraký, poruchy binokulárního vidění).
- Tyflopedie – nauka o výchově
- Vliv na psychický i tělesný vývoj, zkreslení a poznávání reality, samostatný pohyb
 se sluchovým postižením(neslyšící, se zbytky sluchu, nedoslýchavý)
- surdopedie
- záleží na hloubce postižení a době vzniku – velký rozdíl v přístupu- komunikační rozvoj, úroveň myšlení, psychický vývoj
 s poruchou hybnosti(DMO-Dětská mozk.obrna, Perthesova choroba, progresivní svalová dystrofie, amputace, rozštěpy)
- somatopedie
- zásah do rozvoje osobnosti – vliv na psychiku
 s mentálním postižením(Snížená mentální schopnost – mentální retardace, demence)
- psychopedie
- žák není schopen obstát v běžné školní populaci – narušení schopností poznávacích, komunikačních, motorických a sociálních
 s narušenou komunikační schopností(poruchy plynulosti řeči, nemluvnost, afázie)
- logopedie
- problém se schopností člověka používat jazyk jako systém při promluvě, problém s komunikací – vliv na sociální vztahy
 s poruchou chování (lež, záškoláctví, krádeže, šikana, zneužívání návykových látek)
- etopedie
- negativní dopady do sociální sféry
 se specifickou poruchou učení(dyslexie, dysgrafie, dysortografie)
- Speciální pedagogika jedinců s parciálními nedostatky, případně logopedie
 s dlouhodobou nebo chronickou nemocí(alergie, infekční, kardiovaskulární, astma)
- somatopedie
 s kombinovaným postižením
- Speciální pedagogika jedinců s kombinovaným postižením
 Děti s mimořádným nadáním
- Negativní odraz do jiných oblastí

- 1. vědecký zájem o lidi s postižením – lékařská věda - ovlivnilo i směřování SP
- poměrně mladá věda, dlouhé období formování péče o osoby s postižením
- termín SP se ustálil v 60.-70.tých letech 20.století"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26036
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse