Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Speciální pedagogika - maturitní otázka 6/14

Speciální pedagogika - maturitní otázka 6/14


Kategorie: Základy společenských věd, Pedagogika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato maturitní otázka se zabývá speciální pedagogikou. Upřesňuje předmět jejího zkoumání, vyjmenovává základní pojmy a seznamuje s jejím členěním. Následuje objasnění cílů a stupňů procesu socializace. Po výčtu jednotlivých podoborů nabízí otázka seznam nápravných metod. Předchozí maturitní otázka se nachází zde Pedagogický odkaz Jana Ámose Komenského - maturitní otázka 5/14 a následující naleznete zde Poruchy komunikace - maturitní otázka 7/14.

Obsah

1.
Předmět
2.
Základní pojmy
3.
Členění
4.
Cíle a stupně socializace
5.
Nápravné metody

Úryvek

"Předmět
- Aplikovaná pedagogika
- Kořeny na počátku 20.století s rozvojem alternativních škol
- Dřívější názvy – patopedologie, léčebná PG, pedopatologie, duševně úchylné děti, nápravná PG, defektologie
- 1957 – český pedagog Bohumír Popelář vymyslel název speciální PG
- 1973 – Miloš Sovák – speciální PG se stala vědním oborem
- SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA = nauka o zákonitostech vývoje, výchovy a vzdělání osob postižených různými nedostatky v oblasti:
o Rozumové
o Smyslové
o S poruchami chování
o Sociálních vztahů
o Učení (parciální nedostatky)
- Termín postižený lze nahradit jinými pojmy – handicapovaný, s handicapem, znevýhodněný, se speciálními potřebami, s postižením …
- V USA je součástí SPPG i genialita
- PŘEDMĚT = péče o zdravotně, sociálně, či jinak znevýhodněné jedince od narození po smrt (výchova, péče, socializace…)
Základní pojmy
- DEFEKT
o Ze slova defectus = úbytek
o Ztráta či abnormalita v anatomické, psychologické nebo fyziologické struktuře
o Může být:
- Reversibilní = zvratný
- Ireversibilní = nezvratný
o Členění defektů
- Z hlediska doby vzniku
• Vrozený – prenatální a perinatální vznik
• Získaný – vlivem nemoci, úrazů…
- Podle charakteru
• Orgánový – špatný vývin
• Funkční – narušení sociálních vztahů (např. koktavost)
- Podle druhu
• Tělesný
• Zrakový
• Sluchový
• Mentální …
- Podle intenzity
• Lehký – např. krátká noha
• Středně těžký – narušení společenských vztahů; působí spíše na psychiku
• Těžký – vážné především v sociální oblasti; např. kombinované postižení (slepota + hluchota)
- DEFEKTNÍ
o Člověk, který není schopen se začlenit do společnosti a fungovat normálně
o Např. herec Potměšil – ochrnutý, na vozíku – ale stále hraje a je mezi lidmi
Členění
- Psychopedie – mentální postižení
- Opthalmopedie – zrakové postižení
- Surdopedie – sluchové postižení
- Somatopedie – tělesné postižení
- Logopedie – poruchy řeči"

Poznámka

Maturitní otázka je psaná formou odrážek. Klíčová slova jsou zvýrazněna tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d7d34374080a.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Specialni_pedagogika_MO.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse