Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Specifické poruchy učení - poruchy pozornosti a porucha čtení, psaní a počítání

Specifické poruchy učení - poruchy pozornosti a porucha čtení, psaní a počítání

Kategorie: Pedagogika - speciální, Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text se zabývá specifickými poruchami učení. Věnuje se zejména poruchám pozornosti (ADD) a poruchám učení (SPU), konkrétně poruše čtení, psaní a počítání. Kromě vymezení základních pojmů, nastiňuje souvislosti mezi poruchou pozornosti a specifickými poruchami učení. Vypisuje charakteristické znaky dyslexie, dysgrafie a dyskalkulie. Uvádí specifika péče o děti se SPU v domácím a školním prostředí. Zabývá se možnostmi a metodami nápravy SPU. V závěru vyjmenovává některé vyhlášky a metodické pokyny týkající se SPU.

Obsah

1.
Úvod, vymezení pojmů
2.
Etiologie, epidemiologie
2.1.
Etiologie ADD (porucha pozornosti), SPU (specifické poruchy učení) - souvislosti
2.2
Epidemiologie
3.
Dělení SPU, diagnostika
3.1.
Charakteristické znaky dyslexie (porucha čtení), diagnostika
3.2.
Charakteristické znaky dysgrafie (porucha psaní), diagnostika
3.3.
Charakteristické znaky dyskalkulie (porucha počítání), diagnostika
4.
Specifika péče o děti s SPU
4.1
Specifika péče v domácím prostředí
4.2.
Specifika péče ve školním prostředí
5.
Možnosti a metody nápravy SPU
5.1.
Náprava a reedukace dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie
5.2.
Doplňkové metody
6.
Legislativa
7.
Závěr, motivace

Úryvek

"2. Etiologie, epidemiologie

V odborné literatuře lze najít celou řadu teorií, snažících se vysvětlit příčiny vzniku ADD a SPU. Vzhledem k tomu, že jednotlivé teorie si neodporují, jsem pro následující oddíl zvolila modely dva, a to neurobiologický a psychosociální. Údaje o epidemiologii poruch se liší zásadněji, budu tedy citovat z dostupných zdrojů.
2.1.Etiologie ADD, SPU, souvislosti.

Pro vznik ADD a SPU se předpokládá obdobná etiologie. U většiny dětí s SPU lze současně nalézt příznaky ADD, ale ne všechny děti s ADD musí nutně vykazovat příznaky SPU. Autoři se shodují v tom, že příčina poruch nespočívá ve snížené inteligenci, děti s ADD a SPU vykazují normální až nadprůměrné hodnoty IQ. Pro diagnózu také musí být vyloučeno funkční poškození ve smyslu poruch vidění, poruchy motoriky, významně sníženého IQ apod. – pokud jsou tyto poruchy hlavní příčinou školního neúspěchu, nelze hovořit o ADD a SPU.
Neurobiologický model předpokládá netypické fungování mozku, jehož příčinou jsou drobná poškození či nezralost CNS na určitých typických místech, vzniklá na základě genetické informace, poškozením v době prenatálního vývoje, nebo spojením obojího. Jako jedna z možných příčin jsou také uváděny dietní chyby.
„ Výzkumy neprokázaly významnou příčinnou souvislost ADD a problematických těhotenství a porodů“. „Předpokládáme, že ADD je dědičná porucha“.(Serfontein, G.: Potíže dětí s učením a chováním) V MKN-10 z r. 2000 se lze dokonce dočíst, že etiologie poruch je neznámá.
Psychosociální model počítá s vlivy nedostatečné rané stimulace dítěte, narušenou komunikací dítěte s prostředím (především s matkou), neurózami (i když ty jsou častěji důsledkem poruch), emoční labilitou, se stresujícím vlivem školního prostředí apod.
„ Přestože nelze jasně oddělit jednotlivé faktory, podíl jejich vlivu se v současnosti odhaduje takto:50 – 70% dědičnost,
20 – 30% komplikace během těhotenství a porodu,
10% pozdější vlivy“. (Kocurová, M.: Specifické poruchy učení a chování)
Osobně mi připadá nejoptimálnější přístup eklektický, multifaktoriální. Umožňuje dobrou diagnostiku a je to základ pro zvolení nápravných metod v celé šíři. Jeho jediným nedostatkem je, že neposkytuje jasné náměty na prevenci. Ale výzkum stále pokračuje.

2.2.Epidemiologie

„U těžkých specifických poruch učení, souvisejících nejčastěji s mozkovým poškozením či dysfunkcí se předpokládá ve výskytu nezávislost na jazykových, kulturních a socioekonomických vlivech. Výskyt lehčích deficitů je daleko variabilnější a souvisí s celou škálou vlivů, mezi které patří např.: -struktura jazyka; -metody školní výuky pravopisu a čtení; -přitěžující zdravotní, psychické a sociální vlivy; - míra vzdělávacího nátlaku; -úroveň diagnostické a nápravné péče“.(Kocurová,M.: Specifické poruchy učení a chování)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18013
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse