Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Specifické vývojové poruchy školních dovedností

Specifické vývojové poruchy školních dovedností


Kategorie: Pedagogika, Pedagogika - speciální

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce se věnuje typům a projevům specifických vývojových poruch školních dovedností a vzdělávání žáků jimi trpících. Po obecném úvodu upozorňujícím na aktuálnost tématu vymezuje autorka základní vlastnosti specifických poruch školních dovedností a posléze se v hlavních momentech zabývá jednotlivými jejich druhy od dyslexie po dyspraxii. V následujících částech jmenuje základní formy péče o žáky se specifickými vývojovými poruchami školních dovedností a zabývá se otázkou jejich hodnocení a možností reedukace. Místo zde má i individuální vzdělávací plán pro tyto žáky, jeho vypracování a výhody a práce se poté uzavírá upozorněním na negativní následky specifických vývojových poruch školních dovedností.

Obsah

1.
Úvod
2.
Specifické vývojové poruchy školních dovedností obecně
3.
Projevy specifických vývojových poruch školních dovedností
3.1.
Dyslexie
3.2.
Dysgrafie
3.3.
Dysortografie
3.4.
Dyskalkulie
3.5.
Dysmúzie
3.6.
Dyspinxie
3.7.
Dyspraxie
4.
Reedukace specifických vývojových poruch školních dovedností
5.
Vzdělávání žáků se specifickými vývojovými poruchami školních dovedností
5.1.
Výchovně-vzdělávací formy práce
5.2.
Hodnocení a klasifikace žáků
5.3.
Individuální vzdělávací plán
6.
Závěr

Úryvek

"2. Specifické vývojové poruchy školních dovedností obecně
Specifické poruchy učení mohou být definovány jako neočekávaný a nevysvětlitelný stav, který může postihnout dítě s průměrnou nebo nadprůměrnou inteligencí, charakterizovaný významným opožděním v jedné nebo více oblastech učení.“ (Selikowitz, M., 2000)
Výzkumy potvrzují, že počet dětí se SVPŠD neustále roste. Pojem SVPŠD označuje skupinu obtíží, které se projevují při osvojování a užívání řeči, čtení, psaní, naslouchání a matematiky. Jde o endogenní poruchy (dysfunkce centrálního nervového systému) individuálního charakteru, které, ač založeny již dříve, se projevují až na určitém vývojovém stupni dítěte. Manifestují se pod určitým tlakem za přítomnosti aktuálních vnějších faktorů – vstup do školy a následný vzdělávací „nátlak“ na dítě. SVPŠD postihují nejen školní dovednosti, ale i psychiku žáka, u kterého se z důvodů školních neúspěchů mohou dostavit pocity úzkosti, méněcennosti, stresu apod.

3. Projevy specifických vývojových poruch školních dovedností
Na základě obecných projevů SVPŠD můžeme definovat specifické poruchy čtení, psaní, pravopisu, počítání, hudebnosti, kreslení a schopnosti vykonávat složité úkoly.

Dyslexie
Dyslexie je definována jako specifická porucha čtení projevující se neschopností naučit se číst běžnými výukovými metodami. Postihuje správnost, rychlost, techniku čtení a porozumění čtenému textu
Dítě s dyslexií má problémy s rozpoznáním a zapamatováním si jednotlivých písmen, s rozlišováním tvarově si podobných písmen (b-d, s-z) či s rozlišením zvukově si podobných hlásek (a-e-o, b-p). Pro dítě je náročné spojování hlásek v slabiku a souvislé čtení slov, související s oslabením v oblasti spolupráce mozkových hemisfér. (Matějček, Z., 1995)

Dygrafie
Dysgrafie se definuje jako specifická porucha psaní postihující grafickou stránku písemného projevu, čitelnost a úpravu při dobré nebo průměrné úrovni rozumových schopností.
Dítě s dysgrafií píše pomalu, s námahou, musí vynaložit mnoho energie, vytrvalosti a času, písmo je neúhledné, neuspořádané, těžko čitelné, příliš velké či malé. Postihuje osvojování jednotlivých písmen, napodobení tvaru, řazení písmen a spojení hlásky s písmenem. Často u těchto dětí zjišťujeme vadné držení psacího náčiní.

Dysortografie
Dysortografie je definována jako specifická porucha pravopisu týkající se specifických dysortografických chyb (zkomoleniny, chyby v diakritice, záměny tvarově podobných ppísmen v písemné podobě, vynechávky, chyby z artikulační neobratnosti) a obtíží při osvojování gramatického učiva a aplikace gramatických jevů.
Dítě s dysortografií potřebuje na správné napsání textu více času, chyb je pak méně. Velmi často se vyskytuje ve spojení s dyslexií.

Dyskalkulie
Dyskalkulie je definována jako specifická porucha matematických schopností postihující manipulaci s čísly, číselné operace, matematické představy a geometrii.
Dítě s dyskalkulií má obtíže při osvojování matematických pojmů, chápání a provádění operací. Často si osvojuje početní spoje pouze na základě paměti. V případě grafomotorické poruchy nezvládá rýsování v geometrii. (Zelinková, O., 2003)"

Poznámka

Zpracováno jako seminární práce z předmětu Specifické vývojové poruchy školních dovedností na Univerzitě J. A. Komenského.
Práce je kompilačního charakteru, některé její pasáže, zvláště oddíl Reedukace specifických vývojových poruch školních dovedností, jsou volně dostupné na internetu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22962
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse