Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Specifické vývojové poruchy školních dovedností - tahák

Specifické vývojové poruchy školních dovedností - tahák

Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tahák postihuje tématiku specifických vývojových poruch školních dovedností (SVPŠP). Stručně informuje o jednotlivých poruchách, vysvětluje reedukaci a uvádí základní legislativní předpisy související s danou problematikou. Všímá si významných osobností – S. T. Ortona, A. Haverocha aj. Langmajera, a v závěru zmiňuje sedm typů vývojových poruch školních dovedností.

Obsah

1.
Specifické vývojové poruchy školních dovedností
2.
Dyslexie
3.
Dysgrafie
4.
Dysortografie
5.
Dyskalkulie
6.
Dyspraxie
7.
Dysmúzie
8.
Dyspinxie
9.
ADHD
10.
Reedukace
10.1
Komplexní diagnostika
10.2
Individuální postup
10.3
Komplexnost působení
10.4
Dobrý začátek nápravy
10.5
Udržet zájem rodičů a dítěte
10.6
Sledovat postup vývoje potíží
10.7
Připravit jedince na dlouhodobý proces nápravy
10.8
Zajistit přenos informací
11.
Legislativa
12.
Školní zralost
12.1
Jiráskův test školní zralosti
13.
Samuel Torrey Orton
14.
Anotnín Haveroch
15.
Josef Langmajer
16.
Zdeněk Matějček
17.
ADHD, ADD, ODD
18.
Sedm typů SVPŠD

Úryvek

"Dyslexie-porucha osvojování čtenářských dovedností, úroveň čtení je poměrně nižší, než ostatní schopnosti
reedukace:rozvoj řeči, zrakového vnímání. Zaměření na techniku čtení, porozumění přečtenému textu.
Dysgrafie-porucha osvojování psaní, postihuje grafickou stránku písemného projevu, čitelnost, úpravu.
Ree:rozvoj jemné i hrubé motoriky, procvičování obratnosti a uvolnění ruky, správné držení psacího náčiní.
Kompenzace:psaní tiskacími písmeny, psaní na PC, doplňování do předtištěného textu, nenutit psát zápisy, kopírovat.
Dysortografie:porucha osvojování pravopisu. Rozlišení krátkých a dlouhých samohlásek, rozlišené di-dy, ty-ti, ny-ni, sykavek, vynechávání, přesmykování písmen, slabik, nedodržování hranic slov v písmu.
Ree:cvičení na rozvoj fonematického sluchu, fixování správných tvarů-pomůcky pro zapamatování, tvrdé-měkké kostky, chyby opravovat tužkou společně se žákem. Slovní hodnocení, podpora motivace žáka.
Dyskalkulie-porucha osvojování matematických dovedností, potíže v chápání číselných pojmů, matematických operací.
Ree: předčíselné představy, třídění, tvoření skupin podle společných znaků, párové přiřazování, pojmy více, méně, stejně, nejvíce, nejméně, rozlišení částí celku. Pojem číslo, matematické operace, orientace v čase, penězích, mírách, velikostech.
Dyspraxie-specifická vývojová porucha motorické funkce, porucha motorické obratnosti v různých oblastech, porucha v oblasti vnímání, jemná a hrubá motorika je pod úrovní. Dítě si neumí otřít zadek, chytat míč..
Dysmúzie- nedostatek smyslu pro hudbu a rytmus, dysmúzie expresívní:neschopnost reprodukovat hudební motiv, dysmúzie totální- nechápe hudbu, nepamatuje si ji, nemá o ni zájem
Dyspinxie – nízká úroveň kresby, špatný výtvarný projev, láme pastelky-tlačí
ADHD-poruchy pozornosti spojená s hyperaktivitou, vývojová porucha s nepřiměřeným stupněm pozornosti, hyperaktivity a impulzivity vzhledem k věku dítěte. Chronické potíže a nelze je vysvětlit na základě neurologických, motorických postižení, mentální retardace nebo emočních problémů. Obtíže spojené s neschopností dodržovat pravidla chování a provádět po delší dobu určité pracovní výkony. S ADHD se může pojit i agresivita, existují rozsáhlá diagnostická kritéria.
Ree:zpětná vazba-pochvala, upozornění na chybu s doporučením žádoucího chování, krátké jednoduché úkoly, stanovení mantinelů a trvání na nich, sebekontrola a sebehodnocení, pravidelný denní režim (dostatek spánku), spolupráce s rodiči.
Reedukace:základem je přesná diagnostika, vycházíme z dosažené úrovně dítěte i zralosti psychických funkcí, soustavná motivace, respektování osobnosti dítěte, individuální proces.
1. Komplexní diagnostika:negativa, pozitiva, reedukace šitá na míru dítěte
2. Individuálné postup náprav:nepostupovat nahodile, vhodnost pomůcek, vycházíme z vývoje funkcí, záleží na stupni postižení dítěte.
3. Komplexnost působení:do reedukace zapojíme rodinu, přátele, školu, působení na postoj sourozenců, rodičů, snažit se eliminovat pocit selhání, informovat ZŠ jak probíhá náprava
4. Dobrý začátek nápravy:přesvědčit, že s tím jde něco dělat, inspirovat k pravidelné práci
5. Udržet zájem rodičů a dítěte:problém nastává při dlouhodobé nápravě, pokud nejsou vidět dlouho výsledky"

Poznámka

Klíčové pojmy jsou barevně zvýrazněny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20700
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse