Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Specifické vývojové poruchy školních dovedností - vypracované otázky ke zkoušce

Specifické vývojové poruchy školních dovedností - vypracované otázky ke zkoušce

Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje deset vypracovaných otázek ke zkoušce. Nejdříve představuje historické mezníky v oblasti poruch učení a poté objasňuje vývoj medicínské terminologie. Následuje klasifikace specifických vývojových poruch učení a jejich projevů. Autor dále sleduje, jak diagnostikovat specifické poruchy. Uvádí možnosti a popis současné situace vzdělávání lidí se specifickými vývojovými poruchami.

Obsah

1.
Historický vývoj poruch učení
1.1
Jan Ámos Komenský
1.2
Kussmau
1.3
Samuel Orton
1.4
Čeští zástupci
1.4.1
Otakar Chlup
1.4.2
Otakar Kučera
2.
Terminologické pojetí
2.1
Medicínská terminologie
2.2
Termíny používající se pouze u nás
2.3
Klasifikace specifických vývojových poruch školních dovedností (SVPŠD)
2.4
Etiologie
3.
Projevy poruch učení
3.1
Dyslexie
3.2
Dysgrafie
3.3
Dysortografie
3.4
Dyskalkulie
3.5
Prevence poruch učení
4.
Řečový projev
4.1
Komunikační kompetence jedinců s SVPŠD
4.2
Artikulační dyspraxie
5.
Diagnostika projevů u poruch SVPŠD
5.1
Přímé a nepřímé zdroje při vyšetřování
5.2
Obecné zásady reedukace u SVPŠD
5.3
Zásady
6.
Dospělí jedinci se SVPŠD
6.1
Tři skupiny projevů poruch učení u dospělých
6.2
Diagnostická kritéria
6.3
Léčba
7.
ADHD
7.1
Příčiny
7.2
Terapie
7.3
Příznaky
8.
Cizí jazyk - výuka jedinců se SVPŠD
8.1
Projevy SVPŠD v cizím jazyce
8.2
Kritéria volby jazyka
8.3
Principy vyučování
9.
Postavení jedince s poruchou učení v rodině
9.1
Školní zralost
9.2
Sociální a emocionální vývoj dítěte se SVPŠD
10.
Organizace péče a vzdělávání o jedince s poruchami učení
10.1
Formy péče
10.2
Organizace vzdělávacího procesu
10.3
Související zákony

Úryvek

"TERMINOLOGICKÉ POJETÍ
TERMINOLOGE (pedagogická)
1980 – USA, definice:
Poruchy učení jsou souhrnné označení různorodé skupiny poruch, které se projevují zřetelnými obtížemi při nabývání a užívání dovedností jako je: mluvení, porozumění mluvené řeči, čtení, psaní, matematické dovednosti. Jsou vlastní danému jedinci. Jsou poruchou trvalou, můžou se souběžně vyskytovat s jiným postižením, ale nejsou přímým následkem tohoto postižení. Předpokládají dysfunkci CNS.

TERMINOLOGIE (medicínská)
F80 – F89 (poruchy psychického vývoje)
F81 – Specifické vývojové poruchy školních dovedností
- dyslexie = porucha osvojování čtenářských dovedností
- dysgrafie = porucha osvojování písma
- dysortografie = porucha osvojování pravopisu
- dyskalkulie = porucha osvojování matematických dovedností
STEJNÁ TERMINOLOGIE JE I V ZAHRANIČÍ

TERMÍNY POUŽÍVAJÍCÍ SE POUZE U NÁS
- dyspraxie = porucha osvojování, plánování a provádění volných pohybů
- dysmuzie = porucha osvojování hudebních dovedností (souvisí s modulačními faktory řeči)
- dyspinxie = porucha kreslení, nízká úroveň kresby.

KLASIFIKACE SVPŠD
SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ – dyslexie, dysgrafie, dysortografie atd.
NESPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ:
- „problémy“ s učením, které jsou primárně důsledkem jiného postižení
- nemusí být poruchou trvalou
- zraková, sluchová postižení, mentální retardace mohou být kompenzovány vhodnými kompenzačními pomůckami

PSEUDODYSLEXIE:
o problémy ve čtení, ale jsou způsobeny z vnitřních příčin (např. mentální retardace)
AGRAFIE:
o neschopnost psát
o 3 stupně:
1) neschopnost plynule psát
2) neschopnost psát podle diktátu
3) izolovaná ztráta neschopnosti opisovat (např. deprivace, frustrace)
HYPERLEXIE:
o mimořádná schopnost naučit se číst při nedostačující inteligenci (např. hydrocefalus)
PORUCHY ŘEČI:
o narušená komunikační schopnost (např. afázie)
o jedinou poruchou řeči, která má automaticky poruchy učení (vývojová dysfázie)"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách a heslech. Klíčová slova jsou zvýrazněna tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20692
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse