Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Specifické vývojové poruchy učení

Specifické vývojové poruchy učení

Kategorie: Pedagogika - speciální, Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce seznamuje se specifickými vývojovými poruchami učení. Nejdříve popisuje poruchy učení obecně a uvádí jejich historické hledisko, poté charakterizuje jednotlivé poruchy. Zabývá se jejich příčinami a diagnostikou. Informuje o specifickém přístupu k dětem s poruchou učení. Představuje systém poradenských služeb. Obsahuje přehled předpisů upravující hodnocení a klasifikaci žáků se specifickými poruchami učení. V závěru je připojena ukázka psaného projevu žáka se specifickou poruchou učení.

Obsah

0.
Úvod
1.
Poruchy učení obecně
2.
Poruchy učení z historického hlediska
3.
Rozdělení poruch učení
3.1.
Dyslexie
3.2.
Dysgrafie
3.3.
Dysortografie
3.4.
Dyskalkulie
3.5.
Dysmúzie, dyspraxie, dyspinxie
4.
Příčiny poruch učení a jejich diagnostika
4.1.
Příčiny poruch učení
4.2.
Diagnostika poruch učení
5.
Specifický přístup k dětem s poruchou učení
5.1.
Výchovně vzdělávací formy práce
5.2.
Metody a pomůcky k nápravě specifických poruch učení
5.3.
Zjišťování vědomostí a dovedností žáka
5.4.
Hodnocení a klasifikace žáka s vývojovou poruchou učení
5.5.
Individuální studijní plán
6.
Systém poradenských služeb
7.
Přehled předpisů upravující hodnocení a klasifikaci žáků se specifickými poruchami učení
7.1.
Vývoj metodických pokynů
7.2.
Vývoj vyhlášek
8.
Kasuistika
9.
Závěr

Úryvek

"4.1 Příčiny poruch učení
Příčiny specifických vývojových poruch učení nacházíme v poruchách vnímání, řeči, motoriky apod. „Při určení příčin se jedni badatelé přikláněli k názoru, že hlavní důvod je třeba hledat v genetické bázi, druzí spíše v poškození mozku.“3)
Na vzniku specifických vývojových poruch učení se podílí několik faktorů. V prvé řadě je to cca z 50% lehká mozková dysfunkce. Dále z 20% dědičnost. V anamnestických datech se často objevují poruchy řeči, leváctví, či pravo-levá nevyhraněnost. Z 15% se jedná o drobná poškození mozku, 7% neuroticismus vázaný na špatně zvolenou metodu počáteční výuky čtení a z 8% jiné nezjištěné příčiny.

4.2 Diagnostika poruch učení
U poruch učení je velice důležité včasné odhalení prvních příznaků a samotná diagnostika. Vzhledem k tomu, že jsou tyto poruchy spojeny se schopnostmi, které dítě získává na základní školy, jsou proto poruchy učení většinou diagnostikovány až po samotném nástupu do školy. Včasná diagnostika poruchy učení je pro její další vývoj a její terapii velice důležitá. Pokud je porucha přehlížena, opomíjena a k dítěti není zaujat specifický přístup může být porucha podporována a fixována. Na prvním místě v diagnostice specifických vývojových poruch učení stojí činnost depistážní, vyhledávací. Tato činnost spočívá v časném odhalení prvotních příznaků a doporučení dalšího vyšetření. Prvního projevu se mohou všimnout především rodiče a učitelé. K tomu, aby si však mohly příznaků povšimnou musí mít o těchto poruchách povědomí. Věřím, že u pedagogických pracovníků tomuto tak je. Problém však nastává u rodičů, kteří nemají moc příležitostí se s poruchou učení setkat.


4.2.1 Metody diagnostiky
Určit o jakou poruchu se jedná, její příčinu a doporučit jak s dítětem dále pracovat vyžaduje řadu vyšetření. Především se jedná o vyšetření dětského lékaře, na druhém místě vyšetření psychologem a na místě třetím vyšetření speciálně pedagogické.

• Vyšetření lékařem
Při tomto vyšetření by měl lékař vyloučit smyslové vady nebo onemocnění, které by se mohlo projevovat podobně jako porucha učení či porucha chování.
Při úvodním rozhovoru s dítětem je nutno si všímat odchylek od normálu v chování dítěte, vady řeči, schopnost komunikace.
• Vyšetření psychologem
Při tomto vyšetření se zjišťuje úroveň rozumových schopností, mimointelektuálních rysů osobnosti. Zjišťuje se dále rodinné zázemí, role jednotlivých členů rodiny, jejich zájmy, postoje, vztahy mezi sourozenci, rodiči, vzdělání členů rodiny. Dále se zjišťují poruchy řeči v rodině, smyslové vady, nerovová onemocnění. Neopomíjí se ani postoj rodičů k narozenému dítěti, okolnosti těhotenství, průběh porodu.
• Vyšetření speciálně pedagogické
K tomuto vyšetření se přistupuje až po vyšetření psychologickém. Zjišťuje se zde druh postižení podrobně, detailně. Výsledky tohoto vyšetření ovlivňuje další zaměření odborné nápravné činností, péče.
Speciálně pedagogické vyšetření obsahuje několik zkoušek. Zkouška laterality, výslovnosti, pravolevá orientace, zkouška fonetického sluchu, zrakového vnímání, rytmická reprodukce a dynamická praxe, zkouška čtení, psaní a pravopisu. Zahrnuta však mohou být i jiná vyšetření. "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18012
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse