Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Specifika komunikačního mixu neziskových organizací

Specifika komunikačního mixu neziskových organizací

Kategorie: Marketingový mix

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta, Praha 6 - Suchdol

Charakteristika: Seminární práce se zabývá odlišnostmi marketingového mixu neziskových organizací. Nejdříve definuje marketing neziskového sektoru a poté práce rozebírá komunikační mix.

Obsah

1.
Anotace
2.
Úvod
3.
Marketing neziskového sektoru
4.
Komunikační mix
5.
Závěr

Úryvek

"Komunikační mix
Komunikační mix označuje prostředky, kterými společnost komunikuje ke svým stávajícím nebo potenciálním zákazníkům a ostatní veřejností. Často se můžeme setkat také s označením propagační mix. Jedná se
o reklamu, podporu prodeje, Public Relations, osobní prodej, Direct marketing. Někteří autoři jako součást komunikačního mixu uvádějí také sponzoring.
Komunikační mix je coby součást marketingového mixu neziskových organizací nenahraditelným prostředkem jak veřejnost účelově seznamovat s novými službami či jejich vlastními výrobky, ale také
o lidech, které tyto služby vytváří a poskytují a kdo je jejich koncovým uživatelem. Je důležité si uvědomit, že cílem komunikačního mixu je seznámit či upozornit co největší množství lidí a následně tak zvýšit prodejnost, případně upevnit povědomí o organizaci nebo službě na trhu. Jedná se tedy ve většině případů o masovou komunikaci, i když osobní komunikace bývá účinnější než masová.
Marketingová komunikace neziskových subjektů však nezahrnuje pouze jednosměrný tok informací
od organizace k zákazníkům. Společenský princip lidského chování předurčuje proudění komunikace všemi směry, tedy mezi organizací a zákazníky, nejrůznějšími cílovými skupinami a relevantními částmi veřejnosti, sponzory a dárci, spolupracujícími i konkurenčními institucemi, zřizovateli, vládou a správními orgány, mezi klienty navzájem, a to včetně zpětných vazeb k organizaci.

Komunikace neziskových subjektů vychází ze dvou obecných principů: nic nelze dělat naslepo a výstupy veškerých aktivit je třeba pravidelně hodnotit a posuzovat s ohledem na stanovené cíle. Je třeba získat představu o postojích, míře informovanosti a případně o chování cílových skupin. Jakýkoliv projekt rozvoje komunikace je proto vhodné zahájit anketou, případně jiným způsobem sběru informací, kde uživatelé, potenciální sponzoři, dárci, dobrovolníci, případně samotní zaměstnanci mohou vyjádřit svůj názor
na existenci, poslání a vlastní činnost dané neziskové organizace. Každý komunikační nástroj je klíčem k jedné cílové skupině či k více cílovým skupinám. Proto je třeba pro kontakt s každou skupinou zvolit ten nejvhodnější způsob komunikace. Každý nástroj komunikace má určité charakteristické prvky. Chceme-li se dostat k určité cílové skupině, musíme často použít více komunikačních nástrojů. Čím větších změn chceme
u cílové skupiny dosáhnout, tím větší úsilí musíme vložit do šíření příslušných informací. Měly by se používat srozumitelné výrazy a způsob vyjadřování by měl být přizpůsoben příslušné cílové skupině i komunikačnímu nástroji.

Se zákazníkem komunikuje významně i samotný produkt. Prvotní význam má smyslové vnímání při rozhodování o nákupu, nebo návštěvě kulturní události, výstavy apod. Důležitá je struktura informací, cena
a přidružené služby, naplnění standardního komfortu prostředí, ale i další komunikační prostředky, jako je podpora prodeje. Zejména při nabídce nehmotného produktu, jako jsou kulturní aktivity, hrají významnou roli lidé, verbální i neverbální komunikace personálu a zákazníků.
Z toho vyplývá důraz na sladění celého komunikačního procesu. Integrovaná marketingová komunikace je potom kombinací tří hlavních skupin komunikačních nástrojů:
- přímý komunikační mix: komunikace prostřednictvím produktové, cenové a distribuční politiky, značky, personálu, atmosféry;
- řízený komunikační mix: reklama, podpora prodeje, osobní prodej, přímý marketing;
- mix publicity a image: firemní komunikace včetně krizové, jednotná vizuální strategie, publicita, public relations, media relations, sponzoring, event marketing, lobbing
Neziskové organizace v oblasti kultury se zaměřují ve své marketingové činnosti také na získání donátorů a sponzorů, kde základem je získat jejich přesvědčení o smyslu investic do těchto organizací, jimiž podpoří samotnou činnost organizace. Bez sponzorů a donátorů by mnohdy tyto typy společností nemohly existovat. Sponzoring se většinou soustřeďuje na sportovní (zajišťuje většinou největší publicitu i prezentaci loga při různých sportovních příležitostech), kulturní (sponzorování festivalů, kulturních akcí, divadel, apod.) a sociální oblast (sponzoring nadací, nemocnic, výborů, linek důvěry atd.). Sponzoring a trendy ve formě sponzoringu v poslední době směrují častěji k věcným darům, jako jsou např. různá technická zařízení nebo vlastní produkty."

Poznámka

Obor Podnikání a administrativa.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23797
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse