Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Specifika vývojového období adolescenta v sociálním kontextu se zaměřením na vývojovou krizi

Specifika vývojového období adolescenta v sociálním kontextu se zaměřením na vývojovou krizi


Kategorie: Psychologie, Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce popisuje specifika vývojového období adolescenta v sociálním kontextu. Zaměřuje se zejména na vývojovou krizi. Text nejdříve uvádí periodizaci psychického vývoje, poté se zabývá socializačním procesem v období adolescence. Závěr se věnuje vývojové krizi.

Obsah

0.
Úvod
1.
Periodizace psychického vývoje
1.1.
Vývojová období
1.2.
Období adolescence
2.
Socializační proces v období adolescence
2.1.
Role a vztahy mezi nimi
2.2.
Problémy v období socializace
3.
Vývojová krize
4.
Závěr

Úryvek

"3 Vývojová krize
Dospívající má podle Špatenkové (2004, s. 60) také četné problémy se sebou samým. Střídání nálad, negativismus, nejrůznější strachy a obavy, zábrany, pocit osamělosti, pasivita, rezignace, rebelie, hostilita, nenávist a sebenenávist, snadná fyzická i psychická unavitelnost, problémy s koncentrací pozornosti apod. komplikují dospívajícímu (a také ostatním) život a znesnadňují „optimální fungování“. Dospívající není spokojen sám se sebou (jak po fyzické, tak po psychické stránce), není spokojen se svým okolím (v nejrůznějších ohledech), má sklon k nadměrnému idealizování si určitých osob nebo osobností (např. „hvězd“), činí si z nich vzory a modely jednání, „Bohy“, napodobuje jejich oblékání, způsob vyjadřování, někdy i životní styl (např. alkohol, drogy, promiskuita apod.). Tyto idoly však často nemají dlouhou „životnost“, mohou být ze dne na den vyměněny, nahrazeny zcela kontrastující osobou či případnou devalvací jakéhokoliv ideálu. Tím vším pochopitelně dospívající provokuje své rodiče a další osoby ze svého sociálního okolí, s nimiž se dostává do neustálých sporů. Paradoxně si tak sám prohlubuje pocit osamělosti, opuštěnosti a zoufalství, z něhož hledá cestu ven opět v rebelii. Dospívající řeší a musí vyřešit, protože jinak se nevyřešený konflikt nebo vývojový úkol stane příčinou krize další. Podle Špatenkové (2004, s. 63) je dále důležité, aby problémy nebyly projednávány za zády dospívajícího, ale nejlépe v kontextu práce s celou rodinou. Problémy adolescence nemohou být vyřešeny bez aktivní participace dospívajícího. Vývojová, normativní neboli tranzitorní krize dospívání obvykle nevyžaduje odborné „ošetření“, pokud to dospívající odmítá a návštěvě odborníka se brání. Je ale možné a někdy velmi vhodné poskytnout rodičům podpůrnou psychoterapii a nabídnout jim objasňující rozhovor to může rodiče uklidnit a ujistit, že to, co prožívají, je „normální“.
Jestliže se však jedná o suicidální tendence, stavy zmatenosti, abúzus alkoholu nebo drog, je krizová intervence vhodná a v některých situacích přímo nezbytná. Může se stát, že problémy dospívajícího vykulminují. Např. potíže v přizpůsobování se požadavkům okolí přerostou únosnou mez (a trpělivost rodičů nebo jiných lidí), nebo se dospívající dostane do konfliktu se zákonem (delikvence mladistvých apod.) a je rozhodnuto o umístění dospívajícího do ustavní péče. Takovéto umístění do ústavní péče (např. diagnostický ústav pro mládež) by mělo následovat až jako poslední možnost, a to ve smyslu „ochrany“ (nikoli tedy trestu) dospívajícího před nebezpečím, kterým ohrožuje ať už sám sebe či své okolí. Konečné rozhodnutí o umístění mimo rodinu je vždy činěno ve spolupráci se sociálními pracovníky (resp. kurátory pro mládež), příp. s odborníky psychologicko-psychiatrických služeb. Pokus řešit problémy tím, že se dospívající odsune do nějakého ústavního zařízení, je často počátkem pravé „delikventní kariéry“ a otevírá se ďábelský kruh společenského vyloučení, problémového chování atd. Deviantní jednání dospívajícího je často důsledkem narušeného sociálního klimatu v rodině může se jednat např. o špatné vztahy mezi rodiči, alkoholismus v rodině apod. Svoji roli může sehrát také škola, šikanování ve škole, „vyhořelí“ učitelé nemající porozumění apod. Nemůžeme zapomenout ani na další socializační činitele, např. vrstevnické skupiny (party), masmédia apod."

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů uvedených v použité literatuře.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18306
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse