Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Spedition Feico, spol. s r. o. - finanční analýza

Spedition Feico, spol. s r. o. - finanční analýza

Kategorie: Finanční analýzy, Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská, Brno

Charakteristika: Cílem této práce je zpracovat finanční analýzu společnosti Spedition Feico, spol. s .r. o., za období 2003 až 2005. Po charakteristice firmy následuje seznámení s předmětem podnikání firmy a její SWOT analýzou. Organizační struktura je přiblížena schématem a důkladným popisem. Poté již následují jednotlivé části finanční analýzy a souhrnné zhodnocení firmy. V závěru autor přikládá návrhy na zlepšení situace ve firmě.

Obsah

0.
Úvod
1.
Historie a stručný popis analyzované firmy
2.
Charakteristiky firmy, hlavní trhy a zákazníci
2.1.
Předmět podnikání
2.2.
Silné a slabé stránky vzhledem k předmětu podnikání
2.3.
Organizační struktura firmy Spedition Feico, spol. s r.o.
3.
Zhodnocení informačních zdrojů použitých pro FA
4.
Finanční analýza firmy
4.1.
Analýza stavových veličin
4.2.
Analýza tokových a rozdílových veličin
4.3.
Analýza poměrových ukazatelů
4.4.
Analýza soustav ukazatelů
5.
Souhrnné hodnocení firmy
6.
Závěr – návrhy na zlepšení situace
7.
Přílohy (tabulky)

Úryvek

"2.2 Silné a slabé stránky vzhledem k předmětu podnikání

Spedition Feico spol.s.r.o. je vysoce flexibilní a dokáže se přizpůsobit přání jejich zákazníka. Veškeré požadavky jsou zohledněny a akceptovány.

Silné stránky firmy
- 13letá praxe v mezinárodní dopravě
- 6letá praxe v celním servisu
- spolupráce s pečlivě vybranými profesionálními autodopravci
- použití moderního smluvně vázaného vozového parku
- organizace práce
- solventnost firmy
- dynamický kolektiv pracovníků
- loajalita zaměstnanců
- minimální fluktuace
- jazykové znalosti všech pracovníků ( německy, anglicky, polsky, španělsky , italsky)
- zastižitelnost po celých 24 hodin, 7 dní v týdnu

Zajištění tržní pozice je nejdůležitějším bodem strategie firmy. V první řadě usiluje firma o jeho dosažení cestou nadprůměrné kvality poskytovaných služeb a díky úzkým, mnohdy i přátelským, kontaktů s jejich zákazníky. Další cestu k zajištění a udržení stálého místa na trhu spatřují v oblasti outsourcingu. Subjektům , které požadují ušetřit náklady a současně dosáhnout větší efektivnosti, nabízí externí poskytování služeb.

Slabé stránky firmy Spedition Feico spol.s.r.o.
- situace v silniční přepravě mezi zeměmi východní a západní Evropy podléhá velkým výkyvům, značná závislost na počasí
- jednotlivá povolení podléhají stále se zvyšujícím kritériím
- u silniční dopravy rychle rostoucí náklady s přepravní vzdáleností
- problémy se současnou přepravou velkého množství zboží
- vysoká konkurence

Logistika, ačkoli mladá vědní disciplína, představuje významný konkurenční faktor firem. Na logistickém trhu se v současnosti pohybuje 56 významných firem.

2.3 Organizační struktura firmy Spedition Feico spol.s.r.o.

Firma považuje za prvořadý úkol provádět nikoli pouhé přepravy zboží, ale snaží se řešit komplexně přepravní problémy zákazníků. To lze nejlépe uskutečnit v rámci úzké partnerské spolupráce a díky neustále se zvyšujícímu počtu odborně způsobilých a flexibilních pracovníků. Oproti stavu ke konci loňského roku stoupl počet zaměstnanců v této společnosti o cca 31 % a oproti stavu ke konci roku 2001 o 67 %. Tak se mohou jednotliví zaměstnanci úzce specializovat na požadavky konkrétního zákazníka a profesionálně je plnit

Výborná práce zaměstnanců se odráží na faktu, že i v prostředí velmi silné konkurence se podařilo udržet významné skupiny zákazníků, kteří tvoří velkou část obratu této firmy, získat nové zákazníky a přesvědčit je o profesionalitě a kvalitě poskytovaných služeb.


Obrázek č. 1 Organizační struktura


(schéma)

3. Zhodnocení informačních zdrojů použitých pro finanční analýzu
Pro zpracování jednotlivých analýz nám byly firmou poskytnuty výroční zprávy za rok 2003, 2004 a 2005. Tyto výroční zprávy obsahují Rozvahy, Výkazy zisků a ztrát a přehledy Cash flow."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky, tabulky a grafy. Čistý text je cca 10 stran. Důležité informace jsou zvýrazněny tučně.
Seminární práce předmět Finanční analýza.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23562
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse