Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Spedition Feico, spol. s r. o. - risk management

Spedition Feico, spol. s r. o. - risk management

Kategorie: Management, Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská, Brno

Charakteristika: Seminární práce si klade za cíl stručně charakterizovat firmu Spedition Feico, s. r. o., včetně analýz oborového a obecného okolí. Autor se zabývá riziky, kterým je firma vystavena a kterým musí být připravena čelit. Po stručné charakteristice firmy jsou představeny výsledky nejrůznějších analýz. V závěru nabízí autor návrhy změn, které by mohla firma využít pro zlepšení své pozice na trhu.

Obsah

0.
Úvod
1.
Charakteristika firmy
1.
Analýza obecného okolí firmy Spedition Feico, s. r. o.
1.1.
SLEPTE analýza
2.
Analýza oborového okolí firmy Spedition Feico, s. r. o.
2.1.
Doprava a skladování
2.2.
Porterův model
2.2.1.
Oborová konkurence
2.2.2.
Potenciální konkurenti-hrozba vstupu nových konkurentů
2.2.3.
Vyjednávací síla zákazníků
2.2.4.
Vyjednávací síla dodavatelů
3.
Analýza interních faktorů
3.1.
Strategie firmy
3.2.
Organizační struktura
3.3.
Informační systém
3.3.1.
Spediční systém SPEiS
3.4.
Finanční analýza
3.4.1.
Analýza rozvahy
3.4.2.
Analýza výkazu zisků a ztrát
3.4.3.
Analýza poměrových ukazatelů
4.
SWOT analýza
5.
Oblasti rizik
5.1.
Významnost faktorů rizika
5.1.1.
Rizikové faktory neovlivnitelné
5.1.2.
Rizikové faktory značné
5.1.3.
Rizikové faktory ohrožující chod firmy
5.2.
Návrhy změn
5.2.1.
Eliminace pohledávek po splatnosti
5.2.2.
Větší diverzifikace zákazníků
5.2.3.
Využití on-line vytěžovacího centra
6.
Závěr

Úryvek

"2.2.1 Oborová konkurence
V České republice působí kolem 40 tisíc subjektů, které se zabývají přepravou zboží a logistikou. To je neuvěřitelné číslo, větší než v Německu. Ještě před dvěma lety jich přitom v České republice chybělo až dvacet tisíc.
Ve srovnání s předchozími lety nyní probíhá změna struktury poptávky. Zatímco dříve byl největší zájem ze strany výrobců průmyslového zboží a poskytovatelů logistických služeb, nyní výrazně posilují distributoři spotřebního zboží (především potravin a drogistického zboží).
Nedostatek průmyslových a logistických ploch pociťují stále v Brně a okolí. O pronájmu velkých ploch nyní jednají významné logistické společnosti, zájem má také řada místních firem, které poptávají menší jednotky, které by kombinovaly maloobchodní a skladové prostory. V důsledku nedostatku pozemků v bezprostředním okolí Brna jsou potenciální nájemci donuceni vyjednávat nájmy v lokalitách vzdálených od města 20 až 50 kilometrů za „brněnské“ nájemné. Míra neobsazenosti v Brně a okolí činí zhruba devět procent a nájemné se pohybuje mezi 4,00 až 4,50 €/m2 a měsíc. V Prostějově působí mimo jiné 15 malých autodopravců, kteří jsou registrováni na www.firmy.cz.

Mezi největší konkurenty firmy Spedition Feico, s.r.o. patří:

• STV Trans, s.r.o.
Tato firma zajišťuje přepravu veškerého zboží kamkoliv si budete přát, včetně balkánských států i Ruska. Specializuje se také na přepravu zboží ADR tř. 1 (tj. výbušniny, zbraně a munice) od 100kg do 24 tun, po celé Evropě, včetně států bývalého Sovětského svazu, Ruska a Balkánu v režimu Carnet TIR.
• FTL, a.s.
Tato firma poskytuje komplexní služby od dopravy, spedice až po skladování a logistiku. Jedná se o jednoho z velice silných konkurentů firmy.
Silné stránky
• Dlouholetá praxe
• Komplexnost služeb
Slabé stránky
• Péče o zákazníka
• Kvalita služeb
• Úzká specializace zákazníků

• HOPI
Rodinná společnost HOPI vznikla v roce 1992 jako regionální obchodní firma, která se v počátcích své existence soustředila především na oblast obchodu s potravinami. Centrála společnosti vznikla v Klášterci nad Ohří.
Tato původní hlavní náplň se díky spolupráci s tehdy nově vstupujícími obchodními řetězci začala postupně měnit v logistické služby a firma se přetvářela ve společnost především logistickou. Logistická činnost vyžadovala nejen rozvoj aktivit v tehdy již existujícím logistickém centru Klášterec nad Ohří, ale bylo zapotřebí aktivity firmy rozšířit i do dalších oblastí České republiky.
• Marek Spedition, s.r.o.
Firma Marek Spedition vznikla v roce 1992 v Konici, kde také doposud sídlí. Od počátku se specializovala na mezinárodní přepravu věšené konfekce. Mezi první zákazníky patřil například Oděvní podnik Prostějov, kde tato firma zajišťovala masivní export oděvních výrobků do západní Evropy a v pozdějších letech také přepravy ze států bývalého SSSR, Bulharska, Rumunska, Makedonie a Srbska.
S postupným rozvojem firmy a nákupem speciálních velkoobjemových skříňových souprav se systémem výměnných nástaveb BDF se specializace rozšířila o přepravy stěhovacích svršků a jiného citlivého zboží vyžadující prachotěsné prostředí (věšená konfekce, elektronika, sanitární zboží apod.)

Dalším rozšířením prošla firma v roce 2006, kde nabídku služeb rozšířily přepravy mraženého zboží, ambulantní rozvozy skříňovými vozidly s hydraulickými čely a systémem pro přepravu věšených oděvů, přepravy nadměrných nákladů, strojů a technologií včetně doprovodů a v neposlední řadě nákup harvestorové technologie pro těžbu dřeva.
Konkurenční výhoda Spedition Feico, s.r.o.

• 14 letá praxe v mezinárodní dopravě
• komplexní služby
• nadprůměrná kvalita
Firma Spedition Feico, s.r.o. působí na trhu poskytování dopravních služeb již 14 let. Hlavní konkurenční výhodou firmy je, že provádí, niko-li pouhé přepravy zboží, ale řeší komplexní přepravní problémy jejich zákazníků.
Zajištění tržní pozice je nejdůležitějším bodem firemní strategie. V první řadě o jeho dosažení usiluje firma cestou nadprůměrné kvality poskytovaných služeb. Další cestou k zajištění a udržení stálého místa na trhu spatřují v oblasti outsourcingu. V tomto směru má firma bohaté zkušenosti, neboť přímo v sídle zákazníků působí zaměstnanci, kteří zabezpečují a organizují odbavení zásilek. Pro jednoho zákazníka vyrábějícího nábytek již dlouhá léta zajišťují kompletní logistiku.
Logistická technologie just-in-time má za úkol zamezit jakémukoliv plýtvání prostředků, času, kapacit a vede k minimalizaci nákladů v průběhu celého výrobního procesu. Spolehlivost komunikace a okamžitá reakce na požadavky zákazníka jsou jedním z předpokladů správného fungování této technologie. Proto firma, která chce uspět jako dodavatel logistických služeb pro odběratele pracujícího v režimu JIT, musí mít svůj informační systém co možná nejvíce přizpůsoben požadavkům technologie JIT."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky, tabulky a schémata. Čistý text je v rozsahu cca 16 stran. Důležité informace jsou zvýrazněny tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23564
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse