Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Spedition Feico, spol. s r. o. - semestrální projekt

Spedition Feico, spol. s r. o. - semestrální projekt

Kategorie: Management, Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská, Brno

Charakteristika: Práce si klade za cíl seznámit s chodem firmy Spedition Feico, spol. s r. o., která se zaměřuje na logistiku. Po
seznámení s profilem firmy autor sleduje jednotlivé rezorty a vyzdvihuje jejich strategie. Charakteristika podniku je vystřídána informacemi o tom, jak se promítla finanční krize do chodu firmy. V závěru předkládá autor návrhy a doporučení, které by Spedition Feico mohlo využít pro zlepšení své pozice na trhu.

Obsah

0.
Úvod
1.
Základní údaje o firmě
2.
Charakteristika firmy
2.1.
Předmět podnikání
3.
Knowledge management
4.
Personální management
5.
Integrovaný management
5.1.
Informační systémy
5.2.
Informační toky
6.
Finanční krize a její důsledky
7.
Management změny
8.
Návrhy a doporučení
9.
Závěr

Úryvek

"5.2 Informační toky ve firmě
Odesilatel zásilky (přepravce) potřebuje mít k dispozici partnera, který se profesionálně vyzná v dopravě a činnostech s ní souvisejících. K tomu slouží spediční a zasilatelské firmy, př. Spedition Feico, spol.s.r.o.
Zasilatelství je integrujícím prvkem mezi jednotlivými druhy dopravy a dopravci, který svou činností směřuje k optimální volbě dopravní cesty a k maximální efektivnosti dopravního procesu. Informační toky v dopravě a ve spedici vznikají mezi všemi subjekty, tj. mezi výrobci, dodavateli, dopravci, příjemci a spotřebiteli. Většina informačních toků jak již bylo zmíněno probíhá skrze informační systémy firmy. Jednotlivé ekonomické moduly jsou propojeny se spedičními moduly, přenos dat mezi těmito jednotkami je velice rychlý.
V oddělení pro fakturaci jsem se setkala s informačním tokem spojeným s poskytováním služeb a se zásobováním. O všech poskytnutých službách a pohybech zboží musí existovat písemné zápisy (doklady, počítačová evidence). Dodavatel dané služby, daného zboží musí odběrateli vystavit daňový doklad- fakturu, tento doklad nemusí jít s dodávkou, může být zaslán poštou. Faktura je dokladem , který slouží pro účetnictví, pro účely zúčtování daně z přidané hodnoty, vznik a uhrazení závazku. Dále musí dodavatel vystavit dodací list, který musí jít fyzicky s dodávkou, aby odběratel mohl provést příjemku zboží. Odběratel vystaví doklad – Příjemku – doklad evidující přijaté zboží. Skladovou kartu – doklad vystavený ve skladu, slouží k evidenci pohybu zásoby určitého druhu v čase. Odběratel zanese veškeré došlé faktury do Knihy došlých faktur, slouží k přehledu o vzniklých závazcích


6. Finanční krize a její důsledky

Podnikatelský sektor potkaly nemalé problémy v důsledku současné finanční krize. Hospodářská recese zasáhla mimo jiné i odvětví spedice a autodopravy. Jednotlivé podniky a firmy omezují svoji produkci, nemají dostatek volných finančních zdrojů a velmi omezenou možnost získat vnější zdroje, následně propouštějí zaměstnance a omezují pracovní dobu.

Finanční krize se na firmě Feico projevila následovně:

Služby
Firma Feico spolupracovala hlavně s firmami z automobilového a oděvního průmyslu, ve kterých se současná krize projevila zatím nejvíce. Ve většině těchto firem došlo ke zpomalení výroby a snížení odbytu, tím klesla poptávka po mezinárodní přepravě. Firma přišla asi o čtyřicet procent zakázek a přežívá hlavně díky tomu, že je na trhu dlouho, má zázemí (vlastní logistický areál, sklad, administrativní budovu, mycí linku). Zasílatel, firma Feico, má větší portfolio služeb, které zasahuje i do logistiky, proto lépe zvládá výkyvy. Trendem se stal přesun zboží do skladů, ale obratovost zásob a z toho plynoucí logistické výnosy jsou nízké.
Úbytek je i tak velmi citelný.

Feico se musí vyrovnávat nejen se současnými ekonomickými podmínkami, ale také se státními regulačními opatřeními či s kolísavými cenami pohonných hmot, neustálými výkyvy koruny a jejím posilováním.

V období od března do srpna 2008 drtila obory dopravy extrémně vysoká cena pohonných hmot ( přes 35 Kč u stojanů čerpacích stanic). V lednu 2009 jsme mohli koupit liter benzinu za necelých 21,-Kč. Dopravcům však tyto nízké ceny nemohou vyrovnat ztráty způsobené nižším počtem zakázek. Cena nafty má samozřejmě svůj vliv, ale ten je nyní mnohem menší. V zimě se jezdí každoročně méně a kvůli ekonomické krizi se také snížilo množství přepravovaného zboží. Pro malé dopravce je v období krize důležité, kolik mají zakázek. Nižší ceny pohonných hmot nemohou vyvážit menší počet zakázek. Firma musí počítat třeba s inflací a nutností vyvažovat mzdy. Mnozí zákazníci chtějí přepravu co nejlevněji. Větší dopad má pro firmu spíše růst cen pohonných hmot, protože se tak snižuje zisková marže."

Poznámka

Semestrální projekt předmět Podnikový management. Práce obsahuje obrázky, tabulky i schémata. Čistý text je cca 7 stran. Důležité informace jsou zvýrazněny tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23563
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse