Společné politiky EU

Kategorie: Evropská unie, Veřejná ekonomika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Práce seznamuje se třemi základními společnými politikami EU, tj. zemědělskou, obchodní a dopravní. Nahlíží také do politiky oblasti zahraničních věcí a bezpečnosti i do oblasti společného rozpočtu.

Obsah

1.
Společná zemědělská politika
1.1.
Vymezení
1.2.
Zásady společné zemědělské politiky
1.3.
Ceny
1.4.
Evropský zemědělský záruční a orientační fond
1.5.
Reforma SZP
2.
Společná obchodní politika
2.1.
Vymezení
2.2.
Autonomní a smluvní část SOP
2.3.
Typy dohod
3.
Společná dopravní politika
3.1.
Vymezení
3.2.
Maastrichtská smlouva
3.3.
Cíle transevropských sítí
3.4.
Program priorit pro rozvoj dopravy
4.
Společná zahraniční a bezpečnostní politika
4.1.
Vymezení
4.2.
Cíle
4.3.
Provádění
5.
Společný rozpočet EU
5.1.
Rozdíly mezi evropským a národním rozpočtem
5.2.
Principy tvorby rozpočtu
6.
Shrnutí

Úryvek

"Společné politiky EU

Společná zemědělská politika
Římská smlouva o EHS obsahovala velmi podrobné rozpracování zásad společné zemědělské politiky (č. 32 až 38 Smlouvy o ES). Vedla k tomu řada důvodů. V 50. letech byla západní Evropa závislá na dovozu potravin, které měly v té době strategický význam. Společná zemědělská politika (SZP) měla především zajistit soběstačnost v zásobování zemědělskou produkcí. Za žádoucí se rovněž považovalo, aby byla udržena cenová stabilita zemědělských výrobků, čímž měla být zajištěna stabilita příjmů zemědělských výrobců a z toho plyne výhoda i spotřebitelům. Rovněž by to zabránilo živelnému odchodu pracovníků z venkova do měst. Všechny členské státy měly před vstupem do EHS podrobně rozpracované národní zemědělské politiky, jež byly spojeny se značnými státními subvencemi. S přechodem ke společné zemědělské politice (v plném rozsahu až do roku 1986) byly všechny kompetence v této oblasti převedeny na orgány Společenství (Komisi a Radu), což znamenalo konec samostatných národních politik v zemědělském sektoru.

Společná zemědělská politika se opírá o tři zásady:
1. společný trh pro zemědělské produkty při společných cenách, což znamená volný pohyb zemědělské produkce v rámci Společenství, odstranění cel a jiných bariér ve vzájemném obchodě, odstranění národních dotací, společná pravidla soutěže a jednotná pravidla pro tvorbu cen;
2. zvýhodnění produkce, která má svůj původ v zemích ES, před zahraniční produkcí, což znamená ochranu před dovozem z třetích zemí vesměs s nižšími cenami, společný celní sazebník pro dovoz zemědělské produkce a jistotu zásobování potravinami z domácích zdrojů;
3. finanční solidaritu – náklady SZP jsou hrazeny ze společného fondu, který je součástí rozpočtu Společenství a do něhož přispívají všechny členské státy ES.

Ceny
Společná zemědělská politika se začala uskutečňovat od roku 1962. V roce 1968 byly zavedeny jednotné ceny, čímž bylo završeno vytvoření jednotného trhu pro zemědělské výrobky bez celních bariér a národních dotací. Volný pohyb zemědělských výrobků se začal uskutečňovat při společných, administrativně určovaných cenách. Zemědělský sektor Unie je chráněn vysokými cly vůči dovozu ze zahraničí, kde se vesměs vyrábí za nižších nákladů než v Unii. Náklady společně prováděné politiky jsou hrazeny ze zvláštního fondu společného rozpočtu Unie (EAGGF – česky Evropský zemědělský záruční a orientační fond). Realizace SZP byla přenesena na orgány Unie, Radu ministrů a Komisi. V jednotlivých členských státech jsou vytvořeny intervenční orgány (úřady, agentury), které společnou zemědělskou politiku realizují.

Ceny na zemědělském trhu Unie nejsou určeny tržně. Tzv. intervenční cena je zaručená cena, pod níž nemůže klesnout tržní cena zemědělského produktu. Je garantována jako minimální cena pro mnoho druhů zemědělské produkce (uplatňuje se zhruba u 70% zemědělské produkce). Pokud by tržní cena klesla pod tuto úroveň, intervenuje Evropský zemědělský záruční a orientační fond nákupy, aby se cena udržela na zaručené úrovni. Zemědělci mají jistotu, že bude vykoupena jimi nabízená produkce, pokud se spokojí s intervenční cenou.

Tento postup sice stimuluje růst zemědělské produkce, ale současně pomáhá financovat nadprodukci, která nemá odbyt na vnitřním trhu. Tak nezbývá, než financovat její skladování, nebo export. Pokud totiž chce zemědělec vyvézt svou produkci, dostává vzhledem k nižší ceně na světovém trhu exportní dotaci, ve skutečnosti příplatek do úrovně intervenční ceny. Různé formy intervence se dotýkají 94% veškeré zemědělské produkce, takže jen u její malé části je tvorba cen ponechána trhu, např. u brambor.


Evropský zemědělský záruční a orientační fond.
Pro financování tohoto systému byl, jak již bylo řečeno, ustaven zvláštní fond v rámci společného rozpočtu – Jak napovídá název, fond má dvě části:
• část záruční, která tvoří hlavní část zemědělského fondu (95%) – slouží k financování dotací v případě intervenčních cen a také exportních cen
• část orientační (kolem 5 % celkového fondu), která slouží k financování strukturálních změn v zemědělství a je součástí tzv. strukturálních fondů"

Poznámka

Součástí práce je tabulka.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26282
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse