Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Společnost a jedinec, současné problémy společenského života - maturitní otázka 3/3

Společnost a jedinec, současné problémy společenského života - maturitní otázka 3/3

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka se nejprve zaobírá společností, stručně představuje její základní typy - společnost archaickou, tradiční a moderní. Uvádí předmět sociologie, její cíl, funkce a také informuje o jejím vzniku. Dále se věnuje postavení člověka ve společnosti, definuje sociální kontrolu či sociální stratifikaci, včetně jejích typů. V druhé polovině se otázka soustředí na současné problémy společenského života. Vyjmenovává ty nejdůležitější a podrobně je charakterizuje. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Sociální útvary - maturitní otázka 2/3.

Obsah

1.
Společnost
2.
Archaická, tradiční a moderní společnost
3.
Sociologie jako předmět
4.
Charakteristika sociologie jako vědní disciplíny
5.
Nejznámější sociologické směry
6.
Předmět sociologie dnes tvoří dva typy problémů
7.
Sociologické disciplíny
8.
Vztah sociologie k ostatním vědám
9.
Metody sociálního výzkumu
9.1
Metody výzkumu
10.
Člověk ve společnosti
11.
Sociální struktura společnosti
12.
Sociální role, pozice
13.
Sociální kontrola
14.
Sociální stratifikace
14.1
Typy stratifikačních systémů
14.2
Sociální mobilita
15.
Současné problémy společenského života
15.1
Snižování porodnosti a sňatečnosti
15.2
Stárnutí populace
15.3
Nezaměstnanost
15.4
Dopravní nehodovost
16.
Etnocentrismus
17.
Rasismus
18.
Vybrané druhy sociálně patologických jevů
18.1
Kriminalita
18.2
Drogová závislost
18.3
Alkoholismus
18.4
Prostituce
18.5
Sebevraždy
18.6
Patologické hráčství
18.7
Vandalismus
18.8
Domácí násilí
18.9
Sexuální zneužívání dětí
18.10
Workoholismus
18.11
Sexuální deviace

Úryvek

"SOCIOLOGIE JAKO PŘEDMĚT:
• stručně ji lze charakterizovat jako vědu o zákonech vývoje a struktury společnosti,
• je to věda, která se snaží podat celkový obraz společnosti (společenských jevů a vztahů),
• snaží se formovat obecně platné principy společenského vývoje a poznat pravidla života společenských skupin,
• z řeckého societas = společnost a logos = rozum, věda.
• název sociologie vytvořil Auguste COMTE a poprvé je použil v roce 1839 ve svém filozofickém díle „Cours de philosophie positive“,
• původně byla sociální problematika rozvíjena v rámci filozofie (sociální filozofie a filozofie dějin), vznik samotné sociologie jako humanitní vědy spadá do 30. a 40. let 19. století (je to jedna z nejmladších společenských věd),
• vznik sociologie jako samostatného vědního oboru podnítila sama společnost svou touhou po skutečné sociální teorii, který by nebyla jen spekulací a dohady o společnosti, ale přinášela správné a podložené údaje o společenské realitě,
• sociologie je tedy společenská věda, která zkoumá a rozebírá společnost,
• její základní cíl: snaha o nejpřesnější analýzu (rozbor) existujících sociálních poměrů, zabývá se společenskými zákony platnými pro celý společenský život,
• sociologie má velmi úzký vztah k ostatním společenským vědám:filozofií, historií, psychologií, ekonomií, politologií, antropologií, přírodními vědami,
• sociologii můžeme charakterizovat jako teoreticko-empirickou vědu s dvěma základními poznávacími funkcemi:
• funkce empirická: popis společenský jevů a procesů pomocí sociologických metod (co to a co se to děje kolem nás)
• funkce teoretická: vysvětlení výskytu a průběhu těchto společenských jevů a procesů (proč se to děje a jak to vlastně skutečně vypadá),
• V obecném slova smyslu je předmětem zkoumání sociologie SPOLEČNOST A JEJÍ STRUKTURA – nálezy společenských věd mají pouze omezenou platnost, protože společnosti jsou na rozdíl od přírodního světa odlišné (liší se svou kulturou, svými institucemi, jsou jinak sociálně organizované a mají odlišnou sociální strukturu).
• Sociologické závěry tedy mohou platit pouze ve společnostech, z nichž pocházejí a nelze je vztahovat i na jiné společnosti a kultury.

CHARAKTERISTIKA SOCIOLOGIE JAKO VĚDNÍ DISCIPLÍNY:
Problém sociologie spočívá v tom, že se zabývá skutečnostmi, které nejen že každý zná a umí je pojmenovat, ale také na ně má svůj názor (rodina, vzdělávací systém, nezaměstnanost, sexuální vztahy, socio-ekonomické nerovnosti, etapy života, rasismus, náboženství, ideologie apod.)

NEJZNÁMĚJŠÍ SOCIOLOGICKÉ SMĚRY:
SOCIOLOGIE EMPIRICKÁ: detailní prozkoumání a popis jednotlivých oblastí společenského života a jeho struktury (vznik 1. pol. 19. století)"

Poznámka

Práce je částečně psaná v odrážkách. Klíčové pojmy jsou tučně zvýrazněny. Cca 6 stran je volně dostupných na internetu, jedná se o kapitoly 2. Archaická, tradiční a moderní společnost, 9. Metody sociálního výzkumu, 10. Člověk ve společnosti, 13. Sociální kontrola, úvodní část 14. Sociální stratifikace a část kapitoly 15.2 Stárnutí populace.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21050
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse