Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Společnost, sociální deviace a problematika rasové diskriminace - maturitní otázka 5/8

Společnost, sociální deviace a problematika rasové diskriminace - maturitní otázka 5/8

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka se zabývá problematikou společnosti, deviací a rasové diskriminace. Autor představuje druhy společenských skupin a sociálních deviací, které je ovlivňují. Sleduje původ deviací a seznamuje s jejich klasifikací. V závěru se věnuje jednotlivým sociálně patologickým jevům, jako jsou drogy, kriminalita, rasová diskriminace a jiné. Předchozí maturitní otázku naleznete zde - Teorie a typologie osobnosti - maturitní otázka 4/8, nebo následující zde Právní základy státu, státní moc a její dělba - maturitní otázka 6/8.

Obsah

1.
Společnost
2.
Společenské normy
3.
Společenské skupiny a jejich dělení
3.1
Malé a velké
3.2
Primární a sekundární
3.3
Formální a neformální
4.
Sociální deviace a patologické jevy
4.1
Deviace a sociální deviace
4.2
Negativní sociální jevy
4.3
Teorie původu deviace
4.3.1
Biologická
4.3.2
Psychologická
4.3.3
Sociologická
4.3.4
Diferencované přičlenění
4.3.5
Teorie anomie (Merton)
4.3.6
Teorie etiketizace
4.4
Klasifikace sociálních deviací
4.5
Jednotlivé sociálně patologické jevy
4.5.1
Drogy
4.5.2
Kriminalita
4.5.3
Etnocentrismus
4.5.4
Národnostní menšiny v ČR
4.5.5
Xenofobie
4.5.6
Rasismus a rasová diskriminace

Úryvek

" Sociální deviace a patologické jevy
- deviace= chování lišící se od společensky přijatých norem
- sociální deviace= porušení/ odchylka od společenské normy (norem), nerespektování požadavků, které jsou na jedince kladeny
- velmi široký pojem, nehodnotí odchylku jako pozitivní nebo negativní= je neutrální
- pojem „emociálně indiferentní“- neříká, zda je to dobré nebo zlé
- soc. deviace je chápána jako narušení jakékoliv sociální normy

- problém deviace:
o od jakých norem se chování odlišuje (zákony, zvyky, obyčeje, …)
o v jaké míře- zda se jedná o jev výjimečný nebo trvalý ( nedodržování zákonů)
o jaké jsou sankce ( pozitivní a negativní; čím zásadnější je norma pro společnost, tím je postih silnější)

- negativní sociální jevy:
o nežádoucí sociální procesy- např.: rozvodovost, pokles natality,..
o důležitou roli hraje protispolečenské jednání, které je vyvoláno narušením ekonomických/ politických zájmů a morálky
o protispolečenské jednání je chápáno pouze negativně, protože soc. deviace může být i kladná!
o Sociálně patologické jevy
- nejnebezpečnější z celé společnosti
- sankce jsou negativní
- např.: nezaměstnanost, xenofobie, násilí, šikanování, bezdomovectví, alkoholismus, prostituce, drogy, gamblerství, sebevražednost, deviantní subkultury (skinheads),…


Teorie původu deviace:

1) Biologická
- historicky nejstarší
- kriminální typy se určují na základě tvaru lebky, dědičnost kriminálních sklonů
- spojitost určitých fyziologických typů s určitým druhem kriminality ( zjev, zevnějšek, člověk v ústraní- zanevře na společnost a nezáleží mu na jejich normách -> znásilňování, žhářství, krádeže,…

2) Psychologická
- kriminalita spojena s určitým typem osobnosti
- „psychoanalýza“- zjišťuje předpoklady deviantního chování ze zkušeností, z období dětství a dospívání
- „psychopatická osobnost“- nejedná se pouze o kriminální typy, ale i o „dobrodruhy“, odvážlivé revolucionáře, kteří se analyzují podle podílu sociálních faktorů výchovy, socializace, či vlivů prostředí

3) Sociologická
- povaha kriminality je sociologická, protože je určeno společností co je a co není kriminální čin a jaké sankce za něj budou uděleny
- rozdílná u subkultur- platné normy v jedné kultuře mohou být považovány ve většinové kultuře jako deviantní (např.: u Romů násilné tresty za nevěru,…)
- soc. patologie diferencována rozdílnostmi mezi jednotlivými vrstvami: krádeže u nižších vrstev X korupce a daňové úniky u vrstev vyšších"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách a klíčová slova jsou zvýrazněna tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20495
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse