Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Sportovní management: řízení sportovního klubu

Sportovní management: řízení sportovního klubu

Kategorie: Management, Tělesná výchova - sportovní činnosti

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá problematikou související s řízením sportovního klubu. Vymezuje základní pojmy, věnuje se typologii sportovních organizací a podrobně se rozepisuje o finanční stránce sportovního klubu. Uvádí možné zdroje financování sportu v České republice, podrobněji se zaobírá sportovním marketingem a sponzoringem, včetně stručné charakteristiky jeho typů. V poslední kapitole se krátce zmiňuje o strategickém plánování ve sportovních klubech.

Obsah

1.
Sportovní management – řízení sportovního klubu
1.1.
Sportovní management
1.2.
Sportovní manažer
2.
Typologie sportovních organizací
2.1.
Občanské sdružení
2.2.
Společnost s ručením omezeným
2.3.
Manažerská činnost v oblasti sportu a tělovýchovy
3.
Organizace ve sportovním klubu
4.
Finanční prostředky
4.1.
Státní rozpočet
4.2.
Rozpočet kraje
4.3.
Rozpočet města nebo obce
4.4.
Prostředky ze zdrojů Českého svazu tělesné výchovy
4.5.
Reklama
4.6.
Umístění reklamy
5.
Sportovní marketing
5.1.
Marketingový mix
5.1.1.
Produkt
5.1.2.
Cena
5.1.3.
Distribuce
5.1.4.
Marketingová komunikace
6.
Sponzoring
6.1.
Typy sponzoringu
6.2.
Formy sponzoringu
6.2.1.
Sponzorování jednotlivých sportovců
6.2.2.
Sponzorování sportovních týmů
6.2.3.
Sponzorování sportovních akcí
6.2.4.
Sponzorování sportovních klubů
7.
Příjmy sportovních klubů z jiných zdrojů
7.1.
Prodej hráčů
7.1.1.
Odstupné, hostování, výchovné
7.2.
Příjmy z vybraných členských příspěvků, vstupného
7.3.
Zdroje z fondů Evropské unie
8.
Strategické plánování ve sportovních klubech
9.
Zdroje

Úryvek

"Finanční prostředky
1) Státní rozpočet
Nejvyšším typem veřejného rozpočtu je rozpočet státní. Státní rozpočet je schvalován
každý rok parlamentem a řídí se podle něj hospodaření státu v tom kterém kalendářním roce.
Konkrétní skladba státního rozpočtu je upravena samostatným zákonem o státním rozpočtu
(rozpočtová pravidla).
Vztahy jakékoliv organizace, tedy i sportovní, mohou být ke státnímu rozpočtu dvojí povahy:

a) vyplývající z nich příjmy do státního rozpočtu:
daňové povinnosti sportovních organizací,
splátky návratných finančních výpomocí,
platby za používání státního majetku,
další splátky vyplývající ze zákona.

b) vyplývající z nich výdaje státního rozpočtu:
dotace občanským sdružením. Dotace jsou peněžní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktivit nebo národního fondu poskytovaného právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel.
Po použití dotace je organizace povinna doložit přehled o čerpání a použití prostředků a případné nepoužité prostředky vrátit.
Příspěvek je účelově vymezen, je možné jej poskytnout pouze fyzickým osobám. Příjemce nemá povinnost po použití prostředků dokládat naplnění účelu, neboť ten je obecně známý z daných skutečností. V naprosté většině případů se u sportovních organizací jedná o dotaci.

2) Rozpočet kraje
V krajích jsou zřízeny jako orgán zastupitelstva výbory pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, v jejichž kompetenci je mimo jiné poskytovat dotace v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu. Rada kraje může rozhodnout o poskytnutí dotace občanským sdružením působícím ve sportu a tělovýchově na jeden kalendářní rok.

3) Rozpočet města nebo obce
Jedná se o typ rozpočtu, který je svým charakterem nejbližší sportovním organizacím na úrovni sportovních klubů. Rozpočty města a obcí se řídí metodikou nebo vyhláškou schválenou příslušným zastupitelstvem. Zákon o obcích vymezuje řadu pravomocí, kterými může obec výrazně ovlivnit také činnost sportovních organizací na svém území. Rozpočet obce se pro sportovní organizace může stát významným finančním zdrojem. Je dobré vědět, z čeho se skládají příjmy a výdaje obce. Často se jedná o záležitosti individuálně související s velikostí obce, geografickou polohou, demografickým složením i charakterem a rozsahem aktivit probíhajících na jejím území. Ač je rozpočet obce nejbližším nejdostupnějším finančním zdrojem pro sportovní organizace, je třeba respektovat, že žádný právní předpis neukládá obci konkrétní povinnost finančně podporovat rozvoj tělovýchovy a sportu na svém území. Sportovní manažeři a činovníci sportovních klubů působících na území obce by měli přesvědčit obecní orgány, že investice do tělovýchovy a sportu je sice investicí dlouholetou, ale velmi významnou, zvláště pak, týká-li se dětí a mládeže. Prostředky z veřejných rozpočtů jsou v současné době rozděleny do sportovních organizací, zejména na:"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21671
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse