Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Spotřebitelské smlouvy - 20/33

Spotřebitelské smlouvy - 20/33

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text popisuje obecné pojmy z oblasti spotřebitelských smluv. Zabývá se vznikem, typy smluv, jejich náležitostmi, účastníky a způsoby odstoupení od smluv. V závěru popisuje prostředky ochrany spotřebitele a tím, co nesmí být podle zákona ve smlouvách tohoto typu uváděno. Předchozí část naleznete zde Odpovědnost za škodu způsobenou výkonem veřejné moci - 19/33, následující Věcná a osobní působnost Obchodního zákoníku - 21/33.

Obsah

1.
Soukromoprávní ochrana x veřejnoprávní ochrana
2.
Prameny
3.
Nejrozšířenější právní omyl
4.
Podmínky, kdy může být smlouva uzavřena podle obchodního zákoníku
5.
Ochrana spotřebitele
5.1
Nejrozšířenější právní omyl
6.
Nástroje ochrany spotřebitele
7.
Spotřebitelské smlouvy
7.1
Nejrozšířenější právní omyl
7.2
Komu je ochrana určena – kdo je spotřebitelem?
7.2.1
Nejrozšířenějším právní omyl
7.3
Jak určit, že osoba není spotřebitel
7.4
Spotřebitel dle z. o ochraně spotřebitele
7.5
Běžný spotřebitel v současné době
8.
Pasivní spotřebiče x aktivní spotřebitel
9.
Dodavatel
10.
Smlouvy uzavřené za použití prostředků komunikace na dálku
10.1
Prostředky dálkové komunikace
10.2
Informační povinnost
10.3
Obsahem návrhu musí být informace
10.4
Objednávka prostřednictvím prostředku komunikace na dálku
10.5
Odstoupení od smlouvy (§ 53 odst. 6,7 OZ)
10.6
Spotřebitel nemůže dle § 53 odst. 8 odstoupit od smlouvy
10.7
Při odstoupení od smlouvy
11.
Smlouvy uzavírané mimo provozovnu nebo nemá-li dodavatel žádné stálé místo k podnikání
11.1
Informační povinnost dodavatele
11.2
Ochrana se nevztahuje na smlouvy
12.
Zvláštní ustanovení o ochraně spotřebitele při uzavírání smlouvy o užívání budovy nebo její části na časový úsek (tzv. time-sharingové smlouvy)
12.1
Definice
12.2
Náležitosti
13.
Odstoupení od smlouvy (§ 63 odst. 1)
13.1
Nejrozšířenější právní omyl
13.2
Zákaz odchylek v neprospěch spotřebitele - § 55 OZ
13.3
Zákaz některých smluvních ujednání – obecná klauzule
13.4
Nepřípustná jsou zejména smluvní ujednání, kt. (§ 56 odst. 3)

Úryvek

“ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY O UŽÍVÁNÍ BUDOVY NEBO JEJÍ ČÁSTI NA ČASOVÝ ÚSEK
(TZV. TIME-SHARINGOVÉ SMLOUVY)

Definice
= spotřebitelská smlouvy, ve kt. se sjednává mezi spotřebitelem a poskytovatelem právo užívat budovu nebo její část na jeden či více stanovených nebo stanovitelných časových úseků během roku a která je uzavřena na dobu delší než 3 roky
• písemná forma
• v českém jazyce
- důležitým pojmovým znakem je, že smlouva musí být uzavřena na dobu delší než 3 roky

Pozn. smlouva, kt. je na 35 měsíců s tím, že spotřebitel má právo prodloužit smlouvu. Nebo nabízeli určitý počet bodů, za kt. si mohl spotřebitel koupit domeček → lze charakterizovat jako obcházení zákona

Náležitosti
§ 58 odst. 1 OZ
- jestliže smlouva neobsahuje některou z těchto náležitostí, není neplatná, ale spotřebitel však má právo v tomto případě od smlouvy odstoupit ve lhůtách uvedených v § 63

POSKYTOVATEL
- osoba, kt. při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (nemusí to být vlastník té budovy)

BUDOVA
- stavba určena pro bydlení nebo stavba určená pro ubytování
- stavba nemovitá i movitá (např. chatka, bungalov)
- ne lodě, karavany

Úvěr
- je-li cena je plně nebo částečně hrazena úvěrem....

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (§ 63 ODST. 1)
a) 15 kalendářních dnů od uzavření smlouvy bez uvedení důvodu
b) 3 měsíců od uzavření smlouvy, jestliže smlouva neobsahuje náležitosti podle § 58 odst. 1
c) 15 kalendářních dnů ode dne uplynutí tříměsíční lhůty s uvedením důvodu, jestliže poskytovatel neposkytne spotřebiteli náležitosti podle § 58 odst. 1 ani do 3 měsíců od podpisu smlouvy a spotřebitel neuplatní právo na odstoupení od smlouvy podle písmene b)
d) 3 měsíců od sjednaného termínu dokončení rozestavěné budovy či její části, jestliže nebyla v tomto termínu dokončena řádně a včas "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16773
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse