Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Správce daně v České republice

Správce daně v České republice

Kategorie: Daňová problematika, Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce se soustředí na právní zakotvení subjektu správce daně. Ve své stěžejní části vymezuje jeho povahu, činnosti, pravomoci a místní příslušnost v úpravě daňového řádu s odkazy na konkrétní části zákona. Pro účely srovnání poté předkládá pojetí správce daně dle zákona o správě daní a poplatků. Konstatuje také, že ve správním řádu není problematika správce daně zachycena.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vymezení správce daní v režimu daňového řádu
2.1.
Správce daně
2.2.
Činnost správce daně
2.3.
Pravomoci správce daně
2.4.
Místní příslušnost
3.
Srovnání úpravy v zákoně o správě daní a poplatků a správním řádu
4.
Závěr

Úryvek

" Vymezení správce daní v režimu daňového řádu
Správce daně
Správcem daně je správní orgán nebo jiný státní orgán (dále jen "orgán veřejné moci") v rozsahu, v jakém mu je zákonem nebo na základě zákona svěřena působnost v oblasti správy daní. Správním orgánem pro účely tohoto zákona se rozumí podle §10 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu následující orgány: orgán moci výkonné, orgán územního samosprávného celku, jiný orgán, právnická nebo fyzická osoba, pokud vykonává působnost v oblasti veřejné správy. Další odstavec, odstavec 3, uvádí, že správce daně má způsobilost být účastníkem občanského soudního řízení ve věcech souvisejících se správou daní a v tomto rozsahu i procesní způsobilost, což dále upravuje občanský soudní řád v §§ 19 a 20.
Činnosti správce daně
Činností správce daně se zabývá §5 uvedeného zákona. Odstavec 1 tohoto paragrafu říká, že správce daně postupuje při správě daní v souladu se zákony a jinými právními předpisy, přičemž zákony se rozumí pro účely tohoto zákonu též mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu. Následující odstavec, odst. 2, uvádí, že správce daně uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, ke kterým mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena. Rovněž také v rozsahu, v jakém mu byla svěřena. V odstavci 3 je uvedena další základní zásada správy daní a tou je fakt, že správce daně šetří práva a právem chráněné zájmy daňových subjektů a třetích osob (osob zúčastněných na správě daní) a to v souladu s právními předpisy a používá při vyžadování plnění jejich povinností jen takové prostředky, které je nejméně zatěžují a ještě umožní dosáhnout cíle správy daní.
S pojmem správce daně se dále také setkáváme v §6 uvedeného zákona, jež upravuje osoby zúčastněné na správě daní. V jeho 2.odstavci je zmíněná vzájemná spolupráce správce daně osob a zúčastněných na správě daní. Dále je odstavcem 3 upraveno, že správce daně umožní osobám zúčastněným na správě daní uplatňovat jejich práva a povinnosti. V souvislosti se svým úkonem jim také poskytne přiměřené poučení o jejich právech a povinnostech, je-li to vzhledem k povaze úkonu potřebné nebo stanoví-li to zákon. V posledním odstavci tohoto paragrafu je uvedeno, že správce daně podle možností vychází osobám zúčastněným na správě daní vstříc. A rovněž obsahuje větu o tom, že úřední osoby jsou povinny vyvarovat se při správě daně nezdvořilostí.
Činností správce daně se zabývá dále také §7 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Podle tohoto paragrafu má správce daně postupovat bez zbytečných průtahů (odstavec 1), aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, z důvodu hospodárnosti může správce daně konat úkony pro různá řízení společně a ze spisu, popřípadě rozhodnutí vydaného na základě těchto úkonů, musí být zřejmé, ke které povinnosti a s jakým výsledkem byly úkony učiněny (odstavec 2).
Úkony správce daní jsou vymezeny v §8 téhož zákona. Správce daně hodnotí při dokazování důkazy podle své úvahy, posuzuje každý důkaz jednotlivě a všechny ve vzájemných souvislostech, přičemž přihlíží ke všemu, co při správě daní vyšlo najevo (odstavec 1). Správce daně dbá také na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly (odstavec 2) a vychází ze skutečného obsahu právního úkonu nebo jiné skutečnosti rozhodné pro správu daní (odstavec 3).
Neveřejnost správy daní upravuje §9 výše uvedeného zákona, přesněji jeho odstavec 1. Tento odstavec dále uvádí, že osoby zúčastněné na správě daní jsou povinny za podmínek stanovených tímto nebo jiným zákonem zachovávat mlčenlivost o všem, co se v souvislosti se správou daní dozvěděly. Správce daně soustavně zjišťuje předpoklady pro vznik nebo trvání povinností osob zúčastněných na správě daní a činí nezbytné úkony, aby tyto povinnosti byly splněny (odstavec 2). §9 dále hovoří o tom, že správce daně může shromažďovat osobní údaje a jiné údaje, jsou-li potřebné pro správu daní, a to jen v rozsahu, který je pro dosažení cíle správy daní nezbytný (odstavec 3)."

Poznámka

Zpracováno jako seminární práce do předmětu Správa daní na Katedře finančního práva a národního hospodářství Právnické fakulty Masarykovy univerzity, obor Právo a mezinárodní obchod.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22847
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse