Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Správní právo

Správní právo


Kategorie: Právo, Sociálně-právní škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, Bzenec

Charakteristika: Práce je zaměřena na téma Správní právo. Práce rozebírá pojem a prameny správního práva, obce, kraje, správní řízení, spis, protokol, průběh řízení, rozhodnutí a exekuci.

Obsah

1.
Pojem a prameny správního práva
2.
Obce
3.
Kraje
4.Správní řízení
5.
Spis
6.
Protokol
7.
Průběh řízení
8.
Rozhodnutí
9.
Exekuce

Úryvek

"6. Správní právo
6.1 Pojem a prameny správního práva
Pojem
• Správní právo je souhrn právních norem o veřejné správě a činnosti státního administrativního aparátu a o územní samosprávě
Prameny
• Nejdůležitějšími prameny správního práva jsou Ústava České republiky, zákon o obcích, zákon o krajích, správní řád, zákon o Policii České republiky
6.2 Obce
Obce
• V ČR je víc jak 9 000 obcí, z toho je asi 6 800 malých obcí, zbytek jsou města
• V Praze žije každý 9 občan ČR – Praha má víc jak milion obyvatel
• Obec je základní nejnižší organizační územní jednotkou
• Má postavení právnické osoby = veřejnoprávní korporace
• Má vlastní majetek
• Má finanční zdroje, se kterými samostatně hospodaří za podmínek stanovených zákonem, má svůj rozpočet
• Do působnosti obce nemůže zasahovat svým usnesením vláda ani jiné orgány státní správy
• Celé území ČR je rozděleno na území jednotlivých obcí (Praha, Brno jsou po právní stránce obce)
• Občany obce jsou osoby, které mají na území obce trvalý pobyt a dále osoby, kterým bylo uděleno čestné občanství
• Obec, která má alespoň 3 000 obyvatel je městem, pokud tak stanoví předseda poslanecké sněmovny po vyjádření vlády
• Některá města, která přímo určuje zákon, nesou označení statutární tzn. že se člení na obvody nebo městské části, které mají vlastní samosprávný orgán
• Hlavní město Praha je dokonce samostatný kraj
• Statutární město – město, dělící se na obvody a části"

Poznámka

Práce obsahuje barevný obrázek mapy ČR o rozsahu cca půl stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56fc189400760.zip (47 kB)
Nezabalený formát:
spravni_pravo.doc (160 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse