Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Správní právo - otázky ke zkoušce 1

Správní právo - otázky ke zkoušce 1

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je souborem patnácti vypracovaných otázek ke zkoušce ze správního práva. Autor představuje samotný pojem a uvádí jeho znaky. V další kapitole se zabývá různými právními předpisy, vyhláškami a normami správního práva. Poté následuje objasnění fungování veřejné správy i s uvedením rozdílů mezi státní správou a samosprávou. Následující téma patří státu a jeho vztahu k veřejné správě. Sedmá a osmá otázka se věnuje působnosti obcí. Další dvě otázky se zabývají kompetencemi kraje. Ústavu a její strukturu spolu s Listinou základních práv a svobod zpracovávají jedenáctá a dvanáctá otázka. Práce se věnuje i moci zákonodárné, výkonné a soudní a orgánům, které je zastupují. Poslední dvě otázky řeší postavení ombudsmana a opět pojem správní právo. Zde naleznete následující díl Správní právo - otázky ke zkoušce 2.

Obsah

1.Správní právo a jeho postavení v právním řádu ČR
1.1
Subjekty správního práva
1.2
Nejdůležitější znaky správního práva
1.3
Působnost norem správního práva
1.4
Správní řád a jeho základní systematika
2.Prameny správního práva
2.1
Příklady úpravy v jednotlivých oblastech
2.2
Obecně závazné právní předpisy
2.3
Vyhlášky tvorba a jejich způsob vyhlášení
2.4
Platnost a účinnost vyhlášky
3.
Normy správního práva
3.1
Členění, působnost norem správního práva
4.
Co je veřejná správa a její funkce
4.1
Organizace veřejné správy.
4.2
Vrchnostenská a nevrchnostenská veřejná správa základní rozdíly .
5.
Rozdíly mezi státní správu a samosprávu
5.1
Kompetence orgánů státní správy
6.
Stát a jeho vztah k veřejné správě
6.1
Kým je stát ve veřejné správě zastupován.
6.2
Kompetence, příslušnost a řešení problematiky tvorby norem
7.
Působnost obcí
7.1
Rozdíly mezi samostatnou a přenesenou působností obcí
7.2
Obecní rada, komise, odbory jejich působnost v obci.
8.
Orgány obce
8.1
Pravomoci jednotlivých orgánů obce
8.2
Funkce starosty
8.3
Funkce tajemníka
9.
Kraj a jeho kompetence
9.1
Orgány kraje
9.2
Funkce zastupitelstva kraje
9.3
Hejtman kraje
9.4
Rada kraje
10.
Samostatná působnost krajů
11.
Ústavní pořádek České republiky
11.1
Postavení Ústavy České republiky
12.
Struktura Ústavy České republiky
12.1
Struktura Listiny základních práv a svobod
12.2
Nejdůležitější ustanovení
13.
Moc zákonodárná , moc výkonná, moc soudní
13.1
Nejvyšší kontrolní úřad
13.2
Základní kompetence jejich orgánů
14.
Kontrola jako záruka zákonnosti
14.1
Veřejný ochránce práv jeho poslání a kompetence
15.
Pojem správního práva
15.1
Předmět správního práva
15.2
Základní zásady správního řízení

Úryvek

"Správní právo je možno podobně jako další odvětví práva rozdělit na správní právo hmotné a správní právo procesní.
Pojem správního práva
- upravuje vztahy vznikající při uskutečňování výkonné moci v oblasti veřejné správy.
Je součástí práva veřejného.

Subjekty správního práva:
• správní orgány, tj. orgány veřejné správy (podle čl. 79/1 Ústavy „správní úřady“)
• osoby fyzické i právnické

Nejdůležitější znaky správního práva:
1) ochrana veřejných zájmů,
2) nerovné postavení subjektů,
3) konkretizaci a individualizaci provádí správní orgán,
4) možnost správního donucení.

Působnost norem SP vymezuje okruhy vztahů, na které tyto normy dopadají. Rozlišujeme:
1. místní působnost – ohraničuje nejčastěji území:
• celého státu, okresu nebo obce
2. časovou působnost – časový úsek od nabytí účinnosti do dne stanoveného v předpise či do dne zrušení předpisem pozdějším,
3. osobní působnost – norma se může vztahovat na:
• všechny občany ČR,
• na některé občany ČR (např. služba v ozbrojených silách),
• na všechny osoby, které pobývají na území ČR nebo obce (přestupky).
4. věcná působnost – školství, zemědělství, velmi členitá je oblast vnitra, atd.
Prostřednictvím těchto norem jsou regulovány společenské vztahy, které jsou předmětem SP – správněprávní vztahy, kdy alespoň jeden ze subjektů je orgán VS.

Správní řád
Správní právo je možno rozdělit na část obecnou a zvláštní, na správní právo hmotné a správní právo procesní .
Od 1.1.2006 je v účinnosti nový správní řád, publikovaný pod zák.č.500/2004 Sb., který nahradil dosavadní právní úpravu .
Správní řád se vztahuje na řízení v němž se o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech občanů a organizací v oblasti veřejné správy rozhodují orgány státní správy.
Správní řád se však nevztahuje na všechny činnosti veřejné správy, ale jen na tu část, v níž správní orgány uplatňují své pravomoci vůči subjektům v nadřazeném postavení a rozhodují o právech a povinnostech jiných subjektů. Výsledkem této činnosti je právně vynutitelné rozhodnutí."

Poznámka

Otázka č. 15 je obsahově stejná jako první otázka, ale je doplněna zásadami správního řízení. Práce obsahuje tabulku. Čistý text dosahuje 17 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19543
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse