Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Správní právo - otázky ke zkoušce 2

Správní právo - otázky ke zkoušce 2

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce zpracovává patnáct otázek ke zkoušce ze správního práva. Informuje o subjektech, účastnících a průběhu správního řízení i o jeho náležitostech. Nechybí ani popis, jak má vypadat rozhodnutí či usnesení a znalecký posudek. Práci doplňují informace o přerušení správního řízení nebo o jeho následném obnovení. Jsou zde i rady, jak se doručuje rozhodnutí ve správním řízení či jak vyřizovat stížnost. Závěr patří opravným prostředkům ve správním řízení. Zde naleznete předchozí díl práce - Správní právo - otázky ke zkoušce 1.

Obsah

1.Subjekty správného řízení
2.
Účastníci řízení ve správním řízení
2.1
Práva a povinnosti účastníků
2.2
Stadia správního řízení.
3.
Výkon správního rozhodnutí
3.1
Exekuce ve správním řízení
4.
Správní řád a jeho základní systematika
4.1
Aplikovatelnost správního řádu
4.2
Příslušnost správních orgánu
5.
Průběh správního řízení
5.1
Zahájení správního řízení
5.2
Podání a jeho základní náležitosti
5.3
Spis a jeho obsah
6.
Zjišťování stavu věci ve správním řízení
6.1
Zásada jednotnosti
6.2
Zásada slyšení účastníků
6.3
Náklady řízení
7.
Rozhodnutí, usnesení základní pojmy
7.1
Výrok rozhodnutí, odůvodnění, poučení
7.2
Rozhodnutí na místě, příkaz, příkaz na místě
8.
Poklady pro vydání rozhodnutí – dokazování.
8.1
Listina, ohledání,
8.2
Svědecká výpověď znalecký posudek
9.
Zajištění účelu a průběhu řízení
9.1
Institut předvolání a předvedení
9.2
Pořádkové pokuty
10.
Důvody pro přerušení a zastavení správního řízení
11.
Rozhodnutí ve správním řízení jeho základní náležitosti
11.1
Lhůta pro vydání rozhodnutí
11.2
Vydání rozhodnutí
11.3
Oznamování a právní moc rozhodnutí
12.
Doručování správního rozhodnutí
12.1
Náhradní doručování rozhodnutí
12.2
Potvrzení o doručení písemností
13.
Instituty, které upravují správní řízení
14.
Stížnosti a jejich úprava ve správním řádu
14.1
Podání stížnosti a lhůta pro vyřízení
15.
Opravné prostředky ve správním řízení
15.1
Obnova řízení a její fáze
15.2
Přezkumné řízení

Úryvek

"Subjekty správního řízení:
Na jedné straně skupina uskutečňující veřejnou správu – nositelé veřejné správy, zodpovědní za výkon veřejné správy. Na druhé straně adresáti, ti vůči kterým je veřejná správa uplatňována, fyzické a právnické osoby.
Nositelé – osoby veřejného práva nebo právnické osoby jako nositel veřejného práva /nestátní zdravotnická zařízení apod./ Za tyto osoby vždy někdo jedná – fyzické osoby např. starosta apod.
Jednatel a vykonavatel - orgány veřejné správy, součást veřejné správy je ten kdo jedná. U státní správy jsou to orgány.
Nositel a vykonavatel může splývat u pověřených fyzických osob / rybářská stráž apod./
Adresáti fyzické či právnické osoby .

Správní orgány a jejich příslušnost:
1. Věcná – vyjadřuje typ správních orgánů, které mají provádět dané řízení (orgány obcí, okresní úřady, specializované územní nebo ústřední orgány státní správy).
2. Funkční – určuje, který vnitřní orgán, složka provede řízení (který referát, odbor, rada).
3. Místní – dále upřesňuje orgán podle:
o činnosti účastníka
o polohy nemovitosti
o trvalého pobytu či sídla účastníků
4. Instanční – v případě opravných prostředků.

17/Kdo jsou účastníci řízení ve správním řízení, jejich práva a povinnosti. Popište obecně stadia správního řízení.

Účastníci správního řízení
Způsobilost být účastníkem správního řízení má každý, kdo má způsobilost mít práva a povinnosti. Tato způsobilost vzniká zletilostí, před jejím dosažením pouze uzavřením manželství, nemají ji osoby, které byly soudem zbaveny způsobilosti k právním úkonům, nebo jejichž způsobilost byla soudem omezena.

Správní řízení je postup, jehož cílem je vydání rozhodnutí v konkrétní věci pro konkrétně určené účastníky. Účastníky řízení jsou ti, o jejichž právech a povinnostech se ve správním řízení rozhoduje, nebo jichž se rozhodnutí přímo týká .

Podle správního řádu je tedy účastníkem ten:
- o jehož právech a povinnostech má být v řízení rozhodnuto
- i ten, jehož práva a povinnosti mohou být rozhodnutím přímo dotčeny
- i ten kdo tvrdí, že o jeho právech a povinnostech má být rozhodováno, nebo jehož práva a povinnosti mohou být rozhodnutím přímo dotčeny
- ten jemuž zvláštní předpis postavení účastníka přiznává"

Poznámka

Práce je psána převážně v heslech a odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19544
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse