Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Správní právo - přednášky

Správní právo - přednášky

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá správním právem. Věnuje se faktickým pokynům a donucovacím úkonům, jejich formám, exekučním úkonům a dalším druhům ukonů orgánů veřejné správy. Všímá si hlavních zásad správního trestání, charakterizuje správní delikt, uvádí jeho obecné znaky, druhy správních deliktů, správní disciplinární delikt a správní pořádkový delikt s příklady a charakteristikou jejich pachatele. Definuje přestupek (s příkladem a charakteristikou jeho pachatele), rozebírá zákonné podmínky, za jakých správní orgán obligatorně rozhodne o povinnosti obviněného z přestupku nahradit škodu způsobenou přestupkem. Sleduje typy účastníků řízení i druhy zkráceného řízení ve věci přestupku. Popisuje správní dozor, procesní oprávnění a povinnosti dozorčích orgánů, rozpracovává jednotlivé fáze správního dozoru a systém finanční kontroly ve veřejné správě.

Obsah

1.
Dávka č. 1
1.1.
Faktické pokyny a donucovací úkony
1.2.
Formy donucovacích úkonů
1.3.
Exekuční úkony (příklady)
1.4.
Druhy jiných úkonů orgánů veřejné správy
1.4.1.
Osvědčení (či potvrzení)
1.4.2.
Ověření
1.4.3.
Posudky, stanoviska, vyjádření
1.4.4.
Informační úkony
1.4.5.
Registrace
1.4.6.
Programové úkony
1.4.7.
Organizační úkony
1.4.8.
Doporučení a výzvy
1.4.9.
Veřejnoprávní ujednání
2.
Dávka č. 2
2.1.
Hlavní zásady správního trestání
2.2.
Charakteristika správního deliktu, obecné znaky
2.3.
Druhy správních deliktů
2.4.
Správní disciplinární delikt a správní pořádkový delikt (příklady a charakteristika jejich pachatele)
3.
Dávka č. 3
3.1.
Definice přestupku (příklad a charakteristika jeho pachatele)
3.2.
Zákonné podmínky, za jakých správní orgán obligatorně rozhodne o povinnosti obviněného z přestupku nahradit škodu způsobenou přestupkem
3.3.
Typy účastníků řízení ve věci přestupku
3.4.
Charakteristika 2 druhů zkráceného řízení ve věci přestupku
4.
Dávka č. 4
4.1.
Charakteristika správního dozoru
4.2.
Procesních oprávnění a povinnosti dozorčích orgánů
4.3.
Fáze správního dozoru
4.4.
Systém finanční kontroly ve veřejné správě

Úryvek

"Uveďte jaké znáte faktické pokyny a donucovací úkony
Neformální činnost veřejné správy - nemají zpravidla předepsanou formu, nejsou výslovně formálním procesem (jako např. aplikace práva). Např. když policista zasahuje proti narušiteli, na místě se rozhoduje jakým způsobem to udělá. Faktické pokyny a donucovací úkony jsou bezprostředně závazné pro adresáty (u předchozích právních úkonů tomu tak není => předpisy mají den účinnosti, akty musí nabýt právní moci). Např. pokyn, aby nikdo nevstupoval do vymezeného prostoru. Důsledky neuposlechnutí mohou být velmi zásadní.

2. Charakterizujte 3 formy donucovacích úkonů
Rozdělujeme je na tři skupiny:
• faktické pokyny - vyslovení příkazu či zákazu určitého chování; dochází k nim většinou v „terénu“, a to ústně, posuňkem (zastavení vozidla), nebo signalizačním zařízením. Adresáti jsou povinni strpět to. Neučiní-li tak, nastupují bezprostřední zásahy.
• bezprostřední zásahy - razantnější forma -> správní úkon směřující k odvrácení nebezpečí, které ohrožuje, nebo poškozuje veřejný zájem. Spočívá v efektivním donucování vůči konkrétní osobě v konkrétní situaci. Jsou to hmaty, chvaty, kopy, použití střelné zbraně, zastavovacího pásu,… Předchází jim výzva a musí být zachován princip přiměřenosti, subsidiarity (až když jsou vyčerpány všechny ostatní možné prostředky). Nebezpečí musí být zcela zjevné.
• exekuční a zajišťovací úkony - nejde jen o právní úkony správního práva, existují i v soukromém právu. Slouží k vynucení uložené povinnosti, když nebyla splněna dobrovolně. Jde např. o vyklizení nemovitosti, předvedení osoby. Předchází jim exekuční písemný příkaz.

3. Charakterizujte exekuční úkony, uveďte příklady
Exekučním úkonem je povinný donucován ke splnění dříve uložené povinnosti, kterou nesplnil dobrovolně. Exekučním titulem je správní akt. (např. úkony spojené s vyklizením nemovitosti, odnětím movité věci nebo předvedení osoby),Bezprostředním podkladem pro jeho provedení je písemný příkaz, který vydá správní orgán příslušný pro provedení správní exekuce
Exekuční úkony provádějí pověření zaměstnanci správního orgánu, zákon stanoví případy, kdy úkon nelze provést, při vymáhání peněžitých plnění se na provádění exekučních úkonů podílejí i třetí osoby, např. plátce mzdy, peněžní ústavy. Pro provádění exekučních úkonů platí zásada přiměřenosti, zcela výjimečně může mít exekuční úkon formu správního aktu."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10557
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse